vrijdag , augustus , 19 2022

Tips om je aanvraag vrijstelling sociale bijdragen te verantwoorden.

Verantwoording voor aanvraag vrijstelling sociale bijdragen

Volgende elementen kunnen je inspiratie geven om je aanvraag voor vrijstelling sociale bijdragen te verantwoorden

 • Persoonlijke arbeidsongeschiktheid:
  • Mogelijke bewijzen: brief van huisarts
 • Gestegen gezinskosten door studiekosten, werkloosheid kinderen, ….
 • Technische tegenslagen op je bedrijf (weerrampen, brand, ziekte veestapel, …)
  • Mogelijke verslagen
 • Financiële tegenslagen:
  • Jaaromzet vergelijken met vorige jaren (bij zelfde productie veel lagere opbrengst).
  • Gestegen kosten vergelijken met vorige jaren
  • Som van alle openstaande facturen
  • Som van opgenomen kaskrediet en vast voorschot
  • Uitdraai van inkomsten en uitgaven
  • Belastbaar inkomen vorige jaren + prognose dit jaar
  • Jaarsaldo vergelijken met jaarlast bank
  • Aanmaningen voor betaling van leveranciers
  • Overschrijdingen op bankrekening
  • Advocatenbrieven
  • Deurwaardersbrieven
  • Beslag
  • Dagvaardingen bij de rechtbank
  • Kopieën van persberichten over de algemene crisis in de sector
 • Begeleidende brief van boekhouder, ter staving, ondersteuning.
  Indien het dossier werd opgesteld door een medewerker van vzw Boeren op een Kruispunt, voegen we een begeleidende brief van vzw Boeren op een Kruispunt toe.

Tip: directe link naar Acerta : document om vrijstelling sociale bijdragen te vragen. 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top