woensdag , december , 07 2022

War for talent vraagt steeds meer 'actieve' inspanningen van werkgever

Een "werknemer zoeken" wordt een "gemotiveerde medewerker vinden"

De toegang tot de arbeidsmarkt is zwaar gereglementeerd

Bekijk de arbeidsmarkt eens vanuit het standpunt van de werknemer.

 • Het is voor jongeren heel moeilijk gemaakt om nog ervaring op te doen: vakantiejobs en studentenjobs worden verdeeld via de interimkantoren. Hierdoor missen veel jongeren de link met je bedrijf. Het is niet hun baas die hen aanwerft maar een tussenpersoon.
  • Wie geen vakantiejobs of studentenjobs heeft, heeft minder kans om jongeren enthousiast te maken voor het vak.
  • Je kan ook een wervingsreserve aanleggen door jaarlijks jongeren een stage contract aan te bieden  
 • De ervaren ambachtslui die je zoekt, zoeken een goede baas en een goed bedrijf, dat in hen geïnteresseerd is om hun talenten en dat rekening houdt met hun gebreken. Als je de juiste talenten op de juiste plaats inzet, kom je verder dan te zoeken naar die witte raaf, die geen gebreken zou hebben.  
 • De aanwervingsprocedures zijn zelden aangepast aan de doelgroep:  lange teksten met job omschrijvingen en grote titels als 'operating manager, maintenance manager' zijn voor veel goede sollicitanten eerder een drempel dan een lokmiddel. Laat je niet alleen leiden door personeelsmanagers of accountmanagers van interimkantoren, die de job niet kennen, maar toon je sollicitanten het werk op de werkvloer: je kan uit hun reacties zo afleiden of ze 'gebeten zijn om dit werk te doen.'
 • Zet advertenties op de advertentiewebsites: 'Onmiddellijk werk voor niet gekwalificeerde medewerkers, die er willen invliegen: goed inzet, verantwoordelijkheidszin en hard willen werken is belangrijk. Diploma's zijn bij ons niet belangrijk. Deze jobs zijn ook toegankelijk voor allochtonen, 50-plussers of anderen, die moeilijk werk kunnen vinden. Je kan de job proberen voor een dag of een week: wanneer het klikt, praten we verder.' + 'omschrijving job: fruitpluk, veilingklaar maken van geoogste groenten, reinigen van machines of stallen met hogedrukreiniger, ....)

Een goede voorbereiding helpt je sneller aan een medewerker

Wie het nog niet gewoon is om personeel aan te werven, kan best even de tijd nemen om zich te informeren. Lees hier het stappenplan hoe je effectief en efficiënt personeel kan rekruteren. Klik even door en laat je verrassen door de goede ideeën om je aanwervingsbeleid te organiseren.

HR-begeleiding helpt je een goed functieprofiel schrijven

Om de juiste sollicitanten te ontmoeten, schrijf je best een zo duidelijk mogelijk functieprofiel met gewenste competenties en een omschrijving van de taken, die moeten uitgevoerd worden. Omschrijf zeker ook de voordelen om bij je te komen werken: werkzekerheid, bepaalde extra legale voordelen (maaltijdcheques, verzekering, ...) De accountmanagers van VDAB bieden gratis advies en ondersteunende acties bij de aanwerving van personeel en het eventueel opstellen van een planmatig en gestructureerd opleidingsbeleid. Om een idee het hebben hoe je zo'n functieprofiel uitschrijft, kan je hier kijken naar voorbeelden.

Je vraag naar een werknemer bekendmaken

Indien je bijkomende medewerkers als werkgever zoekt, kan je via de VDAB op 3 manieren je zoektocht naar kandidaten bekendmaken:

 • Via de gratis servicelijn 0800.30.700: een consulent help je in 15 a 20 minuutjes om je wensen te registreren. Deze servicelijn staat open van 8 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds.
 • In een van de 134 werkwinkels in Vlaanderen kan je op een computer of met de hulp van een consulent je vraag bekendmaken. De dichtstbijzijnde werkwinkel kan je gemakkelijk vinden via www.werkwinkel.be: je moet er alleen je postcode of gemeente ingeven.
 • Van thuis kan je op de website zelf een registratieformulier invullen. Bij de eerste aanmelding kan je een eigen paswoord aanmaken.

Hiervoor heb je steeds je rijksregisternummer nodig (dit staat op je identiteitskaart).

Zelf zoeken in de grootste lijst van gemotiveerde kandidaten

Op de website van werkgevers.vdab.be/werkgevers staat de grootste beschikbare lijst van werkzoekenden. Op basis van je beroep, studies, regio of een trefwoord, vind je onmiddellijk de kandidaten, die voor jouw interessant zijn. Indien je er niet uitgeraakt, kan je ondersteuning krijgen in een werkwinkel van de VDAB.

Je eigen netwerk aanspreken

Een groot aantal werkzoekenden maken zich niet bekend. Reeds voordat de vacature bestaat, doe je er goed aan om gegevens van potentiele kandidaten te verzamelen: je hebt dan al een lijst kandidaten, die je kan bellen zodra de job moet ingevuld worden.

 • Vele bedrijven polsen vaak eerst bij hun eigen personeel of er iemand interesse heeft in de job, dan wel of het personeel iemand kent, die in aanmerking komt voor de job. Geef medewerkers een bonus als ze een hoogproductieve collega binnenhalen.
 • Vertel je vrienden, kennissen, familie of medewerkers van leveranciers en afnemers, dat je een gemotiveerde medewerker zoekt en wat je precies voor ogen hebt.
 • Vraag aan je leveranciers of afnemers, of je een affiche op hun vrachtwagen of in hun winkel mag hangen. 
 • Je kan ook sociale netwerksites als Facebook of Linkedin gebruiken, om je netwerk te laten weten dat je op zoek bent naar een medewerker.

Neem zelf initiatief en stap naar een goede kandidaat

Durf ook gerust goede kandidaten aan te spreken zonder dat je weet of de betrokkene werkzoekend is. Wees niet bang dat de potentiële kandidaat dit als opdringerig zou ervaren. Integendeel, spontaan high potentials (mensen met veel mogelijkheden) aanspreken is de laatste jaren een normaal fenomeen geworden en getuigt van interesse en enthousiasme. Wees ervan bewust dat veel bekwame medewerkers niet sollicitatie-bekwaam zijn. We kennen verschillende goede kandidaten die niet durven bellen voor een afspraak, niet in staat zijn een sollicitatiebrief of een curriculum vitae te schrijven. Nochtans zijn dit super-medewerkers voor technische jobs in land- en tuinbouw of voedingssector.

Vakantiejob of studentenjob.

Door een studentenjob voor te stellen, kan je mekaar leren kennen, kan je jonge mensen opleiden en kan je een wervingsreserve opbouwen.

Stage aanbieden door scholen uit te nodigen

Stagecontracten aanbieden via scholen en opleidingscentra is een goed idee. Besef wel dat de meeste deelnemers van zo'n opleiding zelf hun stagebedrijf aanbrengen bij hun docenten. Het is dus geen slecht idee om in de loop van het opleidingsjaar de school te contacteren en heel de klas uit te nodigen op je bedrijf: je kan hiermee je bedrijf goed voorstellen en interesse wekken bij de deelnemers. 

Groene zorg

Voor kleine uitvoerende taken kan je geholpen worden door een deelnemer van sociale initiatieven. Indien het gaat over taken, waar je altijd zelf bij bent, en enkel een paar handen  tekort komt, kan dit een oplossing zijn. Het is niet evident om die deelnemers een verantwoordelijke complexe taak te geven. 

Interim

Indien je niet onmiddellijk de echte kandidaat vindt, kan je beroep doen op interimkantoren. Ze kunnen een voorscreening doen van mogelijke kandidaten. Het interimcontract is vlot opzegbaar. Anderzijds, kan je goede interimkrachten nog altijd een vaste job aanbieden.

De ervaring van kandidaten laten testen

Bij een sollicitatie (mondeling of schriftelijk) kan een kandidaat vertellen dat hij/zijn over de gewenste ervaring en kennis beschikt.

 • Je kan dit afleiden uit het uitgebreid curriculum vitae (een beschrijving van zijn/haar loopbaan). Vergeet daarbij niet door te vragen naar de noodzakelijke competenties.
  • Vraag zeker ook naar de vrijetijdsbesteding van sollicitant: kandidaten, die actief zijn als vrijwilliger of bestuurslid van een vereniging of organisatie, getuigen hiermee van hun teamspirit, flexibiliteit en verantwoordelijkheidszin.
 • De kandidaat kan voor bepaalde jobs ook een ervaringsbewijs aanvragen bij de VDAB of een VDAB-partner. Met dit getuigschrift kan de kandidaat bewijzen wat hij/zij al kan. Er zijn ervaringsbewijzen voor onder andere: buschauffeur, heftruckchauffeur, hovenier, verhuizer, keukenmedewerker, magazijnmedewerker, kapper… Op www.vdab.be/ervaringsbewijs staat de volledige lijst en uitleg wat je zou moeten kunnen.
 • Voor de tuinbouwsector kan je ook terecht bij Eduplus.

