woensdag , november , 30 2022

Arbeid is de beste garantie tegen armoede.

6.2. Op zoek naar werk

Voor iemand die reeds een aantal jaren, of zelfs zijn hele loopbaan zelfstandige is, is het niet zo evident om voltijds of deeltijds over te stappen naar loontrekkende arbeid. Enkele van de opmerkingen die vaak gehoord worden, is dat men geen diploma heeft, dat men reeds z'n hele leven boert en dus ook niet buiten de sector kan of wil gaan werken. Deze opmerkingen hoeven echter geen belemmering te zijn. Het is beter ze te beschouwen als een kwaliteit: je hebt gespecialiseerde vakkennis, je kunt zelfstandig werken, hard werken schrikt je niet af enzovoort.

6.2.1. Verschillende kanalen

Werkaanbiedingen worden op verschillende manieren en via meerdere kanalen bekend gemaakt. Je kan in eerste instantie je voornemen om te gaan werken bekend maken bij familie, kennissen, buren, collega's enzovoort. Zij kunnen misschien op de hoogte zijn van vacatures, of je doorverwijzen naar andere interessante contacten. Je kan de verschillende kranten doorpluizen op zoek naar advertenties die je interessant vindt. Je kan ook zelf een advertentie laten plaatsen in één of meerdere kranten. Alhoewel het slechts een heel gering overzicht is, worden ook op de radio regelmatig vacatures bekend gemaakt. Er zijn ook veel zogenaamde `verborgen vacatures', dit zijn vacatures die niet bekend gemaakt worden. Neem dus gerust zelf eens contact op met een mogelijke werkgever, ook al wijst niets erop dat hij iemand zoekt. Al levert het misschien niet direct iets op, wellicht heb je dan toch een stapje voor als er later een job vrijkomt. Je kan ook heel gericht een passende job zoeken via gespecialiseerde instanties. Ook via de website van veel bedrijven kan je spontaan solliciteren.

6.2.2. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Website

Eén van deze gespecialiseerde instanties is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De VDAB is er niet enkel voor werklozen. Ook als je nog werkt, kan je er terecht om bijvoorbeeld vacatures te raadplegen. Jaarlijks biedt de VDAB meer dan 100.000 jobs uit heel Vlaanderen aan.
Je kan alle jobaanbiedingen van de VDAB terugvinden op hun website. Via verschillende filters kan je eenvoudig zoeken naar vacatures die bij jou passen.

De VDAB biedt echter meer dan alleen een overzicht van vacatures. Om van de overige diensten van de VDAB gebruik te kunnen maken, moet je je echter wel eerst inschrijven. Zo'n inschrijving is volledig kosteloos en kan telefonisch of via de VDAB-website. Je hebt hiervoor enkel je identiteitspapieren nodig. Inschrijven betekent wel dat je `actief' naar werk wil zoeken.

Eenmaal ingeschreven bij de VDAB kan je bijvoorbeeld deelnemen aan de `Jobclub'. Hier leer je samen met andere werkzoekenden hoe je best solliciteert. Je leert er gedurende 8 halve dagen onder andere vacatures opsporen, overtuigde sollicitatiebrieven schrijven, je curriculum vitae (levensloop) opstellen, zelfverzekerde sollicitatiegesprekken voeren enzovoort. Bovendien is in de Jobclub alles voorhanden om intensief te solliciteren: van telefoon, computer, enveloppen en postzegels tot een kopieermachine, kranten en adressenlijsten. En dit allemaal gratis!

Je curriculum vitae kan je ook invoeren in de kiss -sollicitantendatabank. Dit is een databank (lijst) met CV's van werkzoekenden. Deze informatielijst kan geraadpleegd worden door werkgevers die op zoek zijn naar arbeidskrachten. Waarom zou een werkgever nog een personeelsadvertentie plaatsen als hij meteen iemand kan vinden in de sollicitantendatabank? Het is dus zeker interessant je gegevens te laten opnemen in deze lijst.

