Je bent hier : Dienstverlening  >  Persoonlijke ondersteuning  >  Bedrijfsoplossingen  >  Algemeen  >  Bankzaken  >  Zwarte lijst
dinsdag , augustus , 16 2022

De zwarte lijst

De nationale bank registreert inlichtingen m.b.t. alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die afgesloten werden door natuurlijke personen voor privé-doeleinden, alsook op de eventuele wanbetalingen die uit deze kredieten voortvloeien.

Via een consult Nationale Bank kan elke kredietinstelling onmiddellijk zien welke financiële verplichtingen een consumenten reeds heeft.

De registratie wegens wanbetaling gebeurt

Voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren:

 • wanneer drie termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of
 • wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet of onvolledig is betaald, of
 • wanneer de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar geworden zijn;

Voor de kredietopeningen

Wanneer een ongeoorloofde debetstand niet is aangezuiverd binnen drie maanden vanaf de datum waarop de kredietgever hiertoe schriftelijk heeft verzocht;

Voor de hypothecaire kredieten

 • wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen drie maanden na de vervaldag, of
 • wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen één maand na de ingebrekestelling via een aangetekend schrijven.

Hoe lang blijf je op deze zwarte lijsten staan (bewaartermijn van de bestanden)?

Kredietovereenkomst zonder wanbetaling

3 maanden en acht werkdagen na de einddatum van de kredietovereenkomst;

Voor de wanbetaling

 • niet-geregulariseerd wanbetaling (dus wanneer de schuld niet betaald werd): tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van wanbetaling;
 • geregulariseerde wanbetaling (dus waarbij de schuld of de achterstal betaald werd): principieel één jaar vanaf de datum van regularisatie zonder dat deze termijn mag leiden tot een overschrijding van de bewaartermijn van tien jaar die berekend wordt vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling.

Verplichting van de kredietgevers

De kredietgevers zijn verplicht de vervroegde terugbetaling of de ontbinding van kredietovereenkomsten mee te delen aan de Centrale, evenals, in geval van wanbetaling, de evolutie van het debetsaldo en de eventuele regularisatie van het contract.

Rechten van de persoon die geregistreerd werd op de zwarte lijst van de nationale bank:

 1. De betrokkene moet persoonlijk per brief in kennis gesteld worden van de eerste registratie van een wanbetaling op zijn naam in het bestand;
 2. Inzagerecht: de betrokkene kan kosteloos en persoonlijk inzage krijgen in de op zijn naam geregistreerde gegevens,
  • dit kan bekomen worden via de post of via e-mail
   Centrale voor kredieten aan particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel: telefoon 02.221.30.06 of via e-mail ckp.ccp@nbb.be of Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen: cko.cce@nbb.be +32 2 221 51 10
  • je kan ook met je elektronische identiteitskaart en pincode inloggen op www.nbb.be en je dossier inkijken.
   We hebben verschillende adviesvragers die dit vlot konden doen.
   Indien het je niet lukt, ga best even langs op de sociale dienst van je gemeente: de medewerkers helpen je bij het inloggen en kunnen je haalbare en praktische tips geven om dit opgelost te krijgen.
 3. Informatie: aan het loket van een agentschap van de NBB (kopie van voorzijde en achterzijde van de identiteitskaart meenemen);
  Je kan ook meer informatie krijgen bij de Nationale Bank: openingsuren van 8.45 uur tot 15.30 uur.
 4. Voor juridische informatie kan je ook terecht bij jouw syndicaat, vakorganisatie of de sociale dienst van je gemeente.
 5. Er zijn ook gespecialiseerde advocaten te vinden op www.advocaat.be
 6. Vzw Boeren op een Kruispunt is gespecialiseerd in de begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden.
  Deze doelgroep kan ons gratis contacteren voor ondersteuning.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top