maandag , augustus , 02 2021

Je kan meer dan je denkt.

Activiteiten klusjesman

 

Hierna vind je een lijst van activiteiten die niet behoren tot een gereglementeerd beroep maar zich in de sfeer van het bouwvakberoep kunnen situeren.

Je mag enkel activiteiten aankruisen die u EFFECTIEF gaat uitvoeren!

Nomenclatuur

Omschrijving

vak 3

16230

Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk

 

2223001

Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof

 

25110

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

 

2511001

Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw

 

2511002

Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)

 

2511003

Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.

 

2572001

Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.

 

2572002

Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen

 

31010

Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen

 

3101001

Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal

 

3101002

Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal

 

3101011

Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal

 

3101012

Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.

 

3101021

Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen

 

31091

Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen

 

3109101

Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enz.

 

3109102

Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen

 

3109111

Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels

 

3109121

Vervaardiging van badkamermeubels

 

31092

Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen

 

3109901

Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.

 

3312011

Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden

 

39000

Sanering en ander afvalbeheer

 

4211001

Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)

 

4211002

Bouw van start- en landingsbanen

 

4211003

Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen

 

4212001

Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken

 

4221901

Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten

 

4222002

Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten

 

4291101

Uitvoeren van baggerwerken

 

4291102

Ruimen van waterlopen, sloten, enz.

 

4299001

Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz

 

43120

Bouwrijp maken van terreinen

 

4312001

Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven

 

4312002

Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning

 

4312003

Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen

 

4312004

Drainage van land- en bosbouwgrond

 

4312011

Ruimen van bouwterreinen

 

4313001

Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden

 

4313002

Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties

 

4329101

Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen

 

4329102

Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen

 

4329103

Isolatie van koelkamers en -pakhuizen

 

4329901

Installatie van stores en zonneschermen

 

4329903

Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.

 

4329904

Algemene bouwinstallatie

 

4329912

Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders

 

4334202

Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden

 

4339001

Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden

 

4339002

Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g

 

4399201

Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.

 

4399402

Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

 

4399901

onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien

 

4399905

Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden

 

4399906

Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms

 

4399911

Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

 

4399921

Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water

 

8122001

Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.

 

8122002

Lappen van ramen

 

8122003

Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen

 

81290

Andere reinigingsactiviteiten

 

81300

Landschapsverzorging

 

8130001

Snoeien van bomen en heggen

 

8130002

Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden

 

95240

Reparatie van meubelen en stoffering

 

9524001

Renovatie en restauratie van meubels

 

9529008

Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.

 

 

Let op: een overzicht van de gereglementeerde beroepen.

Een gereglementeerd beroep kan slechts beoefend worden wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn: de ondernemer moet basiskennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen én een specifieke beroepsbekwaamheid.

Zoals u kan zien zijn heel wat activiteiten in de bouwsector gereglementeerd. In de bijlage vindt u een lijst van de niet-gereglementeerde activiteiten in de bouwsector.

 

Overzicht gereglementeerde beroepen:

 

Sector bouw:

 • Ruwbouw + sloopwerken
 • Schrijnwerk + glazenmaker
 • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
 • Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
 • Dakdekker + waterdichtmaken van gebouwen
 • Elektrotechniek
 • Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Eindafwerking (schilder, behanger)
 • Algemeen aannemer (~projectontwikkeling voor rekening van derden)

 

Diensten personenverzorging:

 • Kapper
 • Opticien
 • Schoonheidsspecialist
 • Voetverzorger
 • Masseur
 • Dentaaltechnicus

 

Voeding:

 • Slager-groothandelaar
 • Brood- en banketbakker
 • Restaurateur of traiteurbanketaannemer

 

Rijwielen en motorvoertuigen

 

Overige:

 • Droogkuiser-verver
 • Installateur -frigorist

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top