maandag , augustus , 02 2021

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Ken je nog telefonische of online hulpdiensten: laat het ons weten

Telefonische hulpdiensten en onlinehulp

ADHD-CONSULTATIELIJN 070 222 135

 • psychologisch advies, hulpverlening of gerichte doorverwijzing voor ouders van kinderen met ADHD/ADD, volwassenen met ADHD/ADD, leerkrachten,…
 • donderdag van 9.15 tot 12.15 uur, eerste en derde maandag van 19 tot 21 uur
 • centrum ZitStil: 03 830 30 25, elke werkdag van 9.15 tot 12.30 uur
 • info@zitstil.be - www.zitstil.be

AL-ANON AL-ATEEN 03 218 50 56

 • AL-ANON: voor partners en familieleden van personen met een alcoholprobleem
 • AL-ATEEN: voor kinderen van een ouder met een alcoholprobleem
 • informatie over dichtstbijzijnde contactpersonen
 • 24 uur op 24 – Algemeen Dienstbureau: donderdag van 10 tot 16 uur
 • info@al-anonvl.bewww.al-anonvl.be

ALCOHOL HULP

 • online zelftest met uitgebreide informatie over alcohol, alcoholgebruik en alcoholproblemen, zelfhulpprogramma en begeleiding door een professionele hulpverlener
 • forum en apart forum voor partners en familieleden
 • online contactformulier www.alcoholhulp.be

ALZHEIMER INFONUMMER 0800 15225

AN-BN 016 89 89 89

 • laagdrempelige eerste opvang voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving
 • initiatief van AN-BN vzw Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa
 • inloophuis: Blijde Inkomststraat 113, 3000 Leuven - woensdag en derde zaterdag van de maand van 14 tot 18 uur
 • info@anbn.bewww.anbn.bewww.inloopmobieleetstoornissen.blogspot.com

ANONIEME ALCOHOLISTEN - AA 03 239 14 15

ANTIGIFCENTRUM 070 245 245

ASTMA EN ALLERGIEKOEPEL vzw 0800 84321

AWEL 102

 • Awel luistert naar kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal of een probleem
 • van maandag tot en met zaterdag van 16 tot 22 uur  
 • online chatten: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 18 tot 22 uur via de website
 • brievenbus@awel.be - www.awel.be(bereikbaar via smartphone of tablet)

BOEREN OP EEN KRUISPUNT 0800.99.138

BRANDWEER - ZIEKENWAGEN 112

 • bij brand, brandpreventie, verkeersongevallen, stormschade, gaslekken, vernietigen van wespennesten, CO-melding,…
 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7
 • noodnummer 112

CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING 0800 17364

 • informatie- en klachtenlijn voor slachtoffers van racisme, discriminatie op grond van geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, politieke overtuiging,…
 • telefonische meldingen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, dinsdag en woensdag ook van 13 tot 17 uur
 • epost@cntr.be - www.diversiteit.be

CHILD FOCUS 116 000

 • noodnummer voor het melden van of vragen over een verdwijning, een ontvoering of seksueel misbruik
 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7
 • www.nupraatikerover.be : anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag van 17 tot 21 uur, woensdag van 14 tot 19 uur en donderdag van 16 tot 19 uur – chat@childfocus.org
 • Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen – 02 475 44 11
 • 116.000@childfocus.org- www.childfocus.be

CM-INFOPUNT CHRONISCH ZIEKEN 078 05 08 05

 • toegangspoort waar zieken, zorgbehoevenden en mantelzorgers terecht kunnen met al hun vragen: informatie over ziekteverzekering, thuiszorg, gehandicaptenzorg, hulpverlening, sociale rechten, patiëntenrechten,…
 • ook voor niet-CM leden
 • elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur, vrijdagnamiddag gesloten
 • infochronischzieken@cm.be

CLICKSAFE-HULPLIJN

 • site over veilig internetten met informatie voor kinderen (op een leuke manier leren hoe het internet veilig te houden), jongeren, ouders (kinderen opvoeden en begeleiden in hun internetgebruik), professionelen (lesmateriaal om ‘veilig internet’ in de lessen te bespreken) www.clicksafe.be
 • 02 475 44 00 - sms 0470 44 44 00 – clickhelp@childfocus.be– online contactformulier

DE DRUGLIJN 078 15 10 20

DE OPVOEDINGSLIJN 078 15 00 10

 • helpt ouders, grootouders, stief-, plus- of meeouders met vragen over opvoeding
 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 en van 14 tot 17 uur, donderdag ook van 19 tot 21 uur
 • info@opvoedingslijn.be - www.opvoedingslijn.be

DIABETES INFOLIJN 0800 96333

FARAFOON 016 38 69 50

 • Fara: luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes (ongeplande zwangerschap, tienerzwangerschap, prenatale diagnose toont ernstige afwijking bij baby,…), medische informatie over prenatale testen en diagnoses
 • elke werkdag van 9 tot 16 uur
 • farachat via de website: maandag van 14 tot 17 uur, woensdag en vrijdag van 13 tot 16 uur
 • vragen@faranet.be - www.faranet.be

HOLEBIFOON 0800 99533

 • onthaal- en infolijn voor vragen over holebiseksualiteit (holebi’s en transgenders)
 • maandag en woensdag van 18.30 tot 21.30 uur
 • online chatten: maandag, woensdag en donderdag van 18.30 tot 21.30 uur via de website
 • vragen@holebifoon.be - www.holebifoon.be

JOLIJN 0800 90033

 • luister- en klachtenlijn van Jongerenwelzijn voor jongeren en ouders met vragen/klachten omtrent een maatregel of beslissing in de bijzondere jeugdbijstand of met een klacht over de hulpverlening
 • maandag van 9 tot 13 uur, woensdag en vrijdag van 13 tot 18 uur
 • jo-lijn@jongerenwelzijn.bewww.jongerenwelzijn.be

KANKERFOON 0800 15802

 • info en steun voor al wie van ver of van nabij wordt getroffen door kanker
 • voor gratis psychologische ondersteuning en lotgenotenbijeenkomsten
 • elke werkdag van 9 tot 13 uur, maandag tot 19 uur
 • initiatief van de Stichting tegen Kanker: 02 733 68 68 – info@kanker.be
 • kankerfoon@kanker.be - www.kanker.be

LEIFLIJN 078 15 11 55

 • LevensEinde InformatieForum: informatie en hulp over een waardig levenseinde, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat
 • elke werkdag van 9 tot 17 uur
 • info@leif.be - www.leif.be

MELDPUNT MISBRUIK, GEWELD EN KINDERMISHANDELING 1712

 • men kan er terecht met vragen, als men feiten vermoedt of zelf het slachtoffer is van misbruik, geweld en kindermishandeling. Het meldpunt wordt professioneel bemand door medewerkers van de CAW’s en de vertrouwenscentra kindermishandeling. Men wordt doorgeschakeld naar aangepaste hulp in de eigen regio.
 • initiatief van de Vlaamse overheid
 • elke werkdag van 9 tot 17 uur
 • www.1712.be

NOK NOK

 • jongeren tussen 12 en 16 jaar vinden er informatie, opdrachten en tips om je goed in je vel te (leren) voelen
 • jongeren kunnen ook getuigenissen met tips plaatsen op de website www.noknok.be  
 • ‘NOK NOK Het klopt in mijn hoofd’ is een initiatief van VIGeZ, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie

OMBUDSDIENSTEN

PENSIOENLIJN 1765

 • via dit gratis nummer kan men terecht bij de drie pensioeninstellingen RVP (Rijksdienst voor Pensioenen), RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) en PDOS (Pensioendienst voor de overheidssector) met alle vragen over het wettelijk pensioen, ongeacht het stelsel waarin men gewerkt heeft
 • elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur

POLITIEZONE – NOODLIJN 101

PROSTAATKANKERLIJN 078 150 701

RODE KRUIS VLAANDEREN 105

 • niet-dringend ziekenvervoer naar een ziekenhuis naar keuze

SIMILES 016 24 42 01

 • psychosociaal advies aan familieleden of vrienden van iemand met psychische problemen
 • elke werkdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur, vrijdagnamiddag gesloten
 • info@similes.be - www.similes.be
 • www.koppvlaanderen.bevoor kinderen en jongeren met een ouder met psychische problemen

STOP CHILD PORNO

 • Belgisch burgerlijk meldpunt om beelden van seksueel misbruik van kinderen gevonden op internet te melden
 • niet-politionele website, anoniem melden mogelijk
 • online meldingsformulier op www.stopchildporno.be
 • gratis noodnummer: 116 000 Child Focus
 • vragen: info_scp@childfocus.org

TAALTELEFOON 078 15 20 25

 • taaladviesdienst van de Vlaamse overheid
 • Nederlands advies over spelling, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies, formulering en stijl
 • elke werkdag van 9 tot 12 uur, schoolwoensdag ook van 14 tot 16 uur
 • online formulier op www.taaladvies.net
 • http://taaltelefoon.vlaanderen.be

TABAKSTOP 0800 11100

 • tabakologen bieden informatie en advies over roken en verslaving, begeleiding bij het stoppen met roken en opvolging tijdens en nadat men stopt met roken
 • elke werkdag van 15 tot 19 uur: bestellen brochures, rookstopbegeleiding
 • initiatief van Stichting tegen Kanker: 02 733 68 68 – www.kanker.be
 • online formulier op www.tabakstop.be

TELEBLOK 0800 13144

TELE-ONTHAAL 106

 • praten is de eerste stap: men kan bij Tele-Onthaal terecht voor een gesprek wanneer men het op bepaalde momenten in het leven moeilijk heeft, zo nodig wordt informatie gegeven voor verdere (professionele) hulp
 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7
 • anoniem onlinegesprek via de website, alle dagen van 18 tot 23 uur, woensdag van 15 tot 23 uur
 • www.tele-onthaal.be 

UL TEAM 078 05 01 55

 • Uitklaring Levenseindevragen-team: consult en advies voor patiënten en hun familie met vragen rond levenseinde. Dit team kan geraadpleegd worden wanneer men nergens anders terecht kan.
 • info@ulteam.be www.ulteam.be

VDAB-SERVICELIJN 0800 30700

 • vacatures, in- en uitschrijvingen, info over opleidingen, bestellen opleidingscheques, klachten, paswoorden,…
 • elke werkdag van 8 tot 20 uur
 • info@vdab.be - www.vdab.be

VLAAMSE KANKERTELEFOON 078 150 151

VLAAMSE OVERHEID 1700

 • wegwijs en eerstelijnsinformatie over materies die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen: onderwijs, school- en studietoelagen, werkgelegenheid, welzijn en gezondheid, milieu en energiebesparing, wonen en ruimtelijke ordening, mobiliteit en openbare werken, onroerende voorheffing, leegstandsheffing,…
 • elke werkdag van 9 tot 19 uur
 • online chatten: elke werkdag van 9 tot 17 uur via de website
 • www.vlaanderen.be e-mail via www.vlaanderen.be/contact

VLAAMS MELDPUNT OUDERENMIS(BE)HANDELING 078 15 15 70

WOONZORGLIJN 078 15 25 25

ZELFHULPGROEPEN

 • site met alle zelfhulpgroepen en lotgenotenbijeenkomsten . 
 • online contactformulier op www.zelfhulp.be

ZELFMOORDLIJN 1813

ZOALS IK

 • site voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking, stoornis of chronische aandoening
 • online contactformulier op www.zoalsik.be
 • project van de opleiding Toegepaste Psychologie van Howest (De Hogeschool West-Vlaanderen)
Top