Je bent hier : Dienstverlening
maandag , december , 05 2022

Persoonlijke ondersteuning

Persoonlijke ondersteuning

Bij vzw Boeren op een Kruispunt begrijpen we hoe op een land- en tuinbouwbedrijf het bedrijfsleven verbonden is met het gezinsleven.

Ga verder

Preventie en sensibiliseren

Preventie en sensibiliseren

Bewustwording en aanvaarding van problemen is dikwijls een eerste stap van de oplossing.

Ga verder

Voorstelling

Dienstverlening

Gratis persoonlijke ondersteuning

Bij vzw Boeren op een Kruispunt begrijpen we hoe op een land- en tuinbouwbedrijf het bedrijfsleven verbonden is met het gezinsleven.
Gezien de specifieke situatie zijn bedrijfsgebonden problemen dikwijls gecombineerd met persoonsgebonden moeilijkheden.

Wij weten uit ervaring hoe belangrijk het is om eens te kunnen praten met iemand die iets verder van je privé verwijderd is.

vzw Boeren op een Kruispunt gaat daarom uit van een globale aanpak op basis van een duidelijk actieplan, dat door ons of samen met bestaande steunpunten wordt opgesteld en uitgewerkt.

Voor de meer zuiver bedrijfsgebonden problemen hebben de adviseurs van vzw Boeren op een Kruispunt zelf bedrijfservaring. Nadat betrokkenen terug zicht (en vertrouwen) hebben in hun mogelijkheden, motiveren we de adviesvragers om het gekozen actieplan uit te werken, samen met bestaande vertrouwenspersonen bij de bank, de boekhouder of de voorlichter.

Voor specifieke psychosociale hulp werken we met enkele ervaren psychologen die in opdracht van vzw Boeren op een Kruispunt de adviesvragers op het bedrijf bezoeken.

Boeren en tuinders in crisis kunnen elke dag van het jaar bij vzw Boeren op een Kruispunt terecht. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van enige landbouworganisatie.

Op onze contactpagina vind je de verschillende mogelijkheden om ons te contacteren.

Preventie en sensibiliseren

Boeren op een Kruispunt wil de sector bewust maken van mogelijke problemen en oplossingen. Bewustwording en aanvaarding van problemen is dikwijls een eerste stap van de oplossing. We weten ook dat sommige bedrijven niet meer de kracht en de moed hebben om bestaande initiatieven op te zoeken en te contacteren.

Onze voordrachten willen een overzicht geven van de mogelijke (sociale, economische en adminstratieve) problemen. Er zijn altijd duidelijke signalen, die wijzen op de ernst van de problematiek. Bovendien geven we een overzicht van de bestaande (lokale, provinciale en regionale) initiatieven en hoe ze kunnen gecontacteerd worden.

Tenslotte willen we onze geïntegreerde aanpak toelichten, voor de bedrijven die zelf niet tot een oplossing komen.


Onze medewerkers hebben verstand van boeren: de job en de mens.
Sinds 2007 kwamen al deze problemen op onze weg. Samen met de betrokkenen zoeken we telkens zonder beschuldiging naar haalbare oplossingen die passen binnen de beperkingen.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43