donderdag , september , 29 2022

Algemene tips en oplossingen bij bedrijfsproblemen

Rampen, noodweer, droogte of brand?

Balansanalyse

Weet waar je staat met je vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen.

Kasplanning

Met een kasplanning maak je voor jezelf, je gezin en je zakelijke partners welke betalignen er haalbaar zijn en welke moeten uitgesteld worden.

Omzetverhoging

Omzetverhoging wordt door de klassieke voorlichting gezien als dé oplossing. Hier worden enkele zaken gerelativeerd.

Personeelszaken

 • Een geschikte werknemer vinden: Denkpatroon rond het vinden van een geschikte werknemer. 'Vergeet je kruiwagen niet'.
 • Loon naar arbeid:
  • Netto loon per gewerkt uur: Het netto loon per gewerkt uur is veel hoger dan velen denken.
  • Bruto kostprijs per gewerkt uur: Stel dat je je arbeidstijd wilt verkopen als zelfstandig ondernemer, dan hoor je te weten wat een opdrachtgever zou moeten betalen indien hij een bediende in dienst neemt. Zo kan je op prijs onderhandelen.
 • Loonbeslag: Hoeveel hou je over na een loonbeslag? Dit is dikwijls meer dan je verwacht?

Besparingen

Besparingen zijn er altijd mogelijk. Maar het kost wel moeite.

 • Telecom: Is het normaal dat je 1000 €/jaar uit je gezinsbudget moet besteden aan telefoon, gsm en/of internet?
 • Energie: Economische argumenten om je energieverbruik te bestuderen.
 • Water: Ook in regengevoede klimaatzones kost water veel geld. Wat kan er je aan doen?
 • Vervoer: Is die 2e auto wel nodig? Wat kost het?
 • Fiscus: Belastingen betalen zonder inkomen, kan écht niet.
 • Sociale bijdragen: Sociale rechten moeten in orde blijven, ook al kan je de premie niet betalen.
 • Inbraakpreventie: De politie komt alleen de schade opnemen.

Verkoop

Verkoop van overbodige zaken geven je sneller geld om problemen op te lossen.

 • Machines en installaties: Hoe kan je die snelst verkopen?
 • Gronden: zijn een belegging voor kapitaalkrachtige spelers, maar een dure productiefactor voor wie het kapitaal niet heeft of kan terugverdienen.

Bankzaken

 • Inspiratie bij gangbare kredietverlening
  • Investerings- en financieringsanalyse rekentool
  • Hebben beleggingen nog zin naast een kaskrediet?
  • Alternatieve financieringen die je kan overwegen.
  • Effect van variabele rente
  • Wederbeleggingsvergoedingen vermijden
  • Simulatie van aflossingstabellen
  • Waarborgen
 • Mogelijkheden bij moeilijke terugbetaling van krediet
  • Behoefte aan bedrijfskapitaal oplossen
  • Uitstel van kapitaalaflossing kan op verschillende manieren
  • Spreiden van krediet
 • Wat kan je nog doen als je gedwongen wordt om onmiddellijk terug te betalen?
 • Van krediethefboom naar kredietboemerang

Betalingsproblemen

Wat kan je doen bij betalingsproblemen?
Hoe reageer je bij een aanmaning, beslag, ... van een schuldeiser?

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top