Je bent hier : Dienstverlening  >  Persoonlijke ondersteuning  >  Bedrijfsoplossingen  >  Algemeen  >  Besparingen  >  Fiscaal  >  Code 1349
zondag , september , 25 2022

Beroepsverliezen zorgen voor een belastingvermindering

Beroepsverliezen overdragen naar de volgende jaren

Wie een belastingaangifte doet in het landbouwforfait kan geen negatief inkomen aangeven. Zelfs indien in het forfait blijkt dat er meer aftrekbare kosten zijn, dan forfaitair inkomen, dan wordt een deel van de aftrekbare kosten verworpen (niet aangegeven) en wordt het inkomen op NUL gezet. 

Wie een belastingaangifte doet via (vereenvoudigde of dubbele) boekhouding, kan zijn beroepsmatige verliezen opsparen.
Voorwaarde is wel dat je boekhouder heel goed bijhoudt, hoeveel fiscale beroepsverliezen je hebt geleden en dit vanaf het verlies jaar JAARLIJKS bijhoudt hoeveel verlies er nog overblijft. Dit is terug te vinden op je fiscale aangifte onder code 1349 en code 2349.
Het compenseren van fiscale verliezen blijft mogelijk, zelfs indien je de zelfstandige activiteiten deels of volledig hebt beëindigd !.

Veel boeren en tuinders zijn op dit punt niet mee met verhaal

Zolang de fiscale aangifte geen aanleiding geeft tot inkomstenbelasting, zijn de meeste landbouwers al tevreden over hun boekhouder. 
Dit is bijzonder spijtig: waar de grote bedrijven beschikken over een hele batterij oplossingen om belastingen te vermijden, laten veel KMO's en landbouwers hun fiscale rechten liggen. 

Tips

Forfaitair

Wie in forfait zit, toont best aan zijn fiscale boekhouder:

 • de werkelijke inkomsten en uitgaven aan. 
 • de aflossingstabellen van de bank, plus de opgenomen kaskredieten en vaste voorschotten. (plus de stand van het openstaand kapitaal / eventueel overschrijdingen.)
 • alle opgestapelde leveranciers- en familieschulden 
 • alle personeelskosten 

Dit kan via de bedrijfseconomische boekhouding (indien volledig) of door allen inkomsten en uitgaven in te geven in de snelle boekhouding van vzw Boeren op een Kruispunt. 

 • Als je zelf een aantal kosten of facturen achterhoudt, omdat je boekhouder ze toch jaarlijks verwerpt, dan krijgt je boekhouder nooit een juist zich op je inkomsten en uitgaven en kan hij geen gepast advies geven. 
 • Besef dat NUL inkomen in sommige sectoren een grove overschatting is van de werkelijkheid. Door je fiscale rechten te activeren, kan je in de toekomst veel geld besparen. 
 • Hou er rekening mee dat banken erop vertrouwen dat je fiscale en/of bedrijfseconomische boekhouding je werkelijk inkomsten weergeven, als basis van een nieuwe financiering of betalingsregeling. Wie de bank bedot, bedot vooral zichzelf.

We verwachten dat heel wat boekhouders zullen zien dat een deel van onze adviesvragers beter overstappen naar een 'vereenvoudigde of dubbele' boekhouding. 

Vereenvoudigde boekhouding

Wie een vereenvoudigde boekhouding voert voor inkomstenbelasting vraagt best uitdrukkelijk hoeveel fiscale verliezen er opgebouwd zijn onder code 1349 of 2349.

 • VLIF-waardige bedrijven die een resultaat van 12.000 euro moeten voorleggen, moeten soms de keuze maken tussen het laten vallen van VLIF-steun (wat er nog loopt) of fiscale recuperatie van de verliezen over de volgende jaren door een belastingvermindering.
 • Een dubbele financiële boekhouding is een stuk duurder, maar biedt je als bedrijfsleider nog een beter zicht op de financiële kengetallen van je bedrijf.
  • Door alle ontvangen facturen in te geven, en te koppelen met de betalingen, kan je boekhouder perfect zien hoeveel onbetaalde facturen je nog hebt op het einde van het daar. Hierdoor kan hij een beter advies geven voor je bedrijf en je gezin. 
 • Sommige landbouwondernemers zitten zo diep, dat ze geen aangifte voor inkomstenbelasting doen of laten doen; 

Hierdoor wordt het beroepsinkomen door de belastingdiensten automatisch op 19.000 euro gezet, wat dan weer zorgt voor een aanslag inkomstenbelasting en een hogere bijdrage voor de sociale zekerheid. Dit kan vermeden worden door in alle omstandigheden toch een belastingaangifte te doen. 

 • Veel boekhouders kijken standaard niet na of u nog achterstallen hebt bij belastingen (IK, BTW, provinciebelastingen, kadastraal inkomen), sociale bijdragen of RSZ (personeel). Door hen zelf hierover te informeren, kunnen ze je ondersteunen bij de regularisatie (door een aanvraag van een afbetalingsplan of vrijstelling). 

Indien je boekhouder geen tijd heeft om je werkelijke inkomsten en uitgaven te analyseren,
of je zijn/haar uitleg niet begrijpt, kan je vragen naar een collega-boekhouder voor een second opinion (tweede mening).

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top