vrijdag , augustus , 19 2022

Wie alles wil doen om aan een krediet te geraken, zal ook de gevolgen erbij nemen.

Zo geraken veel mensen toch aan een krediet (en problemen)

Veel ondernemers zien hoe collega’s gaan voor groei en uitbreiding. De rente is laag en de marge per geproduceerde eenheid product is relatief laag.

Een ondernemer met goesting om te groeien gaat op zijn gemak (en onvoorbereid) naar zijn vertrouwde bank voor een krediet van 1.000.000 euro.

 • Als mijn buurman dit krijgt, waarom zou ik dit niet krijgen?
 • Ik heb tot nu toe mijn kredieten perfect terugbetaald en
 • mijn vermogen is ondertussen groot genoeg om als waarborg te geven (of is al in waarborg).

Tot zijn verbijstering heeft de bank een gespecialiseerd relatiebeheerder, die tijd maakt voor een uitgebreid adviesgesprek.

 • In welke mate heeft de man voldoende managementkwaliteiten om zo’n groei te dragen?
 • Zijn vermogenstoestand wordt geactualiseerd : heeft hij actueel leveranciersschulden? Gezien de laagconjunctuur zijn er immers veel sectorgenoten, die hier een probleem mee hebben. Dit geeft ook aan dat er geen buffer is om tegenslagen op te vangen.
 • Is de investering wel rendabel? Hiervoor onderzoekt de relatiebeheerder of alle kosten van de investering wel in het plan zitten? Noodgroep elektriciteit, erfverharding, noodzakelijke behoefte aan bedrijfskapitaal voor de bijkomende productie….
 • Hoe kan dit gefinancierd worden over een periode, die korter is dan de economische levensduur van de investering? Uit ervaring weet men dat gebouwen snel worden afgeschreven. In deze sector is er wel om de X-jaar een crisisjaar, waar er geen aflossing mogelijk is. Hierdoor loopt de ondernemer het risico dat hij nog moet afbetalen op een stal, die hij niet meer in gebruik heeft.

De relatiebeheerder houdt bij de berekening van de terugbetaalcapaciteit met een gemiddelde opbrengstprijs van de vorige jaren.

 • Het bestaand bedrijf heeft uit ervaring ook geen spaarmogelijkheden, die nu zouden kunnen aangewend worden om de nieuwe investering volledig te financieren. Er zijn ook geen spaartegoeden bekend om een deel van de investering onmiddellijk te betalen.
 • De klant krijgt het advies dat de investering maar 750.000 euro mag kosten,

  dat de extra 250.000 euro niet uit de bestaande activiteiten kan gefinancierd worden en  

  dat de klant beter niet investeert omdat hij zichzelf en zijn gezin hiermee in problemen gaat brengen.

------------------------------------------

De ondernemer snapt het advies niet, voelt zich gevangen, niet gerespecteerd en gefrustreerd.

 • "Waarom krijg ik dit niet, en mijn collega wel?"

Zijn erfbetreders-verkopers adviseren hem om het hier niet bij te laten en eens bij een betere bank binnen te gaan.

------------------------------------------

Goed voorbereid door zijn bestaande bank stapt de man binnen bij een andere bank, die hem niet kent.

Hij toont bij binnenkomst:

 • zijn bedrijfseconomische boekhouding (van een vorig goed jaar),
 • alle gegevens om zijn vermogen te berekenen, en
 • legt uit wat zijn visie is op te toekomst.
 • Op basis van zijn vorige ervaring vraagt hij de nieuwe bank een financiering van 700.000 euro en praat over een totale investering van 750.000 euro.

De minder gespecialiseerde kredietmedewerker van de vreemde bank is onder de indruk van zoveel ondernemerszin: de man toont dat hij zijn bedrijf kent, heeft een duidelijke ondernemersvisie, en vraagt krediet voor een haalbare investering.

 • ‘Hoe is het toch mogelijk dat je bestaande bank over zo’n mooi project zo moeilijk doet? ‘
 • “We gaan u geen zeer scherp tarief geven , maar wensen wel een paar basiswaarborgen”.

De klant krijgt zeer snel zijn krediet, met een basishypotheek ad 150.000 euro op alle onroerende goederen, aangevuld met een volmacht hypotheek ad 600.000 euro + intresten.

En dit alles met een tarief dat 3% lager is dan het vorige krediet die de ondernemer kreeg van zijn huisbank. (Dit krediet werd 5 jaar terug toegestaan).

------------------------------------------

De man ziet duidelijk dat hij nu wél bij de juiste bank terecht gekomen is. Hij vertelt overal rond dat hij nu het licht heeft gezien en dat die conservatieve bank, waar hij vroeger klant was, er niets van kent.

Het project kan starten en bij de ingebruikname wordt er een opendeurdag georganiseerd, waar de nieuwe bank zijn vlaggen komt hangen, als ‘mederealisator’.

------------------------------------------

De dag na de opendeurdag komen de leveranciers hun laatste facturen binnen brengen.

De boer schrikt zich een hoedje: het project kostte toch meer dan 1.000.000 euro, waarvan hij slechts 700.000 gefinancierd kreeg. En nu?

Hij vraagt een bijkomende financiering bij zijn tweede bank, die dit weigert. Het investeringsproject was niet juist begroot, het project is zo niet rendabel te krijgen.

Om toch wat te depanneren krijgt de boer een bijkomende kaskrediet ad 75.000 euro met een rente van 10%, op voorwaarde dat de volmacht hypotheek integraal kan omgezet worden naar een hypotheek op alle onroerende goederen (kostprijs 20.000 euro). De boer heeft 50.000 euro gekregen om de felste leveranciers te betalen.

Nog eens 3 maand later komen de eerste aanmaningen van leveranciers. Zijn personeel doet moeilijk omdat ze niet tijdig betaald worden en er is geen redelijk gezinsbudget meer.

 • Zijn tweede bank weigert verder krediet, omdat de eerste bank een aantal waarborgen in eerste rang heeft. “Ze moeten ook maar iets doen’.
 • Hij stapt naar zijn eerste bank om toch die 250.000 euro extra krediet te krijgen.

De relatiebeheerder bekijkt de situatie en voelt zich bedrogen: de eerste bank had in betere tijden slechts een beperkte inschrijving hypotheek genomen. Door de stappen van de tweede bank, zijn er geen waarborgen meer te vestigen. En is er ook gesprake meer van een bijkomend krediet.

 • ‘Ga maar naar uw tweede bank: zij hebben het probleem gecreëerd en ze mogen het ook zelf oplossen’.

------------------------------------------

Een jaar na de opendeurdag, wordt de boer gedagvaard voor de rechtbank door verschillende schuldeisers. Hij heeft geen oplossing.

 • ‘Hoe zijn we nu in zo’n situatie terecht kunnen komen? ‘
 • ‘Hoe is het mogelijk dat die banken zo roekeloos omgaan met ons, als trouwe ondernemers? ‘

Op de griffie van de rechtbank ligt een folder van vzw Boeren op een Kruispunt.

De boerin belt naar het gratis nummer 0800.99.138. en vraagt hulp.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top