Getuigenis: Joris en Caroline baten samen reeds een dikke 10 jaar hun landbouwbedrijf uit. Hun bedrijf bestaat uit 2 takken: zeugen en akkerbouw. 3 jaar geleden besloot Caroline werk te zoeken. De kinderen waren toen 7 en 5 jaar jong. Caroline werkt nu deeltijds bij een onderhoudsfirma: 3 voormiddagen op de week gaat ze poetsen. Ze is heel tevreden van haar werk: zowel over de uren, het loon als de werkgever. Dit is lang niet altijd zo geweest. Het 1e jaar dat Caroline aan de slag ging, is ze bij verschillende werkgevers in dienst geweest. Soms kon ze blijven voor 1 week; soms voor 3 maanden, maar dan slechts 1 volle dag per week. Ze heeft zelfs een periode gewerkt na 6 uur 's avonds. Na enkele maanden zoekwerk en wat geduld is Caroline bij haar huidige werkgever beland. Ze heeft het er goed naar haar zin en de werkuren zijn perfect te combineren met het werk op het bedrijf en met het huishoudelijk werk.

6.2.3. Interimkantoren

Een andere instantie waarbij je terecht kan om een job te vinden, is het interimkantoor. Deze vormt een link tussen werkgevers en werknemers. Enerzijds staat het in contact met verschillende werkgevers die op zoek zijn naar arbeidskrachten. Anderzijds komt men er ook in contact met mensen die op zoek zijn naar een job. Het interimkantoor probeert dan zo goed mogelijk de werkzoekenden aan een bepaalde job te koppelen. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met wat de werkzoekende zelf wil en kan. Wil je op de hoogte gebracht worden van de jobs waarover een interimkantoor beschikt, dan kan je je laten inschrijven. Hiervoor ga je best zelf eens langs bij het interimkantoor om het inschrijvingsformulier in te vullen en een kort gesprek te hebben. Dit gesprek is noodzakelijk zodat je kan duidelijk maken wat je verlangt van je nieuwe job. Zo'n inschrijving is volledig kosteloos. Eens je ingeschreven bent, kan het kantoor op zoek gaan naar een gepaste job voor jou. Het is moeilijk te zeggen hoe lang het duurt vooraleer je aan de slag kunt: 1 uur, 1 dag, 1 week? Indien je een passende job gevonden hebt, word je verwittigd. Maar de boodschap is zelf regelmatig eens op te bellen of langs te gaan.

Wil je binnen de land- en tuinbouwsector aan de slag, dan is het niet gemakkelijk zo'n job te vinden bij het eerste, het beste interimkantoor. Een interimkantoor dat gespecialiseerd is in vacatures binnen de agrarische sector is Werkers (voorheen Agro-services). Er komen werkaanbiedingen vanuit heel Vlaanderen en vanuit verschillende agrotakken: verpakkingsbedrijven, slachterijen, sierteelt, landbouw, fruitteelt, tuinaanleg, agro-industrie, veevoederbedrijven enzovoort.

Getuigenis: Alfred is een alleenstaande dertiger. 9 jaar geleden nam hij het ouderlijk bedrijf over. Er worden enkele hectaren voedergewassen verbouwd en een 50-tal zeugen gehouden. Alfred besloot een paar jaar terug het bedrijf niet verder uit te breiden. Mede door het feit dat hij er alleen voor stond, zag hij het niet zitten om verder te investeren in het bedrijf: `Het gaat toch allemaal naar sociale bijdragen en belastingen.' Zijn arbeidsoverschot heeft hij opgevangen door deeltijds te gaan werken als loontrekkende. Nu werkt hij in de voormiddag enkele uren op een varkensbedrijf in de buurt en 's namiddags kan hij dan thuis verder werken op zijn eigen bedrijf.

Aan de slag gaan via een interimkantoor betekent dat er gewerkt wordt met tijdelijke contracten. Deze contracten zijn meestal opgemaakt voor 1 week, maar kunnen ook 1 dag of 1 maand lopen. Dit betekent echter niet dat er geen kans is op `vast' werk. Dit hangt af van de werkgever waarvoor je werkt. Als deze tevreden is over de prestaties kan hij na een aantal weken interimarbeid beslissen de arbeidskracht blijvend aan te werven.

