Je bent hier : Dienstverlening  >  Persoonlijke ondersteuning  >  Bedrijfsoplossingen  >  Algemeen  >  Rampen  >  Droogteschade
zondag , juni , 26 2022

Droogte: blijf niet bij de pakken zitten

De landbouworganisaties hebben het al gemeld aan de bevoegde overheden: de droogte brengt tal van gewassen in problemen.
Zij adviseren de betrokken landbouwers om preventief de opgelopen schade te laten constateren, door de schattingscommissie van de gemeente, waar de schade is opgelopen.

De schattingscommissie kan ingeschakeld worden bij uitzonderlijke omstandigheden, zoals een langdurige droogte, die aanleiding kunnen geven tot uitzonderlijke beroepsverliezen voor de land- en tuinbouw.
De schattingscommissie komt bijeen na een schriftelijke vraag van de betrokken land- of tuinbouwer. Deze schriftelijke vraag moet (liefst aangetekend of tegen afgiftebewijs) gericht worden naar de burgemeester van iedere gemeente, waar de land- of tuinbouwer schadepercelen heeft.
Indien je dus in verschillende gemeente percelen met droogteschade hebt, kan je best alle gemeenten aanschrijven om een interventie van de schadecommissie te krijgen.
In deze brief beschrijf je de data en de oorzaken van de schade, evenals een opsomming van de beschadigde percelen.

De betrokken burgemeester roept dan de schattingscommissie op, die op hun beurt de vaststellingen doet en officieel de schade opmeet. De processen verbaal moeten dan op eer door minstens 3 leden van de schattingscommissie worden ondertekend.

De schade moet in principe in 2 keer vastgesteld worden:

  • rond het tijdstip dat de schade werd opgelopen
  • op het moment van de oogst.

De eerste vaststelling is noodzakelijk om vast te stellen dat de schade is ontstaan door een uitzonderlijke gebeurtenis, en om de aard van het gewas en de beschadigde oppervlakte te preciseren.
De tweede vaststelling is eerder bedoeld om de definitief opgelopen schade te beoordelen. Indien bij de eerste vaststelling al een definitief schade kon worden vastgesteld, is een tweede vaststelling soms niet nodig.

We raden je aan om bij de bezoeken (of net ervoor) zelf zoveel mogelijk bewijsstukken te verzamelen: facturen van gemaakte kosten (grondbewerking, pacht, zaaigoed, meststoffen, plantenbescherming,....), foto's van de schade, schriftelijke vaststellingen van teeltbegeleiders, perceeloppervlakte (uit de verzamelaanvraag).

Het origineel van de schaderapport wordt bewaard op de gemeente en de kopieën worden verstuurd naar de plaatselijke belastingcontrole en naar het rampenfonds van de provincie. Er wordt eveneens een kopie bezorgd aan de betrokken landbouwer: "Hou dit goed bij. Laat het bij twijfel beoordelen door je verzekeringsexpert."

Deze procedure geeft je geen garantie over het vervolg: Het is niet zeker of je individueel of in groep een schadevergoeding kan krijgen (bijvoorbeeld via het rampenfonds). Deze procedure is wel bedoeld om je tijdig te voorzien van een goed bewijsdossier.
Zelfs indien er geen sprake is van een schadevergoeding, dan kan je zeker deze bewijzen nog gebruiken om de Belastingdienst te overtuigen van jouw opgelopen schade, indien ze je forfaitair te hoog zouden belasten.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top