Je bent hier : Dienstverlening  >  Persoonlijke ondersteuning  >  Bedrijfsoplossingen  >  Algemeen  >  Rampen  >  Noodweer
woensdag , december , 07 2022

Checklist voor algemene natuurramp

Natuurramp

Een natuurramp is voor veel mensen een 'kruispunt' waar ze alle opties moeten overwegen.

Dit is een samenvatting van mogelijke tips, die je verder kunnen helpen. Indien je toelichting wil, kan je gratis en discreet bellen naar ons hulpnummer 0800 99 138.
Dit nummer is ook bereikbaar buiten kantooruren.

vzw Boeren op een Kruispunt zorgt voor boeren en tuinders met zorgen: alles kan besproken worden. Je hoeft geen zware financiële problemen te hebben om wat raad te vragen.

Voor concrete aanvragen van steun, doe je best ook beroep op je vertrouwde steunpunten: boekhouder, consulent, voorlichter.

A) Hoe krijg je inkomen de komende maanden?

1) Uitkering of vervangingsinkomen is mogelijk

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering: op sommige bedrijven is de bedrijfsleider werkelijk arbeidsonbekwaam door lichamelijk of geestelijke problemen.
  De uitkering wordt per dag uitgerekend.
  Je kan hiervoor inlichtingen vragen bij het steunpunt zelfstandigen van je ziekenfonds.
 • Je kan beroep doen op een tijdelijke uitkering bij gedwongen stopzetting.
  Het bedrag van je uitkering hangt af van het feit of u al dan niet personen ten laste hebt:
  • zonder persoon ten laste: 1.192,09 euro / maand 
  • met minstens 1 persoon ten laste: 1.489,64 euro / maand (bedragen juli 2017)

Je boekhouder kan dit helpen aan vragen via je sociaal verzekeringsfonds.

2) Vrijstelling sociale bijdragen overwegen

 • Vrijstelling wil zeggen: je hoeft bij goedkeuring van deze vrijstelling de sociale bijdragen niet meer te betalen.
  Je kan vrijstelling vragen voor
  • Voor 4 kwartalen terug en/of
  • en voor de overige kwartalen van het lopende jaar
 • Nadeel: 1/45e minder pensioen per jaar dat je geen sociale bijdragen betaalde.
 • Voordeel: directe besparing op je gezinsbudget. Dit is op heel veel bedrijven nu belangrijker.

Je boekhouder kan je helpen het document in te vullen.

 • Lijst van alle openstaande facturen+ alle bankleningen (investeringskredieten, woningkrediet, kaskrediet, vast voorschoot/straight loan) bezorgen
  Deze lijst is op veel bedrijven zo indrukwekkend, dat je niet moet verschijnen op de commissie vrijstelling sociale bijdragen om je aanvraag toe te lichten.
 • Oplijsting gegevens nodig voor aanvraag vrijstelling sociale bijdrage.

3) Nadenken over tijdelijke stopzetting van spaarformules

Wat bespaar je aan deze spaarformules ? Hoeveel kost je kaskrediet?

4) Betalingsregelingen

5) Aanvragen andere sociale steun

 • Studietoelagen met een verklaring op eer, waarin staat dat je inkomen onder de toelatingsvoorwaarden zal vallen.
  • Student met studietoelage betaalt ook minder inschrijvingsgeld (september)
  • Let op: kadastraal inkomen uit onroerende goederen voor beroepsgebruik telt minder mee in de inkomenstest.

6) Indien overbruggingskapitaal nodig

7) Voorschot op schaderegeling

Zelfs voor je een definitieve overeenkomst hebt over de mogelijke schaderegeling, kan je misschien een voorschot vragen aan de verzekeringsmaatschappij. Dit kan dikwijls binnen de maand (tot 3 maanden) gestort worden.

8) Je arbeid buiten je bedrijf rendabel maken

Zolang je niet kan herstellen of doorstarten, kan het interessant zijn om je uren buiten je bedrijf rendabel te maken. Bespreek dit op voorhand met je boekhouder.

 • VLIF-regels zeggen dat je op jaarbasis niet meer dan 12.000 euro buiten je bedrijf mag verdienen: Overweeg wel hoe groot de kans is dat je in een paar weken tijd die 12.000 euro verdient.
  Op een aantal bedrijven is de VLIF-steun al zo laag dat het wegvallen van de VLIF-steun geen bezwaar meer is.
 • Indien je meer thuisverkoop doet op je bedrijf met ingekochte producten, bekijk je ook best even de reglementering en vraag je best na in welke mate je overmacht kan inroepen.

B) Je begint je bedrijf pas te herstellen, nadat je wat rust hebt teruggevonden in je gezin.

 • Niet alle schade wordt vergoed. (gebouwen, machines, inventaris, teelten, gevolgschade) => dit vraagt kapitaal.
 • Voor nieuwbouw: stijgt de jaarlast boven de jaarlast, die je had.

De bank zal analyseren of je die hogere jaarlast wel aankan. Goed je bankdossier voorbereiden voor je de bank een kredietvraag stelt.

C) Praten als het moeilijk gaat.

 • Vragen stellen wil niet zeggen dat je een antwoord moet hebben.
  • Praatregels kunnen je hierbij inspiratie geven.
 • Het even niet zien zitten, is normaal.
  • Je carrière lang had je al problemen, die je stukje per stukje opgelost kreeg.
  • Je mag je teleurstelling of angst uitspreken (zelfs uit-'vloeken') aan je partner/familie of vrienden.
  • Voorkom onherstelbare schade en onterechte beschuldigingen: wat je zegt, kan je niet terugnemen.
 • Kijk naar wat je nog hebt, als fundering voor de toekomst
  • We leven in Vlaanderen: iedereen doet zijn best.
 • Zorg voor mekaar.
  • Solidariteit is zorgen voor mekaar zonder directe compensatie:
   want anders was het business.
 • 'Je moet maar eens bellen' is geen steun voor mensen, die niet kunnen bellen.
 • Je kan luisteren, zonder dat je een antwoord moet hebben. Het mogen vertellen is al heel veel voor mensen in nood.
 • Je kan mensen inspiratie geven om andere steunpunten aan te spreken. Je kan deze tekst uitprinten en afgeven.
 • Hoe meer vrienden je bezoekt, hoe meer ervaringen en beste oplossingen je leert kennen, die je weer kan gebruiken bij andere collega's en vrienden.

Het is de kwetsbaarheid die ons bindt.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43