Je bent hier : Dienstverlening  >  Doorstart  >  Sta even stil  >  Relatie analyse
zaterdag , oktober , 16 2021

Als je principes je verdrietig maken, dan kan je ervan uitgaan dat ze fout zijn.

Gelukkig in je relatie

Verbondenheid geeft mensen warmte en kracht om door het leven te gaan.  Relatie betekent zorg  voor mekaar.

Toch zijn er veel mensen die klagen over 'eenzaamheid'.

Als alleenstaande

Naargelang de bron is 23% tot 35% van de boeren en tuinders alleenstaand. Het grootste aandeel is alleenstaande vrijgezel gebleven. Anderen zijn na een relatie terug alleenstaand geworden door echtscheiding of overlijden van de partner.

Organisatie van je leven

Wie alleenstaand door het beroep en door het leven gaat, probeert best zijn levensorganisatie aan te passen aan die situatie.

Kernidee is dat koppels competenties onder mekaar kunnen verdelen en mekaar bemoedigen bij tegenslagen. Alleenstaande boeren moeten nog meer beroep doen op externen en moeten de kracht vinden om alle tegenslagen zelf te dragen.

Dit wordt uitgebreid beschreven in onze folder over Alleen je bedrijf uitbouwen, een uitdaging.

Investeren in sociaal kapitaal

Bij het zoeken naar oplossingen ontdekten we dat veel alleenstaanden niet beschikken over een sociaal kapitaal: een netwerk waar ze kunnen op terugvallen om samen te zijn, zich gesteund te voelen, te praten of te luisteren.

We zijn nu (voorjaar 2014) aan het onderzoeken hoe dit komt , hoe dit kan voorkomen worden en hoe we het kunnen oplossen.

Als koppel

Ook binnen een relatie van een koppel bestaan verschillende vormen van relatie.

Communicatie tot bemiddeling

Veel relaties stoppen waar de communicatie stopt.

 • ofwel gaan we in gesprek (en desnoods discussie) om een probleem op te lossen.
 • ofwel ontlopen we  het gesprek. Dan blijft het probleem / misverstand bestaan.
  De eerste keuze is soms zo beangstigend, dan men kiest voor de tweede optie. Nochtans weet eenieder dat er op termijn een nog grotere pijn of last kan ontstaan door niet te praten.
 • Mensen  hebben een keuze:
 • Bemiddeling om communicatie problemen op te lossen.
  • In een aantal gevallen doen mensen beroep op bemiddeling, om problemen uit geklaard te krijgen.
   De bemiddelaar geeft iedere gesprekspartner veiligheid om uit te drukken wat hij wil en ruimte om zijn/haar belang in het dispuut te verklaren.
   De bemiddelaar zoekt manieren om de andere gesprekspartner te leren luisteren en te proberen begrijpen wat de ander zegt en bedoelt.
   Door tijd te investeren vinden mensen het verloren begrip en het gemeenschappelijke belang terug.
  • Wie denkt aan bemiddeling, doet er goed aan om eerst de succesvoorwaarden te overlopen
   • Hebben alle partijen een probleem?
   • Willen alle partijen dat dit probleem opgelost wordt?
   • Zijn er bereid om samen een neutrale bemiddelaar aan te stellen?
   • Zijn ze bereid om begrip op te brengen voor de andere partij en zich een stuk aan te passen naar een oplossing die voor alle partijen beter is?
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Of we het nu willen of niet: in heel veel gevallen van relatieproblemen draaien discussie uit op de angst voor verlies. De angst om zakelijke rechten te kunnen verliezen maakt het gesprek extra moeilijk. Het is niet altijd de partner, die uit persoonlijk belang hierover begint: achterliggende redenen liggen dikwijls iets verder: de verantwoordelijkheid ten op zicht van de ouders (schenkers) en  van de kinderen (waar alles voor bedoeld is) maakt veel discussie scherp en pijnlijk.
 • Wie getrouwd is met een huwelijkscontract kan beter een scheidsrechter aanstellen om de boedelscheiding duidelijk te maken.
  Ook wie getrouwd is zonder huwelijkscontract (onder het wettelijk stelsel) kan deze problematiek dikwijls vrij eenvoudig laten duidelijk stellen.
  Nadat de verschillende vermogens (vreemd vermogen, eigen vermogen van iedere partner, en gemeenschappelijk vermogen, dat samen opgebouwd is) op papier staan, is er meer ruimte voor het gesprek, dat nodig was.
  • Hoe gaan we samen verder als koppel?
  • Hoe gaan we samen verder in gescheiden toestand, in de wetenschap dat we toch door kinderen en ervaringen verbonden blijven voor het leven?

In een samenuitbating

Een samuitbating is een complexere vorm van relatie: er zijn geen 2 mensen, maar veelal 4 mensen bij betrokken, die ieder hun plaats in de samenwerking willen hebben.

