vrijdag , december , 02 2022

Een schuldeiser die zijn geduld verliest, dreigt.


Een aanmaning tot betaling van schulden neemt je best ernstig (Algemeen)


Indien je een aanmaning tot betaling van schulden ontvangt, moet je alleszins reageren.


  • Controleer in eerste instantie of de vordering enkel slaat op openstaande facturen: mogelijk is de vordering (mogelijk onterecht) verhoogd met nalatigheidsintresten en een schadevergoeding.
  • Vooraleer te betalen, maak je best een kasplanning, waarin al je inkomsten en bestaande engagementen worden opgenomen.

  • Indien je kan betalen, doe je dit best voor de voorgestelde datum van betaling van de hoofdsom. In geval van verhoging van de vordering met nalatigheidsintresten en schadevergoeding, overleg je met de schuldeiser: in heel veel gevallen laten schuldeisers deze verhogingen wegvallen indien ze vertrouwen op jouw ernstige belofte van betaling.

  • Indien je betalingsmoeilijkheden hebt, moet je ook steeds schriftelijk reageren.
    • Dit kan ook door een alternatief afbetalingsplan voor te stellen. In het geval van verhoging van de vordering met nalatigheidsintresten en schadevergoeding, vraag je ook best toestemming om een afbetalingsplan te hanteren zonder deze bijkomende kosten.

    • Anderzijds kan je bijkomend betalingsuitstel vragen om een alternatieve financiering met jouw bank te kunnen uitwerken.

  • Indien jouw schuldeiser zijn vordering liet betekenen via een advocaat, neem je best contact op met zowel uw schuldeiser als de advocaat. Probeer alle partijen continu te informeren door na ieder gesprek de gemaakte afspraken door te mailen/faxen naar zowel de schuldeiser als zijn juridisch adviseur.
  • Indien de (advocaat van de) schuldeiser dreigt een gerechtelijke invordering in te stellen, laat je jou best bijstaan door een jurist, die de wetgeving rond land- en tuinbouw goed kent. 

Hou in alle omstandigheden een dossier aan, met kopies van alle ontvangen en verzonden brieven en bewijsmateriaal.
Betalen is natuurlijk de beste oplossing. Indien dit niet kan, zijn er nog altijd heel wat redelijke oplossingen mogelijk.

Partijen moeten alleen voldoende tijd reserveren om een zakelijke, maar positieve oplossing te vinden.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43