zondag , oktober , 02 2022

Hoe kan je een werkplan maken om betere voederconversie te halen?

Voederverbruik op mijn vleesvarkensbedrijf is te hoog. Wat kan ik doen?

Biggenkwaliteit verbeteren

 • Selectie zeugenlijn:
  een zeugenlijn heb je echter voor lange termijn. Het effect van veranderen is pas op lange termijn zichtbaar. Bovendien wordt een zeug niet alleen beoordeeld op 'kwaliteit van de biggen'. De zeugenboer kijkt ook naar prijs, langleefbaarheid, vruchtbaarheid, moederkwaliteiten, gezondheid uier, beenwerk, ….
 • Berenlijn:
  door eens zakelijk te overleggen met het leverende KI-station kan je de kwaliteit, groei en voederomzet bij je vleesvarkens beïnvloeden.
  Laat je leverancier van sperma zien:
  • je zeugenlijnen (welk merk, welk vermeerderingsproduct)
  • je vleesvarkens: groei, voederconversie, kwaliteit, slachtresultaten.
 • Gezondheidsstatus door bloedtrekken screenen naar aanwezige ziekten/kiemen:
  • Niet vaccineren tegen iets dat er niet is.
  • Zeker vaccinatie overwegen als het er wel is: dikwijls PRRS, PCV2…
 • Situatie in batterij:
  is je stal gebouwd voor 24 biggen per zeug en zit je nu op 30 biggen, dan heb je een probleem. Soms verdien je dan meer door minder zeugen te houden.
  Hou er rekening mee dat het bijbouwen van batterijstallen vergunningtechnisch zeer moeilijk is, de stallen zeer duur zijn door onbetaalbare vergunningsvoorwaarden en je bijkomend rendement niet zeker is.
 • Gezondheidszorg:
  • Preventief: Chronische hoest? Worminfecties?
  • Curatief: ademhaling, beenwerk, vertering: weet je hoe snelst kan zorgen voor genezing?
  • Vermoed je een nieuw probleem: bel je dierenarts op voor advies. Vraag ook naar ervaringen van je collega's: veel kans dat ze het ook al eens hebben meegemaakt.
  • Wordt all in/all out strikt toegepast met grondige reiniging van de stallen?
  • De kosten voor gezondheidszorg worden bepaald door hoeveelheid product x de productprijs:
   "Ikzelf kon dit jaar 10% van mijn veeartsfacturen af krijgen door te spreken met collega's."
   "Met 4 collega's zitten we driemaandelijks samen om (te vertellen over onze problemen en) oplossingen uit te wisselen. Tegelijk vragen we gezamenlijk meerdere offertes voor wat we nodig hebben in de volgende 3 maanden."
 • Homogeniteit:
  • Sommige boeren triëren de biggen bij spenen of bij verhokken uit de batterijstal
  • Gescheiden mesten van zeugjes en bargen lijkt de voorkeur te krijgen.
 • Tip: Laat de kwaliteit van je biggen ook niet 'het' argument zijn voor tegenvallende resultaten. Iemand vertelde: "Gedurende 10 jaar waren we trouw klant bij dezelfde voederleverancier. Bij tegenvallende technische resultaten, lag het altijd aan onze biggen (aan ons, dus). Door toeval hebben we toch eens een halve stal getest met voeder van een andere (duurdere) leverancier: groei verbeterde in één ronde met 70g en voederconversie was ineens toch goed. Conclusie: Dit zal ons geen twee keer gebeuren: we blijven voortaan kritisch."

Ongediertebestrijding

 • Het is nooit de keuze van de veehouder. Niemand praat er graag over, want iedereen doet zijn best.
  Maar als je ongediertebestrijding achterwege is gebleven, wordt de rekening op termijn dik betaald.
  Ratten kunnen zorgen voor schade aan ventilatie, isolatie, kans op brand. Ze brengen ziekten mee naar binnen en ze vreten zich dik met voeder dat bedoeld is voor je varkens.
  • Ieder ratvrij bedrijf krijgt binnen de kortste keren het bezoek van een koppel ratten, uit de sloot of van bij de buren. Dit koppel vermeerdert zich en zorgt voor 40 nakomelingen op een jaar tijd: die eten op een jaar 400 kg voeder of 100 euro.
  • Tel alle ratten die je ziet en vermenigvuldig met 10 (sommigen zeggen met 100) en dan weet je hoeveel er op je bedrijf zitten. Je kan ook zien hoeveel voederschade ze berokkenen.
 • Mogelijke oplossingen:
  • Bestrijd ratten binnen en buiten de stal. Buiten is handigst.
  • Voldoende katten in de stallen houden. (Die mogen er dan ook niet buiten, anders niet goed voor de hygiëne)
  • Er zijn zwarte plastic bakken, die werken in twee richtingen zonder lokaas: prijs blijkbaar rond een euro. Zet ze op de looplijnen, op voederkettingen en waterleidingen, gordingen en spanten.
  • Zoek informatie op via Internet: welke soorten ratten heb je op je kot zitten?
  • Zoeken welke producten effectief werken: een emmer oude appels mengen met product en de ratjes lekker doen eten.
  • Leg een adressenlijst aan van rattenvangers en vraag ervaringen van collega's.

