Je bent hier : Dienstverlening  >  Persoonlijke ondersteuning  >  Gezinsoplossingen  >  Communicatie  >  Kinderen
woensdag , juni , 19 2019

Kinderen voelen al lang, dat er iets gaande is en willen weten wat precies.

"Hoe leggen we onze kinderen uit dat we (misschien) moeten stoppen?

Veel boeren en tuinders worden geen boer of tuinder, maar zijn geboren als boer of tuinder. De vrijheid en de liefde voor het vak, die ze van de ouders hebben gezien, doet hen onvoorwaardelijk kiezen om hetzelfde te doen. De omstandigheden, waarin agrarische ondernemers nu moeten werken, zijn echter veel veranderd.
Waar de mogelijkheden ver afwijken van de initiële verwachtingen, komen boeren en tuinders soms in de problemen. In sommige gevallen kan dit er toe leiden dat het bedrijf moet stopgezet worden.

Wil je zelf wel verder doen, zoals het de vorige jaren is gelopen? Is het wel haalbaar om verder te vechten, voor iets dat -buiten je macht- om, misschien onmogelijk gemaakt wordt?
"Stoppen met verliezen" is een menselijk recht.

Soms blijft er geen andere keuze dan te stoppen. Dit is vreselijk voor mensen, die geworteld zijn in de grond onder het familiebedrijf en die -buiten hun wil om- worden uitgedreven uit de stiel die ze als levensdoel hadden gesteld. Al wat je verwachtte van het leven, verandert. De toekomst zoals je die voor ogen had is er niet meer.

De kinderen voelen de frustratie, het verdriet, de onzekerheid van de ouders. De kinderen zien al lang dat de financiën niet rond draaien en dat het steeds maar bergaf gaat. In een aantal gevallen zijn ze al geconfronteerd met vriendjes, die het hen vertelden: 'Jullie bedrijf is failliet'.
Sommige schuldeisers bestempelden hun papa of mama als onbetrouwbaar. De frustraties van de ouders leidden soms tot ruzies, die de kinderen liever niet hadden gezien. Kinderen weten dus dat er problemen zijn: je hoeft het niet meer te zeggen.

Voorbereiding van je boodschap

Indien je moet vertellen aan de kinderen dat het bedrijf misschien moet stopgezet worden, doe je dit best rustig en afgestemd op hun leeftijd.

 • Zorg zeker dat je hen rustig kan uitleggen wat er gaande is. Tot onze spijt moeten we vaststellen dat teveel ouders te lang de problemen verstoppen. Tijdens een crisismoment (deurwaardersbezoek, afsluiting energie, bedreiging van een schuldeiser) doen ze dan ineens het verhaal aan de (onvoorbereide) kinderen.
 • Hou rekening met de leeftijd en begripsvermogen van de kinderen.

Daarom vragen we om dit gesprek voor te bereiden: vertel zo eerlijk en duidelijk mogelijk wat er gaande is. Probeer niets te beloven, dat je niet kan waarmaken. En realiseer je dat je een heleboel zaken niet in handen hebt.
Het gaat erom dat de kinderen zich veilig kunnen voelen, en daarvoor is het ook nodig dat hun ouders stevig blijven en, ondanks alle ellende, niet afknappen. Je moet als ouders proberen om het goede voorbeeld te geven. Contacteer tijdig de huisarts als je voelt dat je de situatie niet meer aankan. Zorg ook dat je als ouders, als partners, geen ruzie met elkaar maakt, waar de kinderen iets van merken. Doe je dat wel, dan verhoogt dat het gevoel van onveiligheid bij de kinderen.

Wat willen kinderen weten over een mogelijke stopzetting en de gevolgen hiervan:

 • Waarom? Het gaat slecht in heel de sector. Het is niet jullie schuld en zeker niet die van de kinderen. Probeer de oorzaak van jullie problemen niet toe te wijzen aan één persoon of instantie: Kinderen kunnen deze persoon of instantie zo gaan haten, dat dit leidt tot gevaarlijke situaties.
 • Wanneer? Kinderen willen graag weten hoe dringend een mogelijk stopzetting is? Hoe lang moeten ze nog in die onzekerheid leven? Je kan daar vaak geen zinnig antwoord opgeven. In dat geval kan je best gewoon zeggen dat je het niet weet.
 • Wat gaat er veranderen?
 • Waar gaan we wonen? Kinderen willen graag in de buurt blijven wonen: ze willen hun vrienden en vriendinnen niet verliezen. Ze willen lid blijven van hun jeugdvereniging of sportclub. Je kan hen uitleggen dat je zal proberen om in de buurt te blijven wonen. Is het te ver om te fietsen, probeer dan andere ouders te vragen om jullie te helpen. Het zou voor je kinderen heel vervelend zijn als ze - naast alle andere veranderingen - ook nog van school (en vriendjes) zouden moeten veranderen.
 • Kan ik mijn fiets en huisdier houden? Kinderen willen graag horen dat ze hun speelgoed en huisdieren kunnen houden. De fiets en de troetelkonijnen zullen niet in beslag genomen worden door de gerechtsdeurwaarder.
 • Kan ik dan wel verder studeren? Kinderen, die graag naar school gaan, willen verder studeren. Stel hun gerust. Dit kan door een studiebeurs aan te vragen. Meerderjarige kinderen kunnen trouwens altijd financieel onafhankelijk worden en voor studiebeurs aankloppen bij de sociale dienst van hun onderwijsinstelling.
 • Kan ik nog met de vrienden op Facebook? De computer, die dient voor school, mag in principe niet in beslag genomen worden, tenzij afgeschreven in de boekhouding van het bedrijf. Indien de gerechtsdeurwaarder toch deze computer in beslag neemt, probeer dan iemand van de familie te vragen om de computer over te kopen van de deurwaarder. (Eigendomsbewijs dan kopiëren en bewaren tegen een mogelijk volgend beslag).

Je persoonlijke houding is belangrijk

Je eigen attitude ten opzichte van de mogelijke verandering, is bepalend voor wat je uitstraalt naar de kinderen toe. Je geloof en vertrouwen dat zaken terug in orde komen, geeft je kracht en levenslust, die je kan overbrengen op je kinderen. "Het zijn nu zware tijden, maar we slaan ons er wel door!" is de zuurstof die je kinderen nodig hebben. Kinderen hebben immers behoefte aan veiligheid.

Crisissituaties tonen je wat belangrijk is in het leven, zoals liefde, solidariteit, elkaar helpen, vrienden en familie. Omdat je voelt dat 'mekaