maandag , december , 05 2022

Kasplanner geeft je zicht op een haalbare toekomst

Hoge energie- of grondstoffenprijzen doen veel ondernemers huiveren. Op sommige bedrijven liggen er nog heel wat vervallen facturen te wachten op betaling. En wat biedt de toekomst?

De gratis kasplanner van vzw Boeren op een Kruispunt is een hulpmiddel voor ondernemers die zicht willen krijgen op de nabije toekomst. Dit Excel-blad geeft je een overzicht van alle elementen die je in overweging moet nemen om een kasplanning te maken. Alle elementen zijn aanpasbaar aan je persoonlijke bedrijfssituatie.

Kasplanner

DOWNLOAD HIER DE KASPLANNER van vzw Boeren op een Kruispunt (Excel)

Mogelijk heb je nog een oogst te verkopen, is er een stal vee verkoopklaar binnen afzienbare tijd: het zal je een realistisch beeld geven van de nabije opbrengsten.

Wat de kosten betreft is de volgorde van bestedingen doordacht:

  • Je doet er goed aan om overschrijdingen op uw kredietlijnen zo spoedig mogelijk aan te zuiveren. Een overschrijding maakt het gesprek met uw bank altijd lastig.
  • Probeer alleszins vat te krijgen op de nieuwe facturen, die in de brievenbus vallen. Indien je daarna van de vervallen facturen dan een stuk kan betalen, weet je zeker dat de leveranciersschulden verminderen.
  • Veel ondernemers laten die ene grote factuur liggen om het beschikbare geld eerst te gebruiken voor de vele kleine factuurtjes. Dit geeft geen vertrouwen aan uw grootste schuldeiser. Je doet er in het algemeen goed aan om alle schuldeisers op zijn minst een stuk te betalen. Betaal die grote factuur eventueel in delen (en noteer ieder betaling met betaaldatum op de factuur zelf): je leverancier ziet hiermee dat je betaalt wat je kan en zal wellicht minder geneigd zijn om juridische stappen te zetten.
  • Indien je bij het invullen van deze kasplanning bepaalde kostenposten moeilijk kan inschatten, kan je wellicht heel wat cijfers terugvinden in je bedrijfseconomische boekhouding of resultaatrekening voor een vennootschap.
  • Indien je gecumuleerde maandsaldo heel positief uitdraait, hou er dan zeker rekening mee dat je veel bedrijfskapitaal nodig hebt voor de volgende teeltcyclus. Indien mogelijk, dan is het belangrijk om alle uitgestelde onderhouds- en herstellingswerken eerst uit te voeren. Vervolgens investeer je best eerst in bijkomend arbeidsgemak, vooraleer te denken aan grote uitbreidingen. Arbeid is een zeer grote kostenfactor: iedere verhoging van uw arbeidsefficiëntie rendeert supersnel.
  • Indien je je gecumuleerde maandsaldo ziet rood kleuren, is het te overwegen om recente investeringen met eigen middelen te laten herfinancieren. Hou wel rekening met eventuele VLIF-aanvragen die moeten aangepast worden. Hou er rekening mee dat iedere bank dergelijke kasplanning zal waarderen in zijn kredietbeslissing en mogelijk ook in de kredietvoorwaarden.

Voor cijfermatig advies roep je best hulp in van je persoonlijke boekhouder, bedrijfsvoorlichter of sectorconsulent.

  • Zij kennen je bedrijf van binnen en van buiten: ze kunnen je dan ook snel, effectief en efficiënt helpen naar een haalbare oplossing.
  • Dergelijke aanpak getuigt van goed ondernemerschap: zij zullen zeker gemotiveerd zijn om je planning te helpen opmaken.

Geraak je er niet uit en kom je er met je vertrouwde adviseurs niet tot een oplossing, dan zit je mogelijk met een groot probleem. Vzw Boeren op een Kruispunt is expliciet opgericht voor "boeren en tuinders in crisis".
Je kan ons dus gerust bellen of mailen voor gratis en discreet advies.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43