maandag , augustus , 02 2021

Verbeteringen op je resultaat die geen extra investering vragen.

Investeringen, innovatie en hefbomen.

In de gangbare voorlichting schrijft men meestal over investeringen en innovatie. Er is weinig aandacht voor hefbomen.
Investeringen zijn bestedingen van ondernemers, in een project op lange termijn. De ondernemer hoopt dat de investering zichzelf op die termijn terugverdient. Na de terugverdientijd begint de winst.

Een boer koopt een machine  van 100.000 euro om jaarlijks 25.000 euro arbeid te besparen, om meer productie te halen, om beter te voldoen aan de maatschappelijke ondernemersvoorwaarden. Indien de machine na de terugverdientijd nog bruikbaar is, maakt hij winst.
Vandaag is deze voorspelling redelijk moeilijk geworden, omdat het economisch klimaat snel verandert.

Een veehouder investeert in een stal, die hij in 20 jaar wil terugverdienen. Hij hoopt dat de stal hierna nog bruikbaar is of op zijn minst een restwaarde heeft indien hij zijn bedrijf zou willen overlaten. In praktijk wordt de sector meestal om de x jaar geteisterd door een crisis (dioxine, marktcrisis, technische tegenslagen), waardoor de terugverdientijd nog eens voor x jaar verlengd moet worden. Indien hij daarna zijn stal verder wil gebruiken, moet hij soms terug inzetten op renovatie of onderhoud.

Ondernemers worden ook gestimuleerd om te investeren in innovatie: dit zijn projecten, die andere ondernemers nog niet voordeden. De inschatting van de slaagkans op een innovatie is nog moeilijker.

  • Meestal is het wettelijk kader nog niet in orde en moet er zwaar ingezet worden om de innovatie vergund te krijgen.
  • Direct na de opstart moet de ondernemer meestal veel technische problemen nalopen. Hij moet zijn innovatie opvolgen.
  • Bovendien moet het financieel plan regelmatig bijgestuurd worden: een bank is wel geïnteresseerd om de basisinvestering te financieren. Maar zodra er bijkomende kosten (technische problemen, verbeteringen) zijn, vraagt de bank om deze financiering zelf te realiseren.

Veel innovatieve projecten zijn in het verleden fout gelopen:
wie de innovatie financierde met eigen spaargeld, kan dit aan. Wie de innovatie financierde met vreemd kapitaal, dreigt in de problemen te komen. 

Innovatie is dus enkel weggelegd voor ondernemers met spaargeld, die het risico willen en kunnen dragen.

Hefbomen zijn rendementsverbeteringen zonder investeringen.
Door slimmer (maar niet meer) te produceren kunnen kosten beperkt worden en opbrengsten verhoogd. Dit is minder interessant voor voorlichters of vertegenwoordigers, want het brengt meestal minder verkoop op.
Boeren die echter zich consequent concentreren op deze hefbomen, hebben op de duur wél spaargeld, dat ze dan -ten gepaste tijde- kunnen inzetten op een investering om te groeien op eigen kracht of met beperkte financiering.

Algemeen:

We verzamelden een reeks tips, die je opbrengsten en kosten kunnen verbeteren.

Je kan ze lezen op in het hoofdstuk over onze persoonlijke begeleiding. 

Sectorinformatie.

Voor de verschillende sectoren ontwikkelden we rekentools om de kostprijs van je product te berekenen.

Je kan ze vinden in het hoofdstuk over onze sector hulpmiddelen.  Zo zie je op welke parameters je kan werken om meer te verdienen.

 

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top