Je bent hier : Dienstverlening  >  Persoonlijke ondersteuning  >  Bedrijfsoplossingen  >  Algemeen  >  Reorganisatie  >  Haaien
woensdag , juni , 26 2019

Tovenaars verkopen meestal een illusie.

Mirakeldokters en Tovenaars

Ze verkopen lucht om zich t​e verrijken.

Ondernemingen in (dreigende) financiële moeilijkheden gaan vaak op zoek naar adviseurs, die hen door deze moeilijke periode kunnen loodsen. Hoewel het zoeken van ondersteuning in zo'n situatie aan te raden is, stelt vzw Boeren op een Kruispunt vast dat deze kwetsbare ondernemers vaak benaderd worden door louche types. Ze beloven een oplossing op korte termijn voor alle problemen, maar de realiteit is dat deze 'mirakeldokters' uit zijn op persoonlijk geldgewin en de boer zelf achterblijft met een stevige financiële kater en veel opgeblazen bruggen (bank, boekhouder...).

Ondernemingen in moeilijkheden kunnen een beroep doen op onder meer de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO). De WCO laat toe om tijdelijk bescherming te vragen bij de rechtbank (geen beslag, geen faillissement...), zodat ze verder kunnen werken aan het herstelplan van hun onderneming. (zie vorige tip) Maar soms gaan ondernemers daarvoor te rade bij de verkeerde 'adviseurs' en zo stelde vzw Boeren op een kruispunt de voorbije maanden enkele spijtige gevallen van misbruik vast. Blijkbaar zijn er "Mirakeldokters en Tovernaars", die kwetsbare ondernemingen zoeken om zelf snel rijk te worden.

Hieronder geven we 7 tips vanuit onze ervaringen. Aarzel ook niet om uw landbouworganisatie te contacteren bij twijfel of bepaalde misbruiken te signaleren.

1. Vraag naar referenties?

 • Kijk in eerste instantie hoe de adviseur zich voorstelt (naamkaartje, webstek, balansgegevens vennootschap, expertise). Een webstek met enkel een gsmnummer zonder adres en zonder ondernemersnummer is heel verdacht.
  Welke bedrijven in uw specifieke sector werden door deze adviseur al geholpen? Weet dat sommige adviseurs niet meer deden dan enkele maanden WCO-bescherming aanvragen. Dit kan u zelf ook wel. Op onze WCO-pagina kan u hierover meer lezen.
  Het moeilijkste aspect zit in het ontwikkelen van een realistisch en haalbaar herstelplan, en dit dan kunnen uitvoeren binnen het wettelijk kader en met respect van de rechten van de schuldeisers. Dit vraagt niet alleen juridisch inzicht, maar ook kennis van uw sector (bedrijfseconomische analyse) en respect voor u en uw gezin (psychosociale begeleiding).
 • Wanneer uw adviseur u te snel en ondoordacht in een WCO-procedure sleurt, is dit meestal bedoeld om tijd te winnen. Dit is gokwerk en dreigt uw bedrijf nog sneller in de faillissementsprocedure te duwen. Hou er rekening mee dat bij een (onverhoopt) faillissement de mening wordt gevraagd van de schuldeisers over uw verschoonbaarheid inzake de restschulden.
 • Vraag aan uw consulent van syndicale organisatie of ze de adviseur kennen en welke professionele indruk die naliet? Probeer in ieder geval in contact te komen met vroegere klanten van die adviseur.
 • Iemand die geen kaas heeft gegeten van land- en tuinbouw, kan wel indruk maken bij u, maar gaat op termijn af als een gieter in de onderhandeling met uw professionele zakenpartners (bank en leveranciers).
 • Een goed bedrijfseconomisch adviseur kent de specifieke eigenschappen van uw gezin, uw bedrijf en uw activiteit (weerrisico, teeltrisico, marktrisico,…) en houdt rekening met deze volgorde.

2. Vraag een duidelijke omschrijving van zijn/haar plannen

 • Welke diensten worden aangeboden? Wat belooft hij/zij? Hoe zit het plan van aanpak ineen?
 • Welke mandaten moet je afgeven, of hou je de regie van het plan zelf in handen?
 • Geeft u de adviseur mandaat om alleen te onderhandelen met uw schuldeisers? Geeft u mandaat om brieven te versturen, zonder dat u zelf meegetekend hebt (zonder controle). Het is in principe niet normaal dat iemand voor u gaat onderhandelen zonder uw aanwezigheid: u weet niet welke rol de adviseur speelt. Laat de adviseur nooit dingen beloven, die U moet doen, zonder dat u er achter staat.
 • Wanneer alle schuldeisers een gelijkaardige brief doorgestuurd krijgen, dan vraagt u in principe alleen een eerste model en maakt u alle volgende versies op. Een uurloon van 75 tot 100 euro per uur om kopies van brieven te versturen, is onverantwoord voor een bedrijf in moeilijkheden.
 • Vraag de adviseur enkel documenten (balansen, resultaatrekeningen, kas- en herstelplannen), die u zelf begrijpt en ondersteunt. Uw zakenpartners kunnen uw goedkeuring vaststellen door uw handtekening op ieder document.
 • Wanneer uw adviseur aan schuldeisers documenten via mail wil doorgeven, kan dit alleen door ze eerst naar u door te sturen: u beslist dan of u ze verder doorstuurt naar derden. Door ze zelf door te sturen, erkent en onderschrijft u de inhoud van de documenten ten opzichte van uw zakenpartners.
 • Vraag een detailberekening van de verrichtingen en de kosten, die de adviseur voor u maakte en uiteindelijk aanrekent.

