Je bent hier : Dienstverlening  >  Doorstart  >  Sta even stil  >  Ondernemersanalyse
zaterdag , juli , 11 2020

Ondernemersanalyse: Alles wat je overkomt kan een obstakel zijn of een kans om te groeien. Aan jou de keuze.

Boeren en tuinders zijn ondernemers

Wie kiest om boer of tuinder te worden, kiest voor een moeilijk parcours.

Boeren en tuinders kunnen geen diploma halen, dat hen garantie geeft op succes. Geen enkele managementopleiding geeft hen zekerheid op inkomen.

Passie en liefde, geloof en vertrouwen

Boeren en tuinders starten met passie en liefde voor het beroep (omdat ze dit graag willen doen) en geloof en vertrouwen dat hun keuze de juiste keuze is. Zij stappen in een risicovol beroep, omdat ze geloven dat ze het kunnen.

Mocht dit beroep garantie geven op een groot inkomen, mocht de winst op voorhand te berekenen zijn, dan zouden wellicht meer mensen deze keuze maken.
Wanneer iedereen kiest voor deze activiteit krijgen we overproductie en verdwijnt de winst voor iedereen.

Boeren en tuinders zijn ondernemers: zij nemen een risico en hopen met hun inzet dit risico om te zetten in kansen. Deze redenering staat haaks op de managementstijl die wordt gezien als oplossing. Managers doen de juiste dingen op het juiste moment, maar nemen uit principe geen risico's. We hebben trouwens weinig managers gezien die 's nachts opstaan om een ziek kalf te verzorgen of hun buitenteelt te beschutten tegen hagel.

De noodzakelijke competenties om succes land- of tuinbouwer te worden of te blijven geraken niet in een hoofd

Hard kunnen werken

Tijdens de vorige generaties volstond het om hard te kunnen en willen werken. Wie 365 dagen in een jaar zich focuste op zijn bedrijfstaken, kon een mooi bedrijf uitbouwen. In bepaalde gevallen zorgde dit ook voor een inkomen dat veel hoger lag dan van een werknemer, die slechts een beperkt aantal uren mag (en hoeft te werken).

Efficiënt kunnen werken

Naarmate het rendement in de sector daalde moesten boeren zich beter organiseren en efficiënt werken: bijkomende medewerkers vragen een betere werkorganisatie. Andere taken vragen een automatisering of mechanisering, waardoor het resultaat per gewerkt uur stijgt.
​We ontwikkelden een hulpmiddel om de werkdruk op een bedrijf in te schatten

Goede administratieve opvolging

The licence to produce (het recht om voedsel te mogen produceren) hangt steeds meer af van de administratieve opvolging. Het begon enkele decennia met de invoering van de BTW en de inkomstenbelasting, waardoor ondernemers moesten aantonen in welke mate ze financieel moesten bijdragen aan de maatschappelijke factuur. Geleidelijk aan groeide de administratieve druk: via vergunningen, afvalregistratie, kwaliteitsborging en andere zorgen ervoor dat er ondertussen zoveel soorten administraties zijn, dat er wellicht geen enkele bedrijfsvoorlichter in Vlaanderen nog in staat is om het te snappen, laat staan het in te vullen.
Een kleine fout in deze administratie kan nochtans het einde van het bedrijf betekenen:

 • Er lopen in Brussel meer sanspapiers rond, dan er runderen zonder paspoort in heel Vlaanderen te vinden zijn. Veehouders, die hierop betrapt worden kunnen gepenaliseerd worden in korting op hun inkomenssteun. Dit korting maakt het bedrijfsinkomen voor sommigen niet meer leefbaar. 
 • Ondertussen tonen steeds meer beleidsmaatregelen dat ondernemers, die niet administratiebekwaam (computerbekwaam) zijn op korte termijn, onmogelijk verder kunnen: bij iedere fout komen ze hoger op de risicolijsten van inspecteurs en controleurs te staan: bij iedere controle vindt men wel een fout, die financieel kan worden afgestraft.

Goede financiële opvolging

Boeren en tuinders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de financiering op korte en lange termijn. Naar mate de volatiliteit van de grondstoffen als van hun afgewerkte producten stijgt, is dit voor steeds meer mensen een moeilijke opdracht.
Wie een laagconjunctuur (markt) of een teelttegenslag (weer, ziekten) verkeerd inschat, krijgt problemen.

​Bovendien moet moet de ondernemer voldoende verdienen om zijn aflossingstermijnen tussentijds te verkorten, naarmate blijkt dat de economische afschrijving van zijn investeringen versneld wordt.

