maandag , september , 20 2021

Hoe weet je dat iemand niet wil helpen?

Hoe word je afgescheept zonder resultaat?

Soms krijg je rare antwoorden op een eenvoudige vraag. Deze antwoorden voorspellen soms gewoon dat de persoon niet wil/kan helpen. Als hulpverlener krijgen we ook zo'n antwoorden. Hieronder een lijstje genoteerde antwoorden.

 • Ik heb niet veel tijd / ik zit tussen 2 meetings : vertel het eens rap.
 • Is dat een vraag voor mij? Is dat mijn verantwoordelijkheid?
 • Is dat geen vraag voor een ander ? ander beleidsniveau? Iemand anders verantwoordelijkheid?
 • Dat probleem zegt veel over de mensen zelf. Hebben ze het zelf niet gezocht? Eigen schuld dikke bult.
 • Ik begrijp het niet. Kan je dit nog eens duidelijker uitleggen?
 • Moeten we daar geen brainstormsessie / gespreksgroep / world café rond organiseren? Moeten we daar geen professionele moderator voor zoeken?
 • Dat 'jij' je daarmee wilt bezig houden. Waar ben jij in godsnaam mee bezig?
 • "Overal is er wel wat" "Het is voor iedereen iets." "Er zijn nog wel erger dingen in het leven".
 • Ik heb pas over 3 maand tijd om me daarmee bezig te houden.
 • Is dit een dringend probleem? Is dit wel een 'issue', om tijd aan te besteden?
 • Maak eens een uitgebreid dossier op papier. Als het opgesteld is volgens een (onbestaande) template, kunnen we dit intern eens bekijken.
 • Ik zal es iemand sturen om dit op te lossen.
 • Kan je niet eens naar mijn kantoor komen om dit uit te leggen?
 • We zouden eens een project moeten uitschrijven om dit uit te zoeken.
 • We moeten nog geld vinden om dit project uit te besteden.
 • Hoeveel verdien je eigenlijk met dit werk/die vraag te stellen?
 • Waarom doe je eigenlijk aan hulpverlening?
 • Waarom kom je net bij mij om die vraag stellen?
 • Ik bel je 'wel eens' terug.

Als je met zo'n antwoorden geconfronteerd wordt, kan je best even nadenken:

 • Kan die persoon je wel helpen?
 • Wil/mag die persoon wel helpen?
 • Wat is zijn/haar belang om je te helpen?

In sommige gevallen is het gewoon zinloos om verder om hulp te vragen.
Je investeert je energie beter in het zoeken van iemand anders voor ondersteuning.

Zoek mensen,

 • die begrip hebben voor je situatie (ze hoeven het niet goed te keuren)
 • die je niet beschuldigen
 • die eerder zoeken naar oplossingen dan naar oorzaken.
 • die kunnen aanvaarden waarom bepaalde oplossingen in je persoonlijke situatie niet haalbaar zijn.
 • die blijven zoeken naar nieuwe oplossingen, tot er iets voor jou haalbaar is

Waar zijn de vrienden voor het leven, de familieleden en collega's, die altijd op jou hulp konden rekenen?
Daar vind je wellicht echt iemand, die je écht wil helpen en die je zegt:

 • Je telt mee
 • Ik trek het me aan
 • We gaan samen zoeken naar haalbare oplossingen

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top