aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Laat je niet VANG(gewass)EN!

Laat je niet VANG(gewass)EN!

MAP 6 bepaalt dat er meer vanggewassen moeten worden ingezaaid om directe v...
Enquête voor alleenstaande land- en tuinbouwers

Enquête voor alleenstaande land- en tuinbouwers

Als alleenstaande een land- of tuinbouwbedrijf runnen is geen gemakkelijke ...
Vrijstelling of uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor sectoren in crisis

Vrijstelling of uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor sectoren in crisis

De pluimvee-, melkvee- en varkenssector is erkend als 'sector in crisis'. D...

Gratis, discreet bij u aan de keukentafel

Vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood. Onze organisatie heeft tot doel om alle Vlaamse land-en tuinbouwers te begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. Onze medewerkers gaan voor een integrale begeleiding van onze adviesvragers, zonder te zoeken naar oorzaken en schuldigen.

Bedrijfsoplossingen

Algemene en specifieke oplossingen voor alle sectoren: bankzaken, kasplanning, balansanalyse, rampen en schade, ...

Ga verder

Gezinsoplossingen

Ondersteuning voor het hele gezin: relatieproblemen, gezinsbudget, pensioen, overlijden, ...

Ga verder

Individueel aanbod

Ondersteuning voor jezelf: eenzaamheid, stress, ziekte, ongevallen, geestelijke gezondheid, ...

Ga verder

Getuigenissen van collega's en vrienden

Ondersteuning bij

"Ben ik de enige, de eerste met zo'n problemen?"

"Wat zou een hulporganisatie hieraan kunnen doen?

"Ik zit met een specifiek probleem: gaan jullie dit wel snappen?"

Lees meer verhalen van adviesvragers

Top