Je bent hier : Dienstverlening  >  Persoonlijke ondersteuning  >  Bedrijfsoplossingen  >  Algemeen  >  Besparingen  >  Fiscaal  >  Forfait verwerpen
zondag , september , 25 2022

Een gemakkelijke fiscale boekhouding zorgt dikwijls voor een dure fiscale afrekening

Het is niet omdat je in het landbouwforfait belastingen moet betalen, dat je in werkelijkheid ook geld verdient

Het landbouwforfait is een vereenvoudigd systeem van inkomstenbelasting, waarbij je op gemiddelde sectorrendementen wordt belast.
Jaarlijks onderhandelen de landbouworganisaties met de fiscale overheid om deze gemiddelden te bepalen.

Gemiddeld wil zeggen dat 50% van de bedrijven deze gemiddelden niet haalt

Bij een gemiddelde haalt 50% een hoger rendement en kan de fiscale overheid het forfait verwerpen.

Bij de andere 50% heeft de fiscale overheid er alle belang bij de ondernemer in het forfait te houden, aangezien het gezin meer belastingen betaalt dan nodig. In die gevallen zal de fiscus het forfait dus niet verwerpen.

In het forfait is het minimum inkomen NUL. Wie al een vereenvoudigde boekhouding doet, kan zijn beroepsverliezen van slechte jaren gebruiken in de volgend betere jaren . Lees hiervoor eens de nota over fiscale beroepsverliezen. Een vereenvoudigde boekhouding is niet zo arbeidsintensief als velen denken. 
De verder stap naar een dubbele boekhouding gaat vlot: je boekhouder kan alle bankafschriften via je bank downloaden en koppelen met alle betaalde facturen. Zo heeft hij altijd een beeld van je openstaande schulden en kan hij je pas echt maatwerk-advies geven. 

De overstap naar een vennootschap is pas verantwoord indien je een hoog fiscaal inkomen hebt. Voor de lagere inkomsten, die we meestal in onze begeleidingen tegenkomen is het gemiddeld belastingstarief in de personenbelasting later dan het vennootschapstarief. 

Overweeg of het forfait nog interessant is voor je gezin

Wie wil uitrekenen welk systeem interessant is, heeft meerdere mogelijkheden.

  • Je kan zelf alle facturen en inkomsten in Excel zetten: gemiddeld hebben land- en tuinbouwbedrijven een 350-450 facturen per jaar. In een paar uur kunnen alle gegevens overgenomen worden in een Excel. Wie kinderen heeft in de middelbare school, kan hen vragen om dit even in te tikken.
  • Alle bedrijven, die VLIF-steun krijgen, voeren in principe een bedrijfseconomische boekhouding. Je kan zelf uit de uitslag de cijfers halen om te vergelijken met je forfaitaire inkomstenbelasting. Je kan ook je voorlichter vragen om de cijfers naast mekaar te leggen.
    • Hou er wel rekening mee: in de meeste bedrijfseconomische boekhouding staan geen leveranciersschulden, kort termijn kredieten van de bank, de personeelskost. De werkelijke seizoenpachten staan er dikwijls niet in. Hierdoor zijn de sectoranalyses, maar een deel van de werkelijkheid. 
  • Wie een normale BTW-boekhouding voert, kan snel een analyse maken. We hebben hiervoor een rekentool.
    • Wie nog in de landbouwregeling zit voor BTW, bespreekt best eens het effect van een overstap naar de algemene BTW-regeling.

Lage inkomsten betalen relatief weinig belastingen

Veelal wordt geschermd met de angst dat je in de toekomst veel belastingen zal moeten betalen.

  • Wanneer we de leveranciersschulden zien bij veel bedrijven, lijkt het betalen van belastingen bij boeren in moeilijkheden zeer onwaarschijnlijk. Is hier een vereenvoudigde of dubbele boekhouding niet interessanter? 
  • De dag dat je toch veel belastingen zou moeten betalen, is er nog tijd genoeg om het uitgesteld onderhoud op het bedrijf of enkele vervangingsinvesteringen uit te voeren.
  • Je kan tegen die tijd ook al beter inschatten over welke horizon je wilt investeren: voor jezelf of voor een zekere opvolger, die toont dat hij/zij het ondernemerschap zal aankunnen.  

We maakten een rekentool om de inkomstenbelasting in te schatten
 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top