zaterdag , juli , 11 2020

Deurwaarders kunnen net alles in beslag nemen.

Gevolgen bij overblijvende schulden - beslag

Als er schulden blijven en er komen geen betalingen meer binnen, dan is het sociaal verzekeringsfonds verplicht om over te gaan tot uitvoerende maatregelen. Na een veroordeling zal er in eerste instantie bewarend beslag gelegd worden. Indien nodig, volgt er nadien uitvoerend beslag.

Bepaalde goederen zijn niet vatbaar voor beslag:

  • de levensnoodzakelijke goederen: kast, verwarmingstoestel en verlichtingstoestel per kamer, bed en stoelen, tafel, koelkast, wasmachine, vaatwerk, kleren, speelgoed, schoolgerief, stofzuiger enzovoort;
    Wat de gerechtsdeurwaarder wel mag meenemen: droogkast, afwasmachine, micro-golfoven, televisie, stereo-installatie, zonnebank enzovoort
  • inkomsten zoals gezinsbijslagen, bestaansminimum enzovoort.

Sedert juni 2007 kan een zelfstandige in hoofdberoep zijn gezinswoning beschermen tegen beslag. Hij legt hiervoor een verklaring af bij de notaris, die deze verklaring laat inschrijven in een register bij de hypotheekbewaarder van het arrondissement waar het goed gelegen is.
De verklaring heeft enkel effect op schuldvorderingen die:

  • zijn ontstaan na de inschrijving van de verklaring
  • en die slaan op de zelfstandige activiteit van de schuldenaar

Voorbeelden: schulden aan leveranciers, kredietinstellingen, RSZ, RSVZ, BTW, ...

Andere goederen zijn slechts gedeeltelijk vatbaar voor beslag.

Loonbeslag beroepsinkomsten

Het loonbeslag laat de schuldeiser toe om, in het kader van de terugbetaling van een schuld, direct de hand te kunnen leggen op een deel van het loon of de sociale uitkeringen van de schuldenaar.

Om de werknemer toch enigszins te beschermen, komt slechts een deel van hun inkomen in aanmerking voor beslag. Elk jaar worden op dit vlak nieuwe grensbedragen vastgelegd. Vanaf 1 januari 2018 zijn volgende bedragen van toepassing : Tot een maandbedrag van 1105 € is er geen beslag mogelijk, maar boven deze grens geldt een trapsgewijze regeling van beslag.

Inkomen uit arbeid

Tot € 1105 100% beslagvrij
Van € 1105 tot € 1187 80% beslagvrij
Van € 1187 tot € 1309 70% beslagvrij
Van € 1309 tot € 1432 60% beslagvrij
Boven € 1432 0% beslagvrij

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 68 per kind ten laste.

Vervangingsinkomen

Tot € 1105 100% beslagvrij
Van € 1105 tot € 1187 80% beslagvrij
Van € 1187 tot € 1432 60% beslagvrij
Boven € 1432 0% beslagvrij

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 68 per kind ten laste

Tip: Reken het loonbeslag uit via onze rekentool

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138

Top