woensdag , november , 14 2018

Binnen de perken, zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten.

Psychosociale aspecten rond bedrijfsverandering.

Getuigenis Het was al 15 jaar kantje boord met het tuinbouwbedrijf van Willem en Ines. Eind vorig jaar zetten ze er noodgedwongen een punt achter. Ze probeerden de zaken voor hun leveranciers en de bank zo goed mogelijk uit te werken. Nu wonen ze in het dorp en hebben beiden een baan. Het was wel wennen, maar toch zijn ze opgelucht door hun beslissing.

Leren afscheid nemen

Stoppen met boeren is een heel ingrijpend en emotioneel gebeuren. De beslissing om te stoppen met het land- of tuinbouwbedrijf gebeurt niet zomaar. Zeker bij een gedwongen bedrijfsbeëindiging (bijvoorbeeld door financiële problemen) ga je doorheen een aantal fasen vooraleer je definitief beslist:
  • Het negeren van signalen. Op een bepaald ogenblik weet je dat je voor een cruciaal moment staat, maar daar wil je in eerste instantie niet aan toegeven. Veelal worden signalen die aangeven dat het niet goed gaat, genegeerd: achteruitgang van de gezondheid, betalingsmoeilijkheden, aangetekende zendingen, teruglopend gezinsbudget enzovoort. Dit negeren kan soms jarenlang duren.
  • De confrontatie. Wanneer je niet op tijd reageert op deze signalen, krijgen de emoties snel de bovenhand. Veel voorkomende reacties zijn: nog harder werken, bepaalde zaken verwaarlozen, advies negeren en goed bedoelde raadgevingen uit de weg gaan. Het overwicht aan emoties kan ook leiden tot apathisch gedrag: niet meer opnemen van de telefoon, briefwisseling ongeopend laten enzovoort.
Tip: Reageer op tijd op signalen die aantonen dat het bergaf gaat met je bedrijf of je gezondheid: de beslissing om het bedrijf stop te zetten, wordt dikwijls te laat genomen. Dit kan verreikende gevolgen hebben. Uitstel is hier zeker geen afstel!

 

Interne links:
Top