woensdag , november , 14 2018

Geoogste kilo's zijn geen uitbetaalde kilo's. Grote verschillen door pacht en mechanisatie.

Voor wie de kostprijs van dit jaar een nacalculatie wil doen: geef de uitbetaalde kg van dit jaar door. 
Voor wie de kostprijs van de teelt over verschillende jaren wil berekene: geef de gemiddeld uitbetaald kg van 5 jaar door. 

 

Belangrijke opmerking: deze kostprijs berekening is op een aantal punten fout.

 • pootgoed: is volgens verschillende waarnemingen duurder
 • gewasbescherming: op veel bedrijven betalingsachterstanden, waardoor de aankoopprijs duurder wordt.
 • arbeid. Iedere medewerker in een fabriek of bij een afnemer kost aan de baas minstens 25 euro per uur. ​Het is dan ook principieel niet juist dat zelfstandige boeren voor minder dan 15 euro zouden moeten werken.
 • weerrisico: Om de zoveel teelten is de boer slachtoffer van slechte weersomstandigheden. ​Ofwel te droog ofwel te nat:  de kosten kopen op, de opbrengsten stijgen niet mee.
  ​Om het weerrisico te berekenen, zijn er verschillende technieken. ​Verschillenden verzekeringsmaatschappijen maakten al een inschatting voor hun weersverzekering. ​De premie per hectare is berekend op
  1. % kans dat er weerproblemen zijn x
  2. de schade per hectare die de droogte / neerslag heeft veroorzaakt.
  Voor een correcte kostprijsberekening, zou deze premie dus best meegenomen worden in de kostprijsberekening.

Vraag: is de sector hier klaar voor?
"Slimmer boeren met cijfers"

Top