zaterdag , juli , 11 2020

Je arbeidstijd rendabel maken als zelfstandige. We houden vast omdat we niet durven loslaten en zo verstikken we datgene waar we van houden.

Hoofdstuk: Je arbeidstijd rendabel maken als zelfstandige

 • Als voltijds boer of tuinder
  • Specialiseren
   • Voordelen: voor jezelf vs voor anderen
   • Nadelen: voor jezelf vs voor anderen.
  • Groeien voor schaalvoordelen om de stijgende kosten te compenseren
   • om vaste kosten te kunnen verdelen over meer eenheden.
   • om je te kunnen focussen op de taken, die je graag doet.
   • schaalvoordelen,  die omslaan naar schaalnadelen
   • de kans op winst niet durven verliezen, hoe klein die ook is.
  • Verbreden
  • Meer hefbomen benutten op je bedrijf zonder investeringen
   • Teeltverbeteringen zijn lastig dan groeien.
    • Verbetering van kostenstructuur.
    • Betere marktinformatie
    • Energie
    • Communicatie
   • Financieringshefboom
    • Voorschot op erfenis: laatste kans, die je kan inzetten én verliezen.
    • Desinvesteren: dood kapitaal, grond, machines, oud ijzeren stock.
    • Herfinancieren : Winwinlening of persoonlijke lening in plaats van kaskrediet
  • Het bestaand bedrijf vereenvoudigen om de kosten te doen dalen. 
   • Samenwerkingsverbanden
    • Coöperatie
    • Voedselteams
    • Machinering
   • Risicospreiding
   • Arbeid en zorg delen
    • Onderlinge bedrijfshulp
    • Delen van middelen
    • Delen van talenten
  • Bedrijf verplaatsen
   • Binnenland
    • Kostprijs van herstarten.
    • Welke type bedrijf:  klassiek of CSA, pluktuinzorgboerderij  , kinderopvang,
    • Grondschaarste of via eigenaars, die je pacht niet of moeilijk kunnen opzeggen: kloosters, OCMW's, gemeenten, provincies.
   • Buitenland: emigratie
    • Ervaring opdoen voor iets dat je maar een keer in je leven doet.
    • Haalbaarheid
   • Voor- en nadelen.
  • Als deeltijds boer of tuinder

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138

Top