vrijdag , december , 02 2022

Niet bekend in de sector, maar wel perfect mogelijk voor veel gezinnen in nood.

Vrijstellingen van sociale bijdragen

Wat is "vrijstelling van sociale bijdragen krijgen"?

Als zelfstandige of meewerkende echtgenote dien je elk kwartaal je sociale bijdrage te betalen via het sociaal verzekeringsfonds, waar je bij aangesloten bent. Zo blijf je in orde met je statuut voor het ontvangen van kinderbijslag, het opbouwen van pensioenrechten, het ontvangen van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en de tussenkomst in ziektekosten.
Wanneer het financieel moeilijk is om alles betaald te krijgen, bestaat de mogelijkheid om vrijstelling van betaling van sociale bijdrage aan te vragen.

Wat betekent vrijstelling?

Vrijstelling van betalen van sociale bijdragen houdt in dat je de verschuldigde bijdragen wordt kwijtgescholden. Met andere woorden: je hoeft de bijdrage niet (meer) te betalen, maar je blijft in orde met je statuut als zelfstandige.

Welke zijn de voorwaarden?

Elke zelfstandige in hoofdberoep en/of meewerkende echtgenote kan een aanvraag doen. Dit dient via het aanvraagformulier te gebeuren, dat je kan opvragen bij het sociaal verzekeringsfonds, waar je aangesloten bent. De aanvraag dient - met de nodige bewijsstukken - aangetekend verstuurd te worden naar je sociaal verzekeringsfonds.

Wie beslist hierover?

Vanaf 1 januari 2019 verschuift de bevoegdheid van de FOD Sociale Zekerheid (commissie sociale vrijstellingen) naar het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen)

Wat met mijn pensioenrechten?

De keerzijde van de medaille is echter dat je voor de kwartalen waarvoor je vrijstelling hebt gekregen, er geen pensioenrechten worden opgebouwd.
Een vaak terugkomende vraag is: " hoeveel pensioen zal ik dan verliezen?"
Hierbij dienen we een onderscheid te maken tussen het aantal loopbaanjaren en het aantal betaalde kwartalen. Een loopbaanjaar wordt meegeteld om het pensioen te berekenen van zodra er minstens 2 kwartalen betaald zijn. Dit betekent dat indien in een loopbaanjaar slechts 2 kwartalen betaald zijn, deze toch meegerekend worden in het berekenen van het aantal loopbaanjaren (in 45-sten). Per volledig jaar dat je geen sociale bijdragen betaalde, verlies je 1/45e of 2% van het normale pensioenbedrag.

Besluit

Kortom, het aanvragen van vrijstelling kan, mits de nodige bewijsvoering. 
Eens je de beslissing hebt ontvangen bestaat er ook nog de mogelijkheid om een kwijtschelding van intresten te vragen. Officieel heet dit kwijtschelding van verhogingen. Kwijtschelding van intresten dien je via je sociaal verzekeringsfonds te stellen, de RSVZ beslist hierover.

(*) Indien je toch geen vrijstelling van sociale bijdragen zou krijgen, raden we je zeker aan om een betalingsregeling aan te vragen.

DownloadAanvraagdocument vrijstelling sociale bijdragen

Nog vragen?

Mail naar info@boerenopeenkruispunt.be of meld je aan voor gratis begeleiding.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43