3. Vraag een duidelijke kostprijs, een maandelijkse nota van de reeds gemaakte kosten en een haalbare betalingsregeling bij aanvang van de begeleiding

 • We ontvingen berichten van adviseurs die enkele duizenden euro's voorschot vroegen voor een begeleiding, die tot op heden nog tot geen enkel resultaat leidde. Wanneer u betaalt, dan betaalt u best via de bank of zeker met een betalingsbewijs. Voorschotten zijn gerechtigd, maar kunnen nooit meer bedragen dan uw maandbugdet voor uw gezin.
 • Maak duidelijke afspraken rond een betalingsregeling. Als de adviseur zelf gelooft in zijn slaagkansen, dan is een betalingsregeling onderhandelbaar.

4. Confectie is niet het noodzakelijke maatwerk, dat u als ondernemer verdient

 • Wanneer er alleen kant-en-klare oplossingen aangeboden worden, werkt u vòòr de adviseur, in plaats dat de adviseur zich inzet om uw specifieke problemen op te lossen.
 • Een land- of tuinbouwbedrijf terug op de rails krijgen, vraagt bedrijfeconomisch, juridisch, fiscaal en psychosociaal inzicht. Samenwerking met uw boekhouder, consulent, voorlichter, bedrijfseconomisch adviseur, ... is dan ook aangewezen.
  • Indien de adviseur in eerste instantie in staat is om u en uw gezin terug enig comfort te geven (rust geven, gezinsbudget reserveren, haalbare technische resultaten en een realistische kasplanning gebruiken), dan kan u hem/haar een kans geven.
  • Indien de adviseur u correcte juridische informatie kan geven over uw rechten en plichten, de wet continuering ondernemingen en de faillissementswetgeving, dan weet u meestal waar u aan toe bent.

5. Syndicale organisatie

 • Ieder lid van een syndicale organisatie krijgt bij zijn organisatie een eerste uur juridisch advies op de zitdagen dienstbetoon. De organisatie beschikt bovendien over een grote batterij van tools die u verder kunnen helpen.
  Dit kan u al goed op weg zetten naar een oplossing.

6. Boekhouder en bedrijfseconomisch adviseur

 • Hou goede relaties met uw boekhouder en bedrijfseconomisch adviseur:
  u hebt hen (zeker in de herstelperiode) regelmatig nodig om uw plannen en realisaties te staven naar derden. Hun medewerking moet ook betaald worden, maar deze kost is onvermijdelijk indien u efficiënt uit een grote crisis wilt geraken.
  Snel veranderen van boekhouder is meestal geen optie: het duurt lang eer de nieuwe boekhouder uw zaak en uw geschiedenis kent. Bovendien is de nieuwe boekhouder dikwijls geneigd om alle schuld te steken op zijn voorganger. Dit biedt zeker geen oplossing.

7. Vzw Boeren op een Kruispunt

 • biedt kosteloos eerstelijnsadvies aan ondernemingen in nood. De dienstverlening is discreet en ruim (juridisch, bedrijfseconomisch en psychosociaal). Nadat we samen enkele mogelijkheden hebben gevonden, bespreken we samen welke andere adviseurs u kan aanspreken om de plannen verder uit te werken (boekhouder, jurist, voorlichter, ....)
  We trekken het ons aan, en zoeken mee naar een haalbare weg.
  Omdat u en uw gezin dit verdienen.

Een goed plan A heeft minstens een plan B:
Vzw Boeren op een Kruispunt vindt het niet fair dat sommige mensen maar één oplossing aangeboden krijgen.
Wanneer dat ene plan dan mislukt, stort de wereld voor deze mensen ineen. Hoe goed een plan ook ineen zit, hou rekening mee dat je adviseurs noch jijzelf alle touwtjes in handen hebben. Als de omstandigheden danig veranderen, dat je plan niet meer haalbaar is of de 'pijngrens' overschreden is, dan moet je (minstens) een alternatief plan hebben.
Dit ben je jezelf en je gezin verschuldigd.

Top