Goede technische opvolging

Naarmate de rendabiliteit van de sector daalt, dermate stijgt de perceptie dat men alleen kan overleven met technische topresultaten.

 • Hoe meer liter melk per koe, hoe meer biggen per zeug, hoe hoger de omzet per m2
 • Hoe meer dieren per ondernemer, hoe hoger de werkdruk, hoe meer men gelooft dat de enige weg is tot succes.

Voldoen aan steeds meer bijkomende maatschappelijke normen

Totaal buiten het wensenpatroon van de ondernemer, worden met de regelmaat van de klok nieuwe maatschappelijk normen opgelegd. Dierwelzijn en milieu zijn al levenslang de zorg voor de boer en tuinder. Maar na een vastgestelde fout, ontstonden op verschillende niveau nieuwe normen en eisen waaraan de boer en tuinder moet voldoen, en waarbij hij bovendien 'en bovenop' iedere dag moet documenteren en bewijzen dat hij goed bezig is.

Oog hebben voor gezinsleven en zelfzorg

Wie geen tijd maakt voor zichzelf en gezin, komt als ondernemer ook in problemen. Onspanning is een investering om het werk langer en beter aan te kunnen. Het vergt voor veel ondernemers 'inspanning' om tijd te maken voor ontspanning.

Opleidingen: we leiden mensen op voor functies die nu nog niet bestaan.

Het onderwijs staat voor een grote opdracht. Onderwijsspecialisten leggen uit dat de ontwikkeling te snel loopt voor veel onderwijsinstellingen.

 • We leiden mensen op voor jobs, die over 10 jaar niet bestaan.
 • Over 10 jaar hebben we jobs, waarvoor nu nog een opleiding voor bestaat.

Al wie zich engageert voor onderwijs en opvoeding, is hier wellicht over geschokt.

We stellen echter het zelfde fenomeen vast voor de boeren en tuinders, die 10-20 jaar geleden startten. Ook zij ontdekken nu dat de job dermate is veranderd, dat ze te weinig voorbereid zijn om te voldoen aan de huidige managementeisen.

Competentiemanagement

Je talenten maximaal gebruiken is gemakkelijker dan geconfronteerd worden met je gebreken.

Competentiemanagement wordt door veel mensen begrepen als

 • een analyse van noodzakelijke competenties om een job in te vullen
 • opleiding van medewerkers om aan al deze competenties te voldoen.

Dit is een intensief en duur proces.

In grote organisaties en bedrijven wordt competentiemanagement anno 2016 anders ingevuld.

 • Men maakt een competentie-analyse voor iedere job
 • Men onderzoekt over welke competenties iedere medewerker beschikt
 • en zet de best geschikte medewerker op de job die best bij hem past.

Dit bespaart de organisatie de opleidingskosten (voor zover er opleidingen kunnen gevonden worden) en behoedt de medewerker de frustratie om niet te slagen in de opleiding en hierdoor het risico te lopen om zijn job te verliezen.

Binnen vzw Boeren op een Kruispunt concentreren we ons op de talenten en competenties van de adviesvrager en houden rekening met de gebreken in competenties, die dan moeten ingevuld geraken door gebruik te maken van de gangbare dienstverlening (boekhouders, teelttechnici en andere commerciële hulpverleners).

Wie deze competenties niet kan inkopen, loopt een risico en moet dus een andere richting op.

​We ontwikkelden zelf een competentie-analyse, uitgaande van de gangbare taken van een land- en tuinbouwer. Bij iedere taak kan de adviesvrager aangeven wat hij graag doet en wat hij goed kan. Na het invullen van een 80-tal lijntjes, kan hij zelf ontdekken welk type ondernemer hij is.
​Wie dit wil uitproberen, kan 'Mijn ondernemerstalent' uitproberen. Wie in de analyse liever alleen zijn talenten wil zien, kan 'Boer Vol Talent' gebruiken.

Loopbaanbegeleiding toont je kansen

Sinds eind 2013 kunnen ook zelfstandigen beroep doen op de subsidieregeling voor loopbaanbegeleiding.

Voor 40 euro (en 510 euro subsidie) krijgt de adviesvrager 8 uur begeleiding in het zoeken van zijn talenten, beperkingen, kansen en uitdagingen.
U kan er alles over lezen op de website van de VDAB.

Verder in deze publicatie gaan we dieper in op het zoeken naar rendabel werk.

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138

Top