woensdag , december , 07 2022

Verantwoording en inkadering: Cash is King. Wat je contant betaalt, is goedkoper.

Zicht op geldstromen is een basis voor vertrouwen

Voor de intensieve veehouderij dreigt zwaar weer. De kosten swingen de pan uit, terwijl de prijzen in de intensieve veehouderij maar niet mee willen volgen. Nu de grondstoffen weer eens de speelbal schijnen te worden van speculanten, is een bijkomende stijging van de voeders niet ondenkbaar.

Er scheiden ons nog een paar weken van 1 september, de dichtste bemestingspercelen zijn in het droge voorjaar al overvoerd en de meststocks staan in veel stallen te hoog om door de winterperiode te geraken: Als de mest niet op het veld geraakt, gaat er dit jaar nog veel mest via de verwerking, die in regel duurder uitvalt dan de burenregeling.

In het verleden konden veehouders meer inspelen op ongunstige omstandigheden doordat een groter deel van de kostprijs bestond uit variabele kosten. (onderhoud uitstellen, productie even temperen, minder personeelskosten maken) Maar door de stijging van de financieringslasten en de vastgelegde prijsafspraken zijn de beïnvloedbare factoren op het bedrijf sterk verminderd. Er zijn wel veehouders, die zelf zijn gaan speculeren op de grondstoffenmarkt, maar dit is risicovol en heeft in het verleden ook al geleid tot grote verliezen.

Het is van groot belang dat ondernemers inzicht hebben en houden op hun huidige financiële positie en ook voor de volgende 12 maanden.

Rekeningen komen dagelijks binnen

Zicht houden op je financiële positie is belangrijk. Het komt regelmatig voor dat voerrekeningen pas maanden na levering worden betaald. De leveranciers hebben begrip voor de situatie en zetten geen druk op de ketel. Maar de rekening moet wel een keer betaald worden.

Een kasplanning maken voor de volgende 12 maanden is geen overbodige luxe. Het is een middel voor goede financiële sturing. De ondernemer kan immers maandelijks zijn realisaties vergelijken met zijn prognoses, en bij grote verschillen zijn prognoses aanpassen. Deze maandelijkse correctie geeft de ondernemer steeds beter zicht op de toekomst.

Het is belangrijk om je financiële behoefte tijdig bekend te maken bij de bank. Ze kunnen het in principe zelf ook wel zien aan de stand van je bedrijfsrekening, maar het komt zeker professioneler over als je als ondernemer zelf initiatief neemt.

Mogelijk moet er gedacht worden aan een aanvraag voor uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen. Dit duurt een tijdje voor je hierover meer informatie ontvangt van de overheid.

Aanmaningen en deurwaarders niet laten komen

Laat de facturen niet zomaar onbetaald liggen. Indien je leverancier zijn vertrouwen verliest en een gerechtelijke invordering aanvat, dan komt een deurwaarder aan de deur. En dan lopen de kosten zeer snel op: de deurwaarder moet immers voor iedere verrichting eerst betaald worden. Pas daarna wordt er doorgestort naar de leverancier, die betaald wil worden.

Kijk naar je toekomst

Hoe zie je de toekomst van jezelf, je gezin en je bedrijf? Hoe ga je dit realiseren met je huidig bedrijf? Welke aanpassingen wil je doorvoeren? Is dit financieel haalbaar? Werk tijdig je cijfers bij en bespreek ze met de bedrijfseconomisch adviseur van je boekhoudkantoor.

Kasplanner van vzw Boeren op een Kruispunt is vrij beschikbaar

De handleiding legt je stap voor stap uit hoe je de opbrengsten en kosten voor het komende jaar moet in kaart brengen. Aan het eind van iedere maand kan je aan de hand van de werkelijke cijfers controleren hoe je jouw prognoses moet aanpassen.
Je weet gelijk ook hoe je met je leveranciers en bank kan afspreken rond betaaltermijnen.

Ons gratis telefoonnummer: 0800 99 138
Ons E-mailadres: info@boerenopeenkruispunt.be

Je kan op ons rekenen.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43