maandag , augustus , 02 2021

De overheid dient.

1.2 Overheidsdiensten

Nationale instanties

IKM-Vlaanderen vzw
Website
Hagenbroeksesteenweg 167
2500 Lier
Tel 078 15 47 10
Fax 078 15 48 10
Email: ikm@ikm.be

Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Website

Vlaamse instanties

Vlaamse Regering
Vlaams minister van Landbouw
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
Tel 02 552 63 01
Email: kabinet.vandenheuvel@vlaanderen.be
Website

Vlaamse Overheid

Departement Land- en Tuinbouw (o.a. vlif) Website

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) Website

Vlaamse Landmaatschappij (vlm), o.a. de Mestbank Website

Vlaamse Milieumaatschappij (vmm) Website

De Watergroep Website
Brussel 1030, Vooruitgangstraat 189 Tel. 02 238 94 11

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) Website
Brussel 1000, Koning Albert II-laan 20 Tel. 02 553 83 79

Provinciale instanties

Provinciaal Gedeputeerden
Antwerpen: Ludwig Caluwé Website
Limburg: Inge Moors Website
Oost-Vlaanderen: Kurt Moens Website
Vlaams-Brabant: Monique Swinnen Website
West-Vlaanderen: Bart Naeyaert Website

Provinciale landbouwdiensten
Antwerpen: Website
Limburg: Website
Oost-Vlaanderen: Website
Vlaams-Brabant: Website
West-Vlaanderen: Website

Proefcentra in de provincie Antwerpen
Landbouwcentrum voor Voedergewassen te Geel Website
Proefcentrum Hoogstraten te Meerle: Website
Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver: Website

Proefcentrum Fruitteelt vzw Website
Sint-Truiden (Kerkom)3800, Fruittuinweg 1, Tel: 011 69 70 80, Fax: 011 69 70 89

Provinciaal Proefcentrum Oost-Vlaanderen Website
Kruishoutem 9770, Karreweg 6 Tel 09 381 86 86

Tuinbouwcentra in de provincie Vlaams-Brabant
Provinciaal Agrarisch Centrum ´Blauwe Stap" (P.A.C.) Blauwe Stap 25 - 3020 Herent, Tel 016-29 01 74 - Fax 016-22 06 92
Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit "Pamel" (P.P.K.),Molenstraat 26 - 1760 Roosdaal,Tel. 054-32 08 46 - Fax 054-32 08 47 .

Inagro Website

1.3 Andere

Bodemkundige Dienst van België Website
Heverlee 3001, W. de Croylaan 48 Tel 016 31 09 222

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw Website

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top