zondag , oktober , 02 2022

Een contractteler moet -net zoals een andere ondernemer- rekenen om te weten waar hij mee bezig is

Aangezien je als vleesvarkenshouder de sterfte en voederconversie niet alleen in handen hebt, ​besluiten steeds meer vleesvarkenshouders om hun stallen te verhuren (huur voor stal per plaats per maand, mest, water en elektriciteit voor de integrator. Voor huurprijzen per plaats per maand neem je best contact op met collega's die dit al doen. (februari 2017)

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top