woensdag , december , 07 2022

Checklist bij een crisis van bedrijfsbrand of noodweer

Tijdens de brand of het noodweer

We raden je aan om zo goed mogelijk mee te werken om de schade te beperken. Je hebt gedaan wat je kon: niet piekeren over 'had ik maar dit of was er maar dat'...

Niet gissen naar de oorzaak: als je het niet weet, laat je het best onderzoeken door een specialist.

Opletten tegen wie je praat tijdens de brand: het zou kunnen dat de brandweerlui geen tijd hebben om naar je verhaal te luisteren. Het zou wel kunnen dat een journalist tussen de brandweerlui loopt en je ondervraagt: je schrikt dan wel wanneer heel je levensverhaal in de pers wordt uitgesmeerd.

Indien iemand van slachtofferhulp langskomt om je te ondersteunen, dan kan die zich identificeren;

Licht de brandweer in, hoe ze schade kunnen beperken.

 • In geval van kunstmest- of brandstofopslag, aanduiden waar ze op moeten letten.
 • Isolatie en kunststof wanden/roosters kunnen de mestkelders vervuilen tot chemisch afval: probeer de verbindingen tussen de mestkelders gesloten te houden, zodat de ene kelder de andere kelder niet kan contamineren. Leg de brandweerlui uit waar ze de sluizen tussen de kelders kunnen vinden en blokkeren.

Probeer iemand aan te duiden, die maximaal foto's en video neemt, zodat je de ernst van brand kan vastleggen. Eenmaal geblust, kan een mens zich moeilijk voorstellen hoe fel en snel een brand kan verwoesten.

Na de brand

Zodra je kan, probeer je te slapen: De dag van de brand is meestal al meer dan 24 uur en je lichaam is uitgeput. Indien je echt de slaap niet kan vatten, contacteer je best de huisarts.

Verzamel maximaal foto's: zoek persverslagen, persfoto's en film en sla die op in je computer.
Bij de rondgang ontdekt je steeds meer dingen, die je ook verloren hebt: neem foto's om te bewijzen wat er vernield is.

Probeer iedere vergadering met verzekeringsmensen voor te bereiden: wat klaar moet liggen, ligt ook klaar.
Maar een agenda van allerlei onderwerpen en punt ze af tijdens de vergadering.

Maak aan je gesprekspartners duidelijk dat je op ieder puntje een sluitend antwoord wilt en dat ze zich hierop kunnen voorbereiden.

 • Let op met 'We zullen dat nog eens moeten bekijken': als je het zelf niet opvolgt, geraakt het dikwijls vergeten.
 • Alle uitspraken op de vergadering op papier zetten en laten ondertekenen.
 • Voor grote zaken kan je vanaf eerste gesprek een tegenexpert aanstellen: bij je keuze zoek je best iemand, die open en eerlijk communiceert.
 • Maak een streefcijfer:
  • vraag je aannemers zo snel mogelijk cijfers, zodat je kan onderhandelen: minimumkost - maximumkost - streefcijfer - breekpunten.
 • maak een tabel,

Waarde ruwbouw

 

Waarde binneninrichting

 

Klein, los materiaal + koopwaar

 

Vast materieel

 

Los materieel

 

Klein materieel (bureau ed)

geen probleem

Koopwaar

geen probleem

Opruiming

niet onderschatten: kosten tijdelijke indienststelling

Extra werk tijdelijke inrichting

extra kosten aansluitingen - sturingen - elektriciteit - water - hogedruk

Voor schade op veld door noodweer

 • Contacteer je consulent bij je landbouworganisatie voor advies. Je vindt de coördinaten van de landbouworganisaties in de sociale kaart
 • Vraag bij de gemeente een bezoek van de schattingscommissie. Indien je je vraag via e-mail stelt, heb je een bewijs van tijdige aanmelding.
  • Volg ook op of je gemeente inspanningen doet om erkend te worden als rampgebied in kader van het rampenfonds. Indien de gemeente oordeelt dat de schade beperkt is, of geen weet heeft van de schade bij jezelf en je buren, wordt dit soms vergeten en mis je de kans op een (gedeeltelijke) schadevergoeding via rampenfonds. Je kan eventueel al je collega's aanmoedigen om ook hun schade bekend te maken.
  • Forfaitair belasten boeren en tuinders die de schade willen inbrengen in hun volgende aangifte voor inkomstenbelasting, hebben sowieso een verslag van de schattingscommissie nodig.
 • Contacteer je verzekeringsagent, en overloop met hem alle soorten schade:
  • Opruimingskosten: let op wie wat begroot. Slopers en milieudiensten hebben de neiging om alles duur te maken. Je kan via erkende labo's volgende laten controleren
   • Welke milieubedreigende stoffen zitten in de mestkelder, mocht je dit op het veld willen uitrijden?
   • Zit er asbest in de golfplaten van je dak?
  • Herstelschade
  • Gebruiksderving
  • Inkomensverlies
  • Kosten voor overbruggingskredieten (leveranciers en banken)
   • Indien je niet tot een overeenstemming geraakt met je verzekeringsagent, kan je een beroep doen op een professionele tegenexpert of deskundige, die je polissen nakijkt en de ingedekte risico's zo gunstig mogelijk in kaart brengt.
 • Voor contractteelten neem je best contact op met je afnemers, zodat ze zien dat je de geplande levering niet zal kunnen voldoen. Tracht een bewijs te krijgen van je melding en het bezoek van de afnemer. Stuur desnoods een aangetekend schrijven om toekomstige discussie te vermijden.
 • Neem zoveel mogelijk foto's als bewijs. Kopieer alle documenten en hou ze bij een aparte ordner/classeur.

Kijk met je landbouworganisatie na wat er moet aangepast worden in je administratie.

 • je verzamelaanvraag
 • je aangifte voor beheersvergoedingen en agromilieumaatregelen.
 • je mestbankaangifte
 • je toekomstige belastingaangifte

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Vleesveestal die uitgebrand is

 

Bloemkolen die kapot gehageld zijn

 

Spinazie moes na een hagelbui