zondag , juni , 26 2022

De plussen en minnen van schaalvergroting

Is schaalvergroting iets voor jou?

(Samenvatting van artikel van Jan De Sadeleer, De Boer 25 mei 2012)

 1. Groeistimulerende factoren
  • De intresten voor kredieten zijn nog nooit zo laag geweest.
  • Voor heel wat investeringen is er VLIF-steun.
  • Kans op muntontwaarding door de Europese financiële crisis.
  • Schaalvergroting kan leiden tot een kostprijsverlaging per eenheid product.
  • Door een groter aanbod van een uniform product kan de opbrengstprijs per eenheid stijgen.
 2. Groeiremmende factoren
  • Kostprijs van investeringen zijn enorm gestegen.
  • Grotere prijsschommelingen
  • Extra uitgaven voor productierechten (quota en NER's)
  • Hoge grondprijzen
  • De administratieve molen (vergunningen)
  • Arbeidsbehoefte : niet-familiale arbeidskrachten zijn financieel en administratief een zware dobber.
  • Niet zeker dat groei een meerwaarde is voor je bedrijf (aflossing moet sneller kunnen dan de afschrijving).
 3. Tips
  • Beter investeren in arbeidsbesparende maatregelen dan in extern personeel.
  • Eigen vermogen is noodzakelijk om krediet te krijgen, maar moet ook kunnen dienen als buffer voor tegenslagen.
  • Als je zelf geschikt bent, dan is je partner niet altijd 'groeibestendig'.
  • Contractteelt is zelden hoog genoeg om op een korte termijn een aanzienlijke investering terug te verdienen.
  • Investeren doe je best in het begin van je carrière: wie op het einde van zijn carrière nog investeert, mist mogelijk een overnemer die de investering terugbetaalt.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top