donderdag , juni , 24 2021

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Bespreek dit met je technisch voorlichter en zoek de hefbomen

Belangrijke opmerking: deze kostprijs berekening is op een aantal punten fout.

 • ​Arbeid
  Iedere medewerker in een fabriek of bij een afnemer kost aan de baas minstens 25 euro per uur.
  ​Het is dan ook principieel niet juist dat zelfstandige boeren voor minder dan 15 euro zouden moeten werken.
 • Weerrisico
  Om de zoveel teelten is de boer slachtoffer van slechte weersomstandigheden.
  ​Ofwel te droog ofwel te nat:  de kosten kopen op, de opbrengsten stijgen niet mee.
  ​Om het weerrisico te berekenen, zijn er verschillende technieken.
  ​Verschillenden verzekeringsmaatschappijen maakten al een inschatting voor hun weersverzekering.
  ​De premie per hectare is berekend op 1) % kans dat er weerproblemen zijn x 2) de schade per hectare die de droogte / neerslag heeft veroorzaakt.
  ​Voor een correcte kostprijsberekening, zou deze premie dus best meegenomen worden in de kostprijsberekening.

Vraag: is de sector hier klaar voor?
"Slimmer boeren met cijfers?"

Top