Toekomstige kandidaten een opleiding laten meepikken

De VDAB organiseert tal van praktische opleidingen, die de inzetbaarheid van toekomstige kandidaten in de arbeidsmarkt verhogen. Je kan geïnteresseerden inlichten over de verschillende premies: Op www.vdab.be/opleidingscheques staan alle voordelen opgelijst.

Organiseer met je collega's een jobdag

In de zomer van 2010 organiseerden de fruittelers van Limburg een jobdag om fruitplukkers te vinden: na de eerste dag hadden ze 450 waardige kandidaten. Dit voorbeeld kan nagevolgd worden door andere sectoren. Neem hiervoor contact op met je landbouworganisatie.

Voor knelpuntberoepen een praktische spoedcursus ontwikkelen

Voor bepaalde knelpuntberoepen zijn er weinig kandidaten: je kan samen met collega's samenzitten om een praktische spoedcursus te ontwikkelen.

 • Jij en jouw collega's weten best hoe de taken moeten uitgevoerd worden: Leg alle ervaring en wensen samen en ontwikkel zelf een handboek met gedetailleerde taakomschrijving (op schrift, met foto's, met video's).
 • Daarna moet deze cursus alleen maar verspreid worden: voor de verspreiding van de opleiding kan je immers rekenen op de ervaring van de verschillende opleidingscentra en scholen.
 • Met een doordachte marketingondersteuning zal deze opleiding je sector op korte termijn meer goede sollicitanten bezorgen.

Laat loononderhandelingen geen valkuil worden

 • Voor veel mensen is de loonvorming een groot raadsel. De betrokken kandidaat medewerker ziet alleen wat hij netto ontvangt, maar realiseert zich niet altijd wat het effectief kost voor de werkgever.
 • Door de kostprijs per gewerkt uur uit te leggen, kan je je loonaanbod beter in perspectief zetten. Bovendien realiseert de medewerker zich beter dat zijn loon ook moet opbrengen in werkresultaten.
 • De kostprijs per gewerkt uur kan kandidaat-medewerkers inspireren, indien ze op zelfstandige basis een kortlopende opdracht willen uitvoeren. Klik hier voor een interactieve rekentool.

De instapstage voor jongeren

 • Voor duizenden jongelui bestaat er vanaf 1 februari 2013 een nieuwe mogelijkheid om een eerste werkervaring op te doen: de instapstage. Deze nieuwe stagevorm is bedoeld voor wie geen diploma middelbaar onderwijs heeft. Tijdens de beroepsinschakelingstijd (wachttijd) kan de jongere hierdoor toch ervaring op doen en geld verdienen.
 • De jongere die voldoet aan de voorwaarden, krijgt 760 euro per volledige maand, waarvan 200 euro van de werkgever. De werkgever hoeft op deze premie geen sociale bijdragen te betalen.

IBO (Individuele beroepsopleiding)

Vind je geen geschikte kandidaat voor een vacature? Dan maak je hem gewoon zelf! Via een individuele beroepsopleiding (IBO) vorm je zelf je ideale werknemer.

 • Je leidt met de hulp van VDAB een werkzoekende op in je bedrijf gedurende 1 à 6 maanden.
 • Je stelt een opleidingsplan op en leert hem de competenties die nodig zijn om de job goed uit te oefenen.
 • Tijdens de IBO betaal je geen loon of RSZ, enkel een productiviteitspremie. Lees meer over de kost van een IBO.
 • Na de IBO werf je de werkzoekende aan met een contract van onbepaalde duur. Onder bepaalde voorwaarden is ook een contract van bepaalde duur mogelijk. Namelijk als je kan aantonen dat je in je aanwervingsbeleid regelmatig met contracten van bepaalde duur werkt.

Meer info via de VDAB

Premie voor 50+

 • Werf je een 50-plusser aan met een contract van onbepaalde duur, dan kan je een RSZ-korting krijgen.
  De 50-plus regeling vind je op de website van de VDAB.

Voor meer info kan je bellen naar het gratis servicenummer van de VDAB 0800 30 700 of surfen naar www.vdab.be.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43