zondag , september , 25 2022

Het kan iedereen overkomen.

Laat vervanging glad verlopen tijdens je verlof

Bron: http://www.boerderij.nl

Ook boeren en tuinders hebben recht op verlof of een herstelperiode bij ziekte. Het werk wordt dan gedaan door vervangboeren. Om de vervangboer goed voor te bereiden, is een logboek een handig hulpmiddel.

Praktisch voorbeeld voor een varkenshouder:

 1. Maak een duidelijke inhoudsopgave van het logboek
 2. Zorg voor een telefoonlijst met alle contactpersonen van het bedrijf en waarvoor deze personen benaderd moeten worden (K.I., Rendac, voederleveranciers, enz, …)
 3. Maak een overzicht van de dagelijkse, wekelijkse of periodieke werkzaamheden.
 4. Zorg voor een schets van het hele bedrijf. Geeft hierin aan waar zich de verschillende categorieën varkens bevinden. Nummer de afdelingen in het overzicht en zet deze nummers ook op de deuren van de afdelingen. Geef ook aan waar de silo's staan met een nummer.
 5. Zorg voor een lijst met de voersoorten en in welke silo (nummer) deze moeten. Handig is ook een overzicht van wanneer jouw voer bestelt wordt en hoe. Per telefoon, fax of via internet. Vergeet het klant- en of bedrijfsnummer niet.
 6. Leg een lijst klaar met de storingsgevoelige onderdelen van het bedrijf en welke storingen het meest voorkomen. Leg uit hoe je eenvoudige storingen zelf kunt oplossen.
 7. Maak een lijst met de meest voorkomende ziektes op het bedrijf. Geef aan welke medicijnen je gebruikt, de wijze van toedienen en de dosering.
 8. Zorg voor een lijst met namen en telefoonnummers van bedrijven die storingen op het bedrijf kunnen oplossen; een emailadres kan ook zeer nuttig zijn.
 9. Leg een overzicht van het voerschema voor de verschillende categorieën varkens klaar. Geef aan hoe en wanneer overgeschakeld moet worden op een andere voedersoort.
 10. Denk aan het wachtwoord dat nodig is voor het managementprogramma. Maak ook een duidelijke handleiding hoe de vervanger daar in kan komen en wat er dagelijks of wekelijks ingevoerd moet worden. Ook wanneer welke uitdraaien gemaakt worden om alle werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
 11. Maak een overzicht van wanneer de dierenarts normaal komt en welke werkzaamheden er dan gedaan moeten worden en welke uitdraaien van het management dan gemaakt moeten worden.
 12. Zorg voor een omschrijving van de werking van de voedermachines op het bedrijf. En: zo werkt de klimaatregeling en deze instellingen moeten er in de klimaatcomputer staan.
 13. Maak een overzicht van hoe je de vleesvarkens sorteert voor het afleveren. Ook van waar en wanneer de varkens opgegeven moeten worden of wie deze werkzaamheden voor je verricht.
 14. Zorg voor een contactpersoon die goed bekend is met jouw bedrijf, met wie de bedrijfswaarnemer contact kan opnemen voor vragen. Dit kan de bedrijfsbegeleider van de voerleveranciers zijn of bijvoorbeeld de buurjongen die af en toe al eens meehelpt.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top