woensdag , december , 07 2022

Wat wettelijk kan, hoeft wel niet altijd te gebeuren

Mag ik nalatigheidintresten aanrekenen en hoeveel?

Slechte betaler reageert niet
 • Vraag:
  Eén van mijn klanten staat al geruime tijd achter met de betaling van zijn factuur, ondanks verschillende aanmaningen. Ik zou hem nu verwijlintresten willen aanrekenen, maar hoeveel? En mag dat als daar niets van in mijn verkoopsvoorwaarden staat?
 • Antwoord:
  In principe geldt de intrestvoet die je contractueel (in uw algemene voorwaarden) bent overeengekomen, maar die moet wel 'billijk' blijven.
  Ingeval het tot een gerechtelijke procedure komt, heeft de rechter immers de bevoegdheid het door u vooropgestelde percentage te matigen. Zelfs als jouw algemene verkoopsvoorwaarden niet uitdrukkelijk nalatigheidintresten vermelden, kun je wettelijk intrest aanrekenen.
  • Is de wanbetaler een consument dan geldt de wettelijke intrestvoet van 4.25%. De intresten beginnen in dit geval te lopen vanaf de eerste ingebrekestelling (bij voorkeur aangetekend omwille van bewijsproblemen).
  • Is de wanbetaler een handelaar (de meeste boeren en tuinders zijn handelaar), dan geldt een intrestvoet van 8%. In dit geval lopen de intresten automatisch (dus zonder ingebrekestelling) vanaf de vervaldag van de factuur.
 • Bron: Unizo 25 oktober 2012
 • aanmelden homepage

  Ik we​ns hulp

  Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

  Ja, ik wens hulp

  Of bel gratis 0800 99 138
  Of 09 330 67 43