Je bent hier : Dienstverlening  >  Doorstart  >  Een nieuw(e) (t)huis  >  VHM
maandag , augustus , 02 2021

Hulp bij huren of kopen van een woning

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (vmsw)

Website

Een tweede soortgelijke maatschappij die mensen met een beperkt inkomen helpt bij het huren of kopen van een woning (aan een sociaal tarief ), is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Binnen de vmsw worden enerzijds sociale woningen verhuurd (via de sociale huisvestingsmaatschappijen) en anderzijds sociale woningen verkocht en/of hypothecaire leningen toegestaan.

Een woning kopen

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) bieden woningen en kavels te koop aan. Dit kunnen sociale koopwoningen of kavels zijn, maar het kunnen ook middelgrote koopwoningen of kavels zijn. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of kavel moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • meerderjarig zijn;
 • op de referentiedatum, mag jouw inkomen vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting niet lager zijn dan 8.951 euro (bedrag 2015)  en niet hoger zijn dan:

  PERSOONLIJKE SITUATIE

  AANKOOP IN KERNSTAD OF IN DE VLAAMSE RAND

  AANKOOP ELDERS IN VLAANDEREN

  Alleenstaande zonder persoon ten laste

   37.470 euro

   35.767 euro

  Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste

   41.211 euro

   39.338 euro

  Alle andere gevallen

   56.198 euro

   53.645 euro

  Per persoon ten laste te verhogen met

     3.742 euro

     3.572 euro

  • Als het inkomen minder dan 8.370 euro (bedrag 2013) bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan met alle middelen worden aangetoond. (bron)

Op de referentiedatum mag je geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (behoudens bij de lager vermelde uitzonderingen). Een naakte eigendom is hiervoor niet van belang; Om een sociale kavel te kunnen kopen mag je op dezelfde datum ook geen zakelijk recht hebben op een ander terrein waarop door jou een woning kan gebouwd worden.

 Uitzonderingsregel

In zoverre het K.I. van de eventuele woning in jouw bezit niet hoger is dan 2000 euro na indexatie (van dit K.I.) worden bovendien uitzonderingen toegestaan op de eigendomsvoorwaarde 3. indien:

 • je op de referentiedatum minstens 55 jaar oud bent, of;
 • je een woning wenst aan te kopen in één van de kernsteden (Antwerpen, Gent, Hasselt, Genk, Brugge, Roeselare, Oostende, Kortrijk, Leuven, Vilvoorde, Boom, Mechelen, Dendermonde, Aalst, Sint-Niklaas), of;
 • je de woning bewoont en ze het voorwerp uitmaakt van een besluit tot onteigening, of;        
 • uit een onderzoek van de VHM blijkt dat de woning onaangepast is of onbewoonbaar en niet in aanmerking komt voor renovatie, verbetering of aanpassing.

 Indien jouw woning onbewoonbaar wordt verklaard door de VMSW, moet je ze wel slopen of de bestemming ervan wijzigen binnen een termijn van één jaar na het verlijden van de aankoopakte. In de andere gevallen (uitgezonderd bij onteigening natuurlijk) moet je de woning binnen dezelfde termijn verkopen.

 

Een woning huren

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? (gegevens 2013)

Om huurder te kunnen worden van een sociale woning, moet je jou kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). Zij zal je dan inschrijven in het zogenaamde kandidatenregister. Om dat te kunnen, moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • meerderjarig zijn
 • voldoen aan de inkomensvoorwaarde.

Op het ogenblik dat je een woning toegewezen krijgt, moet je bijkomend voldoen aan de eigendomsvoorwaarde.

Inkomensvoorwaarde

 

De bovengrenzen voor het inkomen zijn (bedragen 2013):

 • 20.233 € als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
 • 21.929 € als je een alleenstaande gehandicapte bent;
 • 30.350 €, vermeerderd met 1.696.€ per persoon ten laste, in andere gevallen.

Sommige SHM´s kunnen hogere inkomensgrenzen toestaan.

Eigendomsvoorwaarde

 

Op het ogenblik van de toewijzing van een woning moet je voldoen aan de eigendomsvoorwaarde: jezelf of een ander lid van jouw gezin mag geen woning in binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (een naakte eigendom is dus geen probleem).

 

Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt geen rekening gehouden met een in het Vlaamse Gewest gevestigd campingverblijf.

 

 

Van de eigendomsvoorwaarde kan in bepaalde omstandigheden worden afgeweken: indien

 • jouw woning, gelegen in het Vlaamse Gewest en door jouzelf bewoond, officieel het voorwerp uitmaakt van een besluit tot onteigening of onbewoonbaar, ongeschikt of onaangepast verklaard werd;
 • je minstens 55 jaar oud bent en de woning zelf bewoont;
 • je gehandicapt bent en ingeschreven bent voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven). Deze woningen zijn specifiek aangepast voor mensen met een bepaalde handicap.

Let op: niet om het even welke verklaring over onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woningen geeft automatisch recht op een afwijking. De SHM zal je hierin verder helpen.

 

 

De eigendomswoning moet steeds uiterlijk 1 jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning worden verkocht of aan de SHM worden verhuurd (met uitzondering uiteraard van de onteigende woning).

 

 

Hoe gebeurt de toewijzing?

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de chronologische lijst van de in aanmerking te nemen kandidaten, rekening houdend met de rationele bezetting (zie bij Woningen), de leefbaarheid en de eventuele voorrangsregels. Dit wordt gedaan door de raad van bestuur van de SHM, of door een delegatie die door de raad werd aangesteld.

 

Welke huurprijs betaal je?

De huurprijs van jouw woning wordt in de eerste plaats bepaald door de woning zelf. Grotere of nieuwere woningen zijn duurder dan oudere of kleinere. Deze huurprijs wordt wel steeds sterk aangepast aan uw inkomen en gezinssituatie. Die aanpassing gebeurt door middel van een vrij complexe berekening. Ieder jaar op 1 januari wordt jouw huurprijs herzien volgens dezelfde berekening, en wordt de evolutie van jouw inkomen en gezinssamenstelling dus in rekening gebracht

 

Tip: Er zijn steeds uitgebreide brochures beschikbaar op de kantoren van het Vlaams Woningfonds en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (vmsw) jou in de buurt. Aarzel dus niet om deze mensen te contacteren!

  Externe links:

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top