maandag , augustus , 02 2021

sectorstudies worden erg theoretisch zonder de input van de weinige telers die nog overblijven.

Kosten worden dikwijls onderschat.
Waarom niet meer studies over opbrengstvermogen?

In de voorgestelde kostprijsberekeningen in de sierteelt zorgen verschillende vereenvoudigingen voor een onderschatting van de werkelijke kostprijs.

 • Arbeid: er zijn weinig arbeidsstudies bekend in de tuinbouw.
  Eigen arbeid of arbeid door familiale vrijwilligers worden zelden meegerekend in de kostprijs.
  • Voor het uurloon neemt men best meer dan 30 euro per uur.
 • Investering: indien de afschrijving wordt gehaald uit gemiddelde bedrijfseconomische boekhoudingen, dan rekent men te laag. Het glasbestand bij de deelnemers van bedrijfseconomische boekhoudingen is immers relatief oud. Hierdoor biedt de afschrijving van de investering geen provisie voor vernieuwing of nieuwbouw.
 • Automatiseringskost bestaat uit investeringskost, onderhoudscontract, herstellingskosten en verbruikskosten.
 • Energie is een sterke hefboom in de sierteelt: verbruik, aankoopvoorwaarden en alternatieven zijn niet teelt gebonden, maar kunnen de bedrijfsverschillen voor een belangrijk deel verklaren.
 • Klimaatrisico: Klimaat zorgt steeds meer voor grote tegenslagen in verschillende teelten. Tot nu toe werd een deel van de schade nog vergoed door het rampenfonds.
  • Om de klimaatkost in te schatten kan me de hectarepremie nemen van de verzekeringsmaatschappijen: die premie is berekend uit de (schade x % risico) + winst. 

Bij de meeste kostprijsberekeningen wordt het aandeel onverkochte planten (gemiddelde over de vorige jaren) niet meegenomen of onderschat.

Kom je er niet uit?
Bekijk dan even de grootste kostenfactoren in je sierteeltbedrijf. Rekentool.

Indien de sector zelf niet in staat is om een eerlijke kostprijsberekening te maken, kunnen we misschien beter ons focussen op het opbrengstvermogen van de planten.

 • Door een inventarisatie van de verkoopprijzen, krijgen de deelnemers die onder de gemiddelde prijs zitten een extra motivatie om beter te verkopen.
 • De deelnemers die boven de gemiddelde verkoopprijs zitten zouden ook moeten te weten komen hoeveel deelnemers nog beter verkopen en wat ze hiervoor moeten of kunnen doen.
  • Hoeveel extra kosten moeten er gemaakt worden om duurder te verkopen?

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top