woensdag , juni , 19 2019

De koe bij de horens pakken.

Zakelijke reorganisatie om problemen structureel aan te pakken

Veel bedrijven in moeilijkheden kampen met problemen, die al lang aanslepen. Verder werken zoals verwacht is niet aan de orde, want dit is al jaren geprobeerd en steeds mislukt.

 1. Om problemen structureel aan te pakken zijn er verschillende denkpistes:   
  • De omzet verhogen
   • door hogere productie: meer eenheden per hectare, per dier, ...
   • door een betere prijs per eenheid
  • De variabele kosten verlagen
   • door minder kosten per eenheid
   • door de kosten per eenheid te verlagen
  Je kan hiervoor beroep doen op de gekende voorlichters van je landbouworganisatie of van je adviesnetwerk.
  Indien je adviseur ook leverancier is, moet men zich wel telkens afvragen wat het effect is van je -te nemen- bedrijfsbeslissing op het financieel resultaat van je leverancier.

  In een aantal gevallen zijn de vaste kosten voor het bedrijf structureel te hoog en dringt er zich een schuldherschikking op.

 2. In een aantal gevallen willen familieleden je wel ondersteunen:
  In een aantal gevallen zouden ouders, broers, zussen of kinderen zelfs kwaad geweest zijn, mocht het bedrijf door schuldeisers in de verkoop worden gezet, zonder dat ze als dichte familie de kans hadden te helpen.
  Deze dichte familieleden aanspreken is dus een must voor de meeste bedrijfsleiders in moeilijkheden.
  Ze kunnen helpen door
 • te helpen onderhandelen
  • voor betere aankoop- en verkoopprijzen
  • voor een dading op de schuld
  • voor een haalbare betalingsregeling 
 • aankoop van activa
  • Onroerende goederen
   • Ofwel kopen ze een deel van de gronden en verpachten ze de grond aan je gezin.
   • Ofwel nemen ze de woning over en verhuren ze dit aan je terug.
   • Ofwel nemen ze de woning en bedrijfsgebouwen over.
  • Roerende goederen.
   • Sommige machines worden niet veel meer gebruikt. Een trekker die maar 100 of 200 uur per jaar gebruikt wordt, kan misschien verkocht worden aan een familielid, die de trekker dan verhuurt per uur.
 • inbreng van kapitaal
  • Het is in dit geval wel heel belangrijk dat zij op voorhand weten op welke termijn je dit kapitaal zal kunnen terugbetalen.
   Laat je familieleden zeker advies inwinnen bij je boekhouder om duidelijk inzicht te krijgen in de financiële situatie van je bedrijf.
 • bijkomende waarborgen te verschaffen (klik hier).
  • De minst interessante piste is dat je schuldeisers bijkomende waarborgen gaan opvragen bij je familieleden.
   Bedenk in dit geval dat de bijkomende waarborg geen verbetering is van je financieel bedrijfsresultaat.
   Waarom zou jouw familie zich minder zorgen moeten maken dan je zakelijke partners, die jouw bedrijfscijfers al jaren kennen?
   Hou er bovendien rekening mee dat jouw familieleden nooit echt de draagwijdte van een borgstelling kunnen inschatten: een borgstelling is meestal gekoppeld aan alle (huidige en nieuwe) kredieten van je bedrijf en kan dus decennia na de ondertekening nog ingeroepen worden. De borgsteller is zich al jaren niet meer bewust van zijn/haar waarborg.
 • morele en praktische steun:
  • Vader, broer of zus hebben zelf niet altijd de mogelijkheden om activa te kopen of kapitaal in te brengen. Ze hebben ook nog de verantwoordelijkheid over hun gezin en moeten zelf ook nog middelen gereserveerd houden voor hun oude dag.
  • Hun morele steun kan je soms meer helpen dat financiële steun: Je kan bij hen ook buiten kantooruren terecht om moeilijke zaken te bespreken, de voor- en nadelen van de verschillende keuzes te bespreken en te vergelijken.
   Hoe groot is de kans dat je de eerste bent met een bepaald probleem? Mogelijk hebben ze het zelf al meegemaakt en kunnen ze hun gemaakte keuzes aan je uitleggen.
  • Regelmatig hebben ze ook niet echt een antwoord. Zelfs dan is hun hulp, aanwezigheid of luisterend oor belangrijk.
      Je doet er dus best aan om je dichtste familie in te lichten.
Top