woensdag , november , 30 2022

Arbeid als werknemer

Op zoek naar een ander inkomen

6.1.Opleidingen

Vroegtijdige bedrijfsbeëindiging betekent wellicht dat je op zoek moet gaan naar een nieuw inkomen. Als landbouw(st)er denk je misschien dat je niets anders kan dan boeren. Niets is minder waar. Iedereen heeft talenten en capaciteiten. Misschien moeten deze wat opgefrist worden, of kan je wat bijscholing gebruiken. Hiervoor bestaan er verschillende mogelijkheden.

Welke studies geven meest kans op werk? Interactief op De Tijd. (enkel voor abonnees van De Tijd)

6.1.1.Volwassenenonderwijs

Website

Onderwijs voor Sociale Promotie (osp) of avondonderwijs

Het aanbod van cursussen is heel breed en uiteenlopend. Avondonderwijs wordt georganiseerd op secundair niveau (beroeps en technisch) en op het niveau van hoger onderwijs van het korte type. Het wordt gegeven tussen 1 september en 30 juni. osp is bedoeld voor personen die hun opleiding niet hebben afgemaakt en toch nog een diploma willen behalen, maar ook voor mensen die zich willen bijscholen of hun opleiding vervolmaken.

Tweede-kansonderwijs

Website

Tweedekansonderwijs is een vorm van osp en is bedoeld voor personen die een diploma van het secundair onderwijs willen behalen. De lessen bereiden je voor op de examens die de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap organiseert. Naast het algemeen vormend aspect van de opleiding is er ook aandacht voor sociale vaardigheden. Studiebegeleiding is mogelijk.

De lessen worden overdag of 's avonds gegeven en worden systematisch opgebouwd over een langere termijn. De lessen zijn diploma gericht, maar ook als je al een diploma hebt, kan je hier terecht om bepaalde vakken op te frissen.

Basiseducatie

Website

Basiseducatie is bedoeld voor mensen die enkele noodzakelijke basisvaardigheden missen om het in onze veeleisende maatschappij te kunnen redden. Er worden cursussen georganiseerd over een periode van enkele weken tot een jaar. Iedere les duurt 3 uur, kan overdag of 's avonds gegeven worden en dit 1 of 2 maal per week. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Er wordt gewerkt met verschillende niveaus en kleine groepen.

Volgende cursussen worden aangeboden:

  • Nederlands voor Vlamingen (cursussen lezen en schrijven).
  • Nederlands voor anderstaligen.
  • Rekenen: onder andere inoefenen van basisvaardigheden zoals aftrekken, optellen, breuken, procenten, ook leren rekenen met geld en de euro, maten en gewichten, kloklezen.
  • Sociale kennis en vaardigheden: onder andere cursussen in verband met gezondheid, rechten en plichten, wonen, media, vrije tijd, beslissingen nemen, voorbereiding theoretisch rijexamen, leren werken met de computer, cursussen voor wie (opnieuw) aan het werk wil.

Afstandsonderwijs

Website

Afstandsonderwijs is een leerproces dat

  • grotendeels of volledig vanop afstand verloopt
  • individueel of in groep gebeurt
  • begeleiding en validering kent (formeel leren) 
  • ondersteund wordt door informatie- en communicatietechnologieën (e-leren)

Afstandsonderwijs laat u niet enkel toe te studeren vanop een andere plaats, maar ook op een ander tijdstip of aan een ander tempo. Op die manier kunnen verschillende klasgenoten in een open leercentrum een afzonderlijk traject doorlopen. Met afstandsonderwijs kunt u tegelijkertijd ook studeren in functie van uw tijdsbesteding (werk, studies …).
Afstandsonderwijs is er ook voor kinderen die moeilijkheden ondervinden op school, die in het buitenland verblijven of die om gezondheidsredenen niet op regelmatige basis naar school kunnen gaan.

Examencommissie

Bij de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap kan je een getuigschrift secundair onderwijs behalen. Hier worden alleen examens georganiseerd (2 maal per jaar); cursussen kan je er niet volgen.

Tip: Bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, afdeling Volwassenenonderwijs, Koning Albert II-laan 15,1210 Brussel, (telefoon 02 553 97 93 of bij de Vlaamse Onderwijslijn: telefoon 0800 30 20 3) kan je gratis een brochure in verband met bovenstaande opleidingen bestellen.

Opgelet: Afhankelijk van het type volwassenenonderwijs (osp , Tweede-kansonderwijs, bis, Basiseducatie en de Examencommissie) kan de kostprijs verschillen. Soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor het cursusmateriaal, soms is de opleiding zelfs gratis. Ook de toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen naargelang de opleiding. Deze aspecten komen ruim aan bod in de brochure van het Departement Onderwijs.Voorbeeld: een 50-er stopt in de tuinbouw en wordt praktijkleraar in het onderwijs. 

Hoe word ik praktijkleraar?

Vorming van zelfstandigen en kmo

De centra voor vorming van zelfstandigen worden gecoördineerd door het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (vizo ). Voor volwassenen zijn er 2 mogelijkheden qua opleidingsaanbod: de ondernemersopleiding en de voortgezette vorming. Het opleidingsaanbod verschilt naargelang het vizo-centrum.

Ondernemersopleiding

De opleiding omvat cursussen beheerskennis (algemeen beleid, administratie, financiën en fiscaliteit, commercieel beleid enzovoort) en beroepskennis. Deze heeft als doel toekomstige zelfstandigen voor te bereiden op het opstarten en beheren van kleine en middelgrote ondernemingen. De duur van de opleiding is 2 of 3 jaar naargelang het gekozen beroep. Met het diploma van de ondernemersopleiding voldoe je aan de wettelijke vereisten die voor sommige beroepen door de vestigingswet worden gesteld. De kostprijs varieert naargelang de cursus die je volgt.

De voortgezette vorming

De voortgezette vorming biedt aan de zelfstandige, de bedrijfsleider en zijn medewerkers de kans om zich bij te scholen op diverse terreinen. Daarnaast worden er ook op verschillende niveaus taalcursussen ingericht die voor iedereen toegankelijk zijn. De kostprijs varieert naargelang de cursus.

6.1.2.Beroepsopleidingen

Er worden door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (vdab)

Website

Tal van praktijkgerichte opleidingen georganiseerd in allerhande sectoren: metaal, bouw, vervoer/transport, horeca, computer, talen, secretariaat, sociale sector enzovoort. De opleidingen gebeuren steeds in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld. Bedrijfsstages zijn meestal een vast onderdeel van de cursus.

Als je bij de vdab ingeschreven bent als werkzoekende kan je gratis opleiding volgen. Ook als je nog zelfstandige bent en op het bedrijf werkt, kom je in aanmerking voor deze opleidingen. Je moet er dan enkel voor zorgen dat je voldoende tijd kan vrijmaken om de opleiding, die meestal gedurende de dag gegeven wordt, te volgen. Voor een gedetailleerd overzicht van en verdere informatie over de opleidingen kan je altijd terecht in het plaatselijk vdab-kantoor.

Voorbeeld: Een opleiding in de bouwsector biedt reële tewerkstellingskansen gezien er hier een grote nood aan werkkrachten is. Op het eerste zicht heeft de bouwsector weinig met land- en tuinbouwactiviteit te maken. Toch kunnen we stellen dat iemand die uit de landbouwsector afkomstig is, een goede basis heeft om met een opleiding in de bouwsector van start te gaan. Zo iemand heeft reeds handeling met allerhande gereedschappen en machines, is gewoon zwaar werk te verrichten en buiten te werken in verschillende weersomstandigheden. Iemand die uit de landbouwsector komt, kan zelfstandig werken, is sterk gemotiveerd en heeft inzicht in het te verrichten werk.

Zo'n opleiding in de bouwsector bestaat uit een basisopleiding en een vervolmakingsopleiding. In de basisopleiding leer je alle onderdelen van de bouw kennen: metselen, voegen, cementeren, vloeren, plaatsen van muurtegels, storten en ontkisten van beton enzovoort. Voor de vervolmakingsopleiding kan je dan één van deze modules kiezen om je in te specialiseren. Gedurende de opleiding is er ook stage voorzien. Vele cursisten voltooien nooit de volledige opleiding omdat zij reeds gedurende de opleiding in de bouwsector aan de slag kunnen!

Externe links:

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43