Waar men in een relatie als koppel moet leren omgaan met mekaars wensen en beperkingen, is dit in een samenuitbating met 4 mensen nog een stuk complexer.  Wanneer er voldoende middelen (winst) zijn, kunnen veel problemen opgelost worden door externe dienstverlening. Wanneer die winst er niet is, zijn mensen op mekaar aangewezen en moeten ze er samen uitgeraken. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in onze rubriek over samenuitbating.

 • Ouders blijven ten allen tijde moreel eigenaar van het bedrijf.
 • Ouders moeten van bij de start bereid zijn om verantwoordelijkheid af te geven aan de jongeren, zodat ze zich kunnen inwerken in alle belangrijke sleutelposten van de onderneming (administratie, personeelsbeheer, financieel beheer)
 • Jongeren moeten bereid zijn om van meet af zich in te verken in de moeilijke aspecten van de onderneming en de supervisie van de ouders verdragen tot ze aan ouders bewezen hebben dat ze de verantwoordelijkheid zelfstandig aan kunnen.

Een samenuitbating opstarten is een gigantische investering in voorbereidingstijd.

 • Alle startvragen moeten beantwoord zijn op papier.
 • Er is een familiecharter nodig, dat problemen kan voorkomen of helpen oplossen
 • Er is een jaarlijkse opvolging nodig van alle afspraken en cijfers, zodat iedereen weet waar hij staat en waar hij naar toe kan.
 • De beëindiging van de samenuitbating moet reeds in het opstartcontract beschreven staan : termijn, voorwaarden inzake financiële en psychosociale afwikkeling.

In je omgeving

Een land- of tuinbouwbedrijf is geen socio-economische entiteit op zich. Boeren en tuinders zijn niet autonoom, maar zijn continu in interactie met hun omgeving.

Ruimte en tijd zijn voor ontspanning.

 • Te lange en te ware (werk)druk zorgt dikwijls voor problemen, die soms niet meer kunnen hersteld worden.
  In onze stressbrochure worden de pro’s en contra’s van stress duidelijk omschreven.
  Mensen moeten kunnen afstand nemen van hun bedrijf en grenzen stellen aan hun inzet, om zich de volgende dag extra te kunnen inzetten.

Vriendschap: managen of zorgen?

 • Mensen die ooit eens ziek zijn, of een tegenslag hebben, hebben nood aan zorg.
 • Hoe groot is de kans dat je een carrière lang, zonder solidariteit zonder sociale zorg succesvol ondernemer blijft?
 • Velen dachten jaren lang dat alle zorg wel door de overheid zou georganiseerd worden. Nu de overheidsmiddelen onder druk komen te staan, neemt het belang van vriendschap en familie terug toe.

Collegialiteit of onderlinge concurrentie

 • Veel boeren en tuinders beseffen niet wat het belang is van goede relaties met collega’s.
  • Hoe groot is de kans dat je als eerste een bepaald specifiek probleem hebt?
 • Veel boeren geven echter aan dat hun collega's niet durven praten over problemen.
  • Dit valt deels te verklaren om ze zelf jaren lachten met de problemen van een ander / hun collega.
  • Wie nooit vertelt over zijn dagelijkse problemen, krijgt op de duur ook geen problemen meer te horen van zijn collega. Iedereen houdt zo de schijn op dat alles piekfijn verloopt.
 • Wie durft praten over zijn problemen, ervaart dat collega’s dit probleem voorheen al oplosten.
  • Collega's willen tonen dat ze het al weten, dat ze het al opgelost hebben en hulpen je hiervoor vooruit.
  • Door het opgebouwd vertrouwen willen mensen op de duur ook jou raad vragen en zo kunnen boeren en tuinders mekaar verder helpen.

Handelsrelaties stoppen meestal tegelijk met de handel.

 • Veel boeren en tuinders hebben onrealistische verwachtingen over hun relatie met erfbetreders.
  Staat de erfbetreder achter zijn/haar bedrijf of achter het bedrijf van de boer of tuinder?
 • Het is opvallend dat bedrijven met financiële problemen meestal verstoken blijven van de noodzakelijke voorlichting om te leren hoe je door de zware maatschappelijke opdracht van administratie kan geraken en tegelijk nog geld verdienen.
 • Voor andere oplossingen kunnen alleen de grote bedrijven terecht bij hun adviseur. Het is ook voor de erfbetreder niet meer rendabel om een 'klein' bedrijf te helpen bij deze problematiek.
 • De teleurstelling is dan ook zeer groot van boeren en tuinders, die niet meer geholpen worden: ze begrijpen niet waarom die kennisdragers (erfbetreders) hen niet meer komen bezoeken en ondersteunen.

"Een nieuwe start in je leven"

Een praktische gids

bij bedrijfsverandering

voor een beter leven

voor jezelf en je gezin 

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top