woensdag , december , 07 2022

Alleen rendabele arbeid kan je uitbesteden aan personeel

Uitbreiden als oplossing

De groeihefboom kan ook tegen je uitdraaien

Boer Jan en zijn vrouw Mieke werken 5.000 uur per jaar en houden netto 25.000 euro. Een miljoen Belgische frank is een hele hoop geld als arbeidsvergoeding, als rentevergoeding dat ze zelf investeerden in hun bedrijf, als ondernemersvergoeding voor het risico.
Inderdaad: met 25.000 euro kan je goed leven.
Je moet ook flink belastingen betalen en sociale bijdragen afdragen.

Tal van erfbetreders kwamen hen feliciteren en maakten hen duidelijk dat ze goed bezig waren. Er wordt gewezen op de kinderen, die het ook goed doen: Arne zit op zijn traptrekkertje en kan al probleemloos zijn plastieken aanhangwagentje (met 2 assen!) achteruit parkeren tussen de machines van papa. "Om deze toekomstige boer toch zekerheid te geven op een toekomst, moet er echter geïnvesteerd worden: het bedrijf verdubbelen is de enige weg om zoon boer te laten worden."

Zo gezegd zo gedaan.
Het jaar erop staan Jan en Mieke op hun bedrijf een dubbel areaal te bewerken, samen met 2 goede landbouwarbeiders. Door het stelsel van seizoenkaarten kosten deze mannen maar +- 7,5 Euro per uur. Op het einde van het jaar blijkt dat alle seizoenarbeiders samen ook 5.000 uur gewerkt hebben.

Vanaf 01 januari 2018 worden de lonen voor de seizoenarbeider als volgt vastgelegd:

Deelsector 15+16 jaar 17 jaar 18 jaar en meer
Groenteteelt en glasbouw (pc 145.060) € 6,94 € 8,42 €8,89
Fruitteelt (pc 145.050) € 7,18 € 8,71 € 8,88
Bloemen- en sierplanten (pc 145.010) € 7,46 € 9,05 € 9,72
Boomkwekerijen (pc 145.030) €8,41 € 10,21 € 10,88
Bosboomkwekerijen (pc 145.030) € 8,34 € 10,12 € 10,80
Champignonteelt (pc 145.070) € 6,71 € 8,15 € 9,59
Fruitsorteerbedrijven (pc 145.050) €7,13 € 8,66 € 8,88

Minimumlonen geldig vanaf 01/01/2018

Jan en Mieke maken de afrekening.

Resultaat 2007 25.000 € Resultaat 2008 50.000 €
Vreemde loonkost 0 € Vreemde loonkost 5.000 u x 7.5 €/u = 37.500 €
Ondernemersresultaat 2007 25.000 € Ondernemersresultaat 12.500 €
Ondernemersloon per uur 25.000/5.000 = 5 € Ondernemersloon 2008 12.500/5000 = 2.5 €

Piet en Trees werkten 2.500 uur per jaar en hielden netto 25.000 euro over. Ook zij investeerden in een verdubbeling van hun bedrijfsactiviteiten.
Hun afrekening was echter interessanter:

Resultaat 2007 25.000 € Resultaat 2008 50.000 €
Vreemde loonkost 0 € Vreemde loonkost 2.500 u x 7.5 €/u = 18.750 €
Ondernemersresultaat 2007 25.000 € Ondernemersresultaat 32.500 €
Ondernemersloon per uur 25.000/2.500 = 10 € Ondernemersloon 2008 31.250/2.500 = 12.5 €

Waar zit het verschil?

In de eerste situatie start het koppel met een arbeidsvergoeding van 5 euro per uur: Met deze vergoeding, kunnen ze geen vreemde arbeid inkopen.
In de tweede situatie start het koppel met een activiteit, dat voldoende rendeert om vreemde arbeid in te kopen.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43