Voederbakken

 • Welke bakken zijn nu ideaal?
  • Je hebt brijbakken, droogvoerbakken en combibakken: telkens wordt gekeken naar de kans op vermorsing en de water/voedermenging.
  • Blijkbaar geven droogvoerbakken een tragere groei (kost ook geld).
  • Let dus op wat je tweedehands koopt.
 • Wat doe je als je geen geld hebtom betere bakken te kopen?
  • "Soms zijn de bakken zelf aan herstelling toe. Scheidingen die versleten zijn, enz. Door deze te herstellen is er minder vermorsing door de dieren zelf."
  • "Wat de bakken betreft, dat zie je meteen als er teveel voeder vermorst wordt. Een varken eet niet graag vermorst voeder dat op een vuile vloer of rooster ligt. Het is misschien beter om geen varkens in een hok te plaatsen waar de bak kapot is. Beter om dan de biggen te verkopen. "
  • "Varkens zijn best wel kieskeurige dieren: ze eten niet graag uit een bak, die nog half gevuld is met voeder van gisteren (stof en ongedierte maakten het voeder minder smakelijk). Probeer te zorgen dat de bakken gewoon iedere dag leeg gegeten zijn (versta "uitgelekt"). Zit er nog een restant in: de klep toedraaien en paar uur later terug opendraaien: de varkens komen snel het lekker verse voeder opeten. "

Ventilatie

 • Hoe moet de ventilatie ingesteld staan?
  • minimum 10% ventilatie (lager zal de ventilator toch niet draaien) indien nodig hoger
  • bandbreedte op 6 tot 6.5
  • maximum ventilatie nu 70 à 75%, zomer mag deze hoger
 • Wat kan je doen als je toch geen geld hebt om een betere ventilatieregeling te kopen
  • Probeer vooral de temperatuur stabiel te houden: temperatuur afhankelijk van de stal maar meestal is 20°C houden het beste.
   Bij oudere stallen zal je hiervoor het weer moeten in de gaten houden en telkens manueel de ventilatie moeten aanpassen.

Onderschat het belang van het drinkwater niet!

 • Laat minstens jaarlijks het drinkwater van je dieren controleren. Ongeschikt water kan zorgen voor slechtere technische resultaten.
 • Probeer de waterleidingen eens te reinigen: deze kunnen door algen en aanslag het drinkwater water serieus vervuilen.

Voederformule: "Het kan ook aan je grondstoffen liggen."

 • Er bestaan zeker kwaliteitsverschillen tussen voedersformules. Indien je leverancier weet dat je alles controleert en per ronde uitrekent, heb je meestal betere resultaten.
  • Vleesvarkensvoeder bijvoorbeeld met een Energiewaarde van 1,10 (2300kcal NE) geeft een VO van 275kg per vleesvarken, terwijl een Energiewaarde van 1,14 (2400kcal NE) een VO van 235kg geeft.
  • Het energie-niveau staat in rechtstreeks verband met de VO. Het verschil tussen beide voeders is ca. 7,5 euro/ton (1,8 euro per varken), terwijl 40kg voeder minder overeen komt met 10 euro per varken.
  • Vraag eens een persoonlijk advies van een gespecialiseerd nutritionist.
 • Door nu en dan toch eens een proef te doen op een afzonderlijk compartiment, kan je na de proefronde bevestigen dat je huidige leveranciers inderdaad de kampioen is.
 • "Laat je niet ontmoedigen doordat je niet alle openstaande facturen hebt betaald. In deze tijden (april 2012) is een betalingsachterstand van 3 maanden al heel netjes. Maak met je nieuwe leverancier duidelijke afspraken rond betalingstermijn. Als je veel betere resultaten kan voorleggen van je nieuwe leverancier, zal je vorige leverancier wel begrip kunnen opbrengen".

Controle in de stal is geen koers, maar het echte werk

Bij de controle in de stal neem je best je tijd.

 • Eerst alle voederbakken controleren o (te veel voeder, te weinig voeder, even de klep dichtzetten om te laten uitlikken? )
 • Tegelijk zijn alle drinkbakken zuiver? o Lekkende kranen kosten ook geld. Bevuilde bakken uitkuisen en proper spoelen.
 • Vijzel aanzetten: draait voeder in de bakken terwijl je verder controleert.
 • Komen alle dieren recht? Zijn ze nog allemaal gezond?
  Let op:
  • Ademhaling
  • Beenwerk
  • Gevulde buiken? Totaal niet gevulde buiken?
  • "Indien iets aan de hand: behandelen en markeren met een streep op de kop (voor ademhalingsprobleem), op de rug (voor verteringsprobleem) of op de staart (voor beenwerkprobleem). Op die manier kan je de attentiedieren het volgende etmaal snel terugvinden.
  • Probeer ieder dag ieder varken echt gezien te hebben.
 • Ventilatie en temperatuur
  • Moeten de kleppen bijgeregeld worden?
  • Moeten de ventilatoren bijgeregeld worden?
  • Hou rekening met opwarming (naar de middag) afkoeling (naar de avond).
 • Vijzel uitzetten.
  Laat de vijzel nooit op automatisch aanstaan:
  • Teveel voeder in de bakken wordt muf en onsmakelijk.
  • Om de zoveel jaar breekt een valbuis af en draai je een volledige silo voeder in de mestkelder: daar gaat je voederconversie dan mee de mestput in..
  • Het manueel bedienen van een vijzel verplicht/stimuleert je om ook in drukke periodes 2 x daags door de stal te lopen.

Vleesvarkens houden vraagt passie en vakmanschap

Mocht het eenvoudiger zijn, dan hadden ze wel al een robot uitgevonden.

Samengesteld in samenwerking met een tiental bevriende varkenshouders: gebruik onder voorbehoud.
Aanvullende tips blijven welkom info@boerenopeenkruispunt.be

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top