dinsdag , oktober , 22 2019

Je arbeidstijd rendabel maken als zelfstandige. We houden vast omdat we niet durven loslaten en zo verstikken we datgene waar we van houden.

Hoofdstuk: Je arbeidstijd rendabel maken als zelfstandige

 • Als voltijds boer of tuinder
  • Specialiseren
   • Voordelen: voor jezelf vs voor anderen
   • Nadelen: voor jezelf vs voor anderen.
  • Groeien voor schaalvoordelen om de stijgende kosten te compenseren
   • om vaste kosten te kunnen verdelen over meer eenheden.
   • om je te kunnen focussen op de taken, die je graag doet.
   • schaalvoordelen,  die omslaan naar schaalnadelen
   • de kans op winst niet durven verliezen, hoe klein die ook is.
  • Verbreden
  • Meer hefbomen benutten op je bedrijf zonder investeringen
   • Teeltverbeteringen zijn lastig dan groeien.
    • Verbetering van kostenstructuur.
    • Betere marktinformatie
    • Energie
    • Communicatie
   • Financieringshefboom
    • Voorschot op erfenis: laatste kans, die je kan inzetten én verliezen.
    • Desinvesteren: dood kapitaal, grond, machines, oud ijzeren stock.
    • Herfinancieren : Winwinlening of persoonlijke lening in plaats van kaskrediet
  • Het bestaand bedrijf vereenvoudigen om de kosten te doen dalen. 
   • Samenwerkingsverbanden
    • Coöperatie
    • Voedselteams
    • Machinering
   • Risicospreiding
   • Arbeid en zorg delen
    • Onderlinge bedrijfshulp
    • Delen van middelen
    • Delen van talenten
  • Bedrijf verplaatsen
   • Binnenland
    • Kostprijs van herstarten.
    • Welke type bedrijf:  klassiek of CSA, pluktuinzorgboerderij  , kinderopvang,
    • Grondschaarste of via eigenaars, die je pacht niet of moeilijk kunnen opzeggen: kloosters, OCMW's, gemeenten, provincies.
   • Buitenland: emigratie
    • Ervaring opdoen voor iets dat je maar een keer in je leven doet.
    • Haalbaarheid
   • Voor- en nadelen.
  • Als deeltijds boer of tuinder

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik wens hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Aanmeldformulier

Of bel gratis 0800 99 138

Top