woensdag , december , 07 2022

Sociale bijdragen zijn geen belastingen, maar een soort verzekeringspremie

Sociale bijdragen zorgen ervoor dat je sociale rechten gewaarborgd blijven

  • ziekteverzekering
  • arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • kindergeld
  • pensioenrechten.

Wie niet in orde is, loopt een groot gevaar.

Indien je sociale bijdragen niet tijdig zijn betaald, loop je het risico op een bezoek van een deurwaarder. Hiermee wordt de factuur nog duurder en dreigt beslag op je goederen.
​Ofwel vraag je vrijstelling (kwijtschelding) van sociale bijdragen: je kan tot 8 kwartalen vrijstelling krijgen indien je je nood kan aantonen. Bij veel boeren en tuinders is dit perfect aan te tonen gezien de gigantische achterstallen in betaling van leveranciers en banken. Door deze vrijstelling krijgen veel gezinnen veel meer ruimte om hun gezinsbudget rond te krijgen. Bij betalingsmoeilijkheden kan je 4 kwartalen terug en tot het kwartaal van aanvraag , vrijstelling aanvragen .

Sinds 2017 geldt de vrijstelling enkel voor de voorlopige bijdragen. 

Je kan sociale vrijstelling aanvragen voor de voorlopige bijdragen en voor de regularisatiebijdragen. Zodra het definitief belastbaar inkomen bekend is, wordt de beslissing van de Commissie Vrijstelling sociale bijdragen herbekeken. Aangezien er op dat moment geen rekening gehouden wordt met de lijst kortlopende schulden bij banken en leveranciers (en afbetalingsplannen), krijgen heel veel gezinnen de beslissing dat ze toch hun sociale bijdragen moeten betalen, met verhogingen (17%!) vanaf initiële vervaldag van de sociale bijdrage.

 Indien je verhogingen dient te betalen kan je steeds vrijstelling van verhogingen aanvragen.

Neem contact op met ons gratis hulpnummer 0800 99 138.

We zoeken mee naar een oplossing.

Links:

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43