Je bent hier : Dienstverlening  >  Persoonlijke ondersteuning  >  Bedrijfsoplossingen  >  Algemeen  >  Balansanalyse  >  RCActief
vrijdag , december , 02 2022

Rekening Courant Actief zou in iedere algemene vergadering uitdrukkelijk moeten besproken worden.

Als je geld ‘haalt’ uit je vennootschap worden schuldeisers kwaad

Alleen beseffen veel zaakvoerders niet hoe ze geld uit hun vennootschap haalden. Hoe kan dat?

Deze tip gaat over boeren en tuinders met een vennootschap.
Indien het gezin geen inkomen verwerft buiten de vennootschap, moeten ze op een of andere manier toch leefgeld uit de vennootschap halen.

Dit kan op verschillende manieren.

 • Rekening courant passief: de zaakvoerder leende ooit kapitaal aan de vennootschap en staat op de passiefzijde van de balans bij de schuldeisers. Indien de persoonlijke lening niet is achtergesteld op de bankleningen, kan de zaakvoerder jaarlijks/maandelijks een stuk van die lening laten terug betalen (om van te leven). Hier is er geen probleem.
 • Huur : de zaakvoerder verhuurt gronden gebouwen of roerende zaken aan de vennootschap en kan die huur laten uitkeren aan zichzelf (om van te leven). Hier is er ook geen probleem voor de schuldeisers. Er is wel een gevaar voor de aanvraag van studiebeurzen: door de verhuur worden de onroerende zaken niet beschouwd als onroerend voor beroepsgebruik en kan je inkomen (ondanks zware kredieten op dit vermogen ) te hoog zijn om recht te hebben op een studiebeurs.
 • Dividend: Indien je veel eigen vermogen in je vennootschap hebt staan, kan je de vennootschap een  dividend op dit vermogen laten uitkeren (hier geen probleem).
 • Ondernemersloon: de vennootschap kan de ondernemer een loon uitkeren, die meegeteld wordt als kost. Hierdoor daalt het fiscaal en bedrijfseconomisch resultaat.

Bij bedrijven waar het resultaat negatief of zeer laag is, wordt de kasstroom van de vennootschap echter (helaas meestal) geboekt als lening van de vennootschap aan de privépersoon: rekening courant actief.

 • Dit heeft als ‘voordeel’ dat het resultaat met een flink bedrag wordt opgepoetst: 25.000 a 30.000 euro als gezinsinkomen is redelijk normaal. Wanneer dit niet wordt afgetrokken van het resultaat, ziet het bedrijfsresultaat er veel beter uit.
 • Bovendien wordt dit bedrag balansmatig ook niet afgetrokken van het eigen vermogen. Meer zelfs: door verschillende jaren het gezinsinkomen te boeken als lening aan de privépersoon, is het eigen vermogen flink hoger dan de realiteit.

Wanneer schuldeisers en/of banken dit zien op de KBO, wordt echter een verkeerde indruk gewekt: de schuldeiser denkt dat de zaakvoerder zijn vennootschap aan het ‘pluimen’ is en vindt het oneerlijk dat de (leveranciers- of bank-)schuld niet wordt betaald, maar dat er wel ‘zoveel geld’ wegstroomt naar het gezin van de zaakvoerder.

Dit zorgt ervoor dat we in onze bemiddelingen met schuldeisers regelmatig moeten horen dat onze adviesvrager een fraudeur zou zijn.
Navraag bij de adviesvragers leert ons echter dat velen niet weten dat hun ondernemersloon zo is geboekt in de balans en resultaatrekening. Bovendien zien we dat er absoluut geen persoonlijke reserves of rijkdom is opgebouwd.
Maar ‘een hard werkende boer kan toch niet leven van de hoop alleen? ‘

Tips:

Gezinsrekening:

Open NU een gezinsrekening, waar je maandelijks een vast bedrag op stort van de vennootschap naar de privérekening.  Vraag een nieuwe bankkaart en betaal alle privéuitgaven met de nieuwe bankkaart.

Grapje tussendoor: als je in de komende dagen je vrouw kwijt bent, kan je even kijken op je online bankieren. Je kan zo zien in welke winkel je schat aan het winkelen is. Je weet perfect bij welke brouwer ze een verrassing kocht voor je vaderdag.

Knip de bankkaart van je vennootschap  door en doe alle bedrijfsbetalingen via online. “Maak er alleszins geen Visa-schandaal van. “

Voor bestaande vennootschappen

Controleer NU eens hoe je ondernemersloon of leefgeld is geboekt in je vennootschap. Indien je het niet ziet staan of begrijpt, kan je steeds je boekhouder bellen voor verdere uitleg.

Bespreek met je boekhouder, hoe je deze betalingen wilt boeken.

 • Je kan je arbeid factureren naar de vennootschap. Een loon van 15 euro per gewerkt uur is als zelfstandige goed verdedigbaar.
 • Indien de vennootschap geen liquide middelen heeft, kan het niet uitgekeerde loon beschouwd worden als lening van je gezin aan de privé. Hierdoor daalt het rekening courant actief en stijgt later het rekening courant passief.

Je boekhouder kan op maat advies geven:

 • Wat zijn de fiscale voordelen van je keuzes?
 • Wat zijn de gevolgen voor je sociale rechten bij bepaalde keuzes?
 • Kan je er als zaakvoerder ook voor zorgen dat je echtgenote dezelfde sociale rechten heeft als jezelf?

Je boekhouder kan ervoor zorgen dat het gebruik van de rekening courant actief uitdrukkelijk wordt besproken in de algemene vergadering van je vennootschap en dat je keuze (met alle gevolgen) opgenomen wordt in het verslag van de algemene vergadering

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43