dinsdag , augustus , 11 2020

Een gefailleerde heeft ook rechten.

Samenwerken met een curator

Bij een faillissement neemt een curator alle verantwoordelijkheid over : hij moet alle activa verkopen en de opbrengsten verdelen over de schuldeisers.

Een faillissement kan echter lang duren.

Als gefailleerde heb je het recht om een tussentijds verslag op te vragen bij je curator, zodat je kan zien wat er gebeurde onder zijn/haar bewind.

Indien de curator je dit weigert voor te leggen, kan je op eenvoudige vraag een tussentijds verslag vragen bij de griffie van de rechtbank, waar het faillissement werd uitgesproken.

Op de website van onze collega’s http://www.dyzo.be kan je documenten downloaden om het faillissement menselijker te maken.

Naam van het document

Humaniserend effect

Vraag afsluiting faillissement

Het mogelijk maken van je nieuwe start

Einde postafleiding naar de curator

Toegang tot sociale rechten, herstel van je administratieve zelfredzaamheid

Afdwingen informatieplicht curator

Zekerheid bekomen over de stand van je faillissementsprocedure

Aanvraag vervroegde verschoonbaarheid

Versnellen van een nieuwe start

Aanvraag collectieve schuldenregeling

Normaliseren van het dagelijks leven

Aanvraag bevrijding van borgstelling

Herstellen van familiale relaties

Betrokkenheid bij tegeldemaking activa

Je commercieel talent aan bod laten komen, je nieuwe start vergemakkelijken.

Aanvraag van een bankrekening

Afdwingen van toegang tot basisdienstverlening door banken.

 

(advies van een curator, die we hierover consulteerden)

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138

Top