donderdag , juni , 24 2021

Nog steeds grote verliezen in de legsector (december 2013)

De voederkosten zijn gedaald, en toch moet de leghennen houder 1 ct/ei toeleggen. Wie 50.000 leghennen heeft, legt dus 450 euro per dag toe.

De zware inspanningen op vlak van dierwelzijn en milieu worden niet beloofd. Er blijft zelfs niets over om een leefloon te halen uit eigen arbeid.

Oorzaken

In de Europese Unie zijn er volgens de statistieken 20 miljoen leghennen bij gekomen.

Verwachting

  • Bedrijven staan langer leeg (terwijl de aflossingen blijven).
  • Een beperkt aantal bedrijven stopt.
  • Sommige leghennenhouders gaan hun hennen langer aanhouden.
  • Anderen (die hun dagsaldo berekenden) laten hun dieren vervroegd slachten of gaan in de rui.

Gevolgen

Heel wat leghennenhouders kunnen geen geld reserveren om een nieuwe veestapel te kopen. Wie 50.000 leghennen heeft, moet hier per cyclus 50.000 x 5 = 250.000 euro sparen.

Zelfs wie de kosten voor voer, energie, rente en aflossing kon betalen, heeft dikwijls geen geld genoeg voor de nieuwe veestapel.

Kredietvraag

Een nieuwe kredietvraag zorgt bij veel gezinnen voor extra stress.

De voorbije jaren zijn er al veel leveranciers en afnemers die de omschakeling naar de verrijkte kooi mogelijk hebben gemaakt. De financiering is nu meer verdeeld tussen de banken en andere zakenpartners.

Ook nu zijn er nog leveranciers en afnemers die de financiering voor de nieuwe koppel leghennen op zich willen nemen. Anderen bewijzen hun optimisme door sluitende afnamecontracten aan te bieden, waarmee alle kosten (inclusief eigen arbeid) kunnen vergoed worden. Zij geloven dat er op lange termijn uiteindelijk toch wel veel bedrijven in Europa gaan stoppen, zodat vraag en aanbod in evenwicht komen.

Tip

Wie problemen ziet aankomen, neemt best zo vroeg mogelijk contact op met zijn bankier, leveranciers en afnemers om tijdig een oplossing te vinden. Tijdig open kaart spelen is de boodschap.

We raden iedereen aan om een gezinsrekening te openen, die maandelijks met een vast bedrag voor leefgeld wordt aangevuld van de bedrijfsrekening.
Zo blijft het liquiditeitsprobleem (waar je niets kan aan doen) in de stal, en blijft er eten op de keukentafel.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top