vrijdag , december , 02 2022

Varkenshouderij in nood

Sectorpagina voor de Varkenshouderij

"Als je op de verkeerde trein bent gesprongen, heeft het geen zin om in het gangpad in de tegenovergestelde richting te lopen."

Kijk ook zeker naar www.varkensloket.be

Technisch

Zeugenstal

 • Hoe bereken ik voederkosten? Voederproef biggen  
  1 euro meer of minder per big x 10.000 biggen per jaar maakt zeer veel op je resultaat.
  Via deze rekentool kan je vlot 2 soorten voeders met mekaar vergelijken.
  ​Besparing van 2 euro per big x aantal biggen scheelt een pak op je gezinsinkomen.
  ​Vergeet de kosten van de nursery niet.
 • Interpretatie van zeugenboekhouding (externe link)
 • Drinkwateranalyse als preventieve maatregel gezondheidszorg

Vleesvarkensstal

Economisch

Algemene studies

Zeugenstal

 • Kapitaalbehoefte om een zeugenstal te financieren.
  Een nieuwe zeugenstal of een uitbreiding van een zeugenstal is veel duurder dan de offerte van de stallenbouwer alleen. Om financieringstekorten te voorkomen, maak je best een begroting.
  Dit is een goede voorbereiding voor een adviesgesprek met je bankier of bedrijfseconomisch adviseur.
 • Kostprijs van biggen De kostprijs van biggen bestaat uit verschillende elementen: om niets te vergeten maakten we hier een hulpmiddeltje. Je kan alle gegevens aanpassen aan je bedrijfssituatie.
  ​Opgelet: dit is een hulpmiddel om te gebruiken bij de volgende onderhandeling van je afname-contractvoorwaarden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je op kostprijs werkt: een goede boer mag ook iets meer verdienen per uur.
 • Hoeveel heb ik verdiend in de zeugenstal (2011)? 
  Door actuele aankoop- en verkoopcijfers in te geven, kan je snel uitrekenen welk rendement je kan halen in het lopende jaar.
 • Cashflow per zeug (versnelde analyse)
  Hoeveel verdiende of verloor je nu op je zeugenstapel. Hiermee krijg je op één pagina de verklaring
  Dit is een goede voorbereiding voor een adviesgesprek met je financieel adviseur.

Vleesvarkensstal

 • Kostprijs van vleesvarkens (2011).
  Om de kostprijs van vleesvarkens vlot te berekenen, maakten we hier een rekenblad. Je kan alles aanpassen aan je persoonlijke situatie.
  Opgelet: dit is een hulpmiddel om te gebruiken bij de volgende onderhandeling van je afname-contractvoorwaarden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je op kostprijs werkt: een goede boer mag ook iets meer verdienen per uur.
 • Hoeveel heb ik verdiend in de vleesvarkensstal (2011)?
  Met je bedrijfseigen cijfers toch een zicht krijgen op het verdienmodel.
 • Hoeveel verdien ik aan contractvarkens bij een maandcontract? 
  Een vast maandcontract is absoluut niet zo vast als men denkt. Er zitten grote verschillen in de maandcontracten voor vleesvarkens. Door deze berekening kan je vlot vergelijken. Bruikbaar voor de volgende onderhandeling van contractvoorwaarden.

Persoonlijk / gezin

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Sectorinformatie