Wat het aantal uren of het tijdstip waarop je werkt betreft, zijn er verschillende variaties mogelijk. Zo kan je voltijds en deeltijds werken, gedurende de dag, avond of nacht, gedurende de week of het weekend. Je kan ook voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 2 maanden per jaar werken als interimkracht.
Het loon dat je ontvangt is minstens het minimumloon van de sector. Dit ontvang je als ongeschoolde. Heb je al enige ervaring of scholing in de richting van je job, dan is het loon dat je verdient als geoefende of geschoolde arbeidskracht hoger. Wanneer iemand geoefend of geschoold is wordt evenwel bepaald door de werkgever. De uitbetaling van dit loon gebeurt wekelijks.
Je krijgt ook een tussenkomst voor je vervoerskosten.

6.2.4. Werkers (voorheen Agro Bedrijfshulp / Agroservices)

Website

Zoek je werk binnen de land- en tuinbouwsector, dan is het zeker en vast interessant ook eens contact op te nemen met Werkers. Dit is een instantie die binnen de agrarische sector bedrijfshulp organiseert. Het basisdoel is hulp bieden aan land- en tuinbouwbedrijven in geval van ziekte, ongeval, overlijden, vakantie en dergelijke. Hiervoor stelt men professionele en gespecialiseerde arbeidskrachten, de zogenaamde `bedrijfsverzorgers', ter beschikking. Deze bedrijfsverzorgers zijn veelal mensen die afkomstig zijn uit de sector en dus goed op de hoogte zijn van de `stiel'. Ze worden in eerste instantie ingeschakeld om hulp te bieden op bedrijven waar iemand door overmacht (ongeval, ziekte en dergelijke) het werk (tijdelijk) niet kan verder zetten. Dit noemt men `sociale hulp'. Om snel te kunnen inspelen op deze sociale hulpaanvragen moet Werkers een aantal bedrijfsverzorgers in reserve hebben voor het geval er dringende oproepen binnenkomen. De reserve aan bedrijfsverzorgers kan ingeschakeld worden in een systeem van `gevraagde hulp'. Dit betekent dat landbouwers die om een of andere reden extra hulp nodig hebben beroep kunnen doen op de bedrijfsverzorgers. Eén van de grote voordelen van werken als bedrijfsverzorger is de grote soepelheid waarmee Werkers haar arbeidskrachten inzet. Afhankelijk van de werkdruk bij hem of haar thuis, wordt de bedrijfsverzorger meer of minder ingezet. In de praktijk houdt dit in dat sommige mensen maar af en toe voor Werkers werken (als er tijd voor is) en dat anderen vrijwel voltijds (op de seizoenspieken na) als bedrijfsverzorger aan de slag zijn. De anderen zijn oproepkrachten die naargelang het nodig is ingeschakeld kunnen worden.

Opgelet: Beperk je niet tot 1 kanaal in je zoektocht naar werk, maar benut er zoveel mogelijk. Onthoud dat een zoektocht naar een gepaste job veel inspanning vraagt en niet altijd even vlot verloopt. Je bent nu eenmaal niet de enige die naar een arbeidsplaats op zoek is.

Externe links:

Indien gewenst, kan je bij ons op kantoor komen voor job-begeleiding:

  • We maken uw competentiematrix op om te ontdekken waar je goed in bent en wat je graag doet.
  • We zoeken op de lijst van knelpuntberoepen welke jobs je interesseren en waarmee je snel aan werk geraakt.
  • We schrijven je in als werkzoekende op de vdab-website.
  • We ondersteunen je bij het schrijven van je cv en sollicitatiebrieven.
  • Je krijgt van alle documenten kopieën mee, die je kan gebruiken bij andere jobbegeleiders.

Deze dienstverlening kunnen we alleen als je een afspraak maakt op kantoor: telefoon 0800.99.138. of via mail naar info@boerenopeenkruispunt.be.

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43