zaterdag , juli , 11 2020

Als er geen alternatief is, dan is er ook geen probleem. Alleen een feit.

Verwerking van het verlies

Op een bepaald moment zie jij (of je partner) in, dat afbouwen van het bedrijf de enige oplossing is, om uit de problemen te komen. Afbouwen wordt dan vaak aangevoeld als een noodgedwongen oplossing. Na de moeilijke beslissing spelen er zich nog heel wat processen af binnen het gezin.

Bedrijfsbeëindiging is voor elk gezinslid een verlies, waarop een verwerkingsproces volgt. Op de verwerkingsperiode kunnen we geen duur kleven, deze verschilt van persoon tot persoon. Deze periode wordt ook beïnvloed door de emotionele band die je hebt met het bedrijf en de omstandigheden van de stopzetting (gedwongen, vrijwillig, onverwacht, door ziekte enzovoort).

Een goed verwerkingsproces kent ook verschillende fasen:

  • de schok die samen kan gaan met heftige emoties en gevoelens (woede, ongeloof enzovoort);
  • de stabilisatie om de nodige handelingen te verrichten (zoeken naar een woning, werk enzovoort);
  • het ervaren van het verdriet;
  • het weer oog krijgen voor de dingen om je heen;
  • het leren aanvaarden van de situatie.

De fasen die je doorloopt kennen geen vaste grenzen: ze overlappen elkaar en je kan ook wel een fase overslaan. Toch is het verwerken van het verlies belangrijk. Als je je afsluit van het verdriet, zal je later altijd met hevige emoties terugdenken aan de bedrijfsbeëindiging. Dit zal een negatieve invloed hebben op jou en je omgeving. Alleen met een goed doorlopen verwerkingsproces kan je je leven herorganiseren, nieuwe doelen stellen en een nieuwe toekomst uitstippelen.

Interne links:

Externe links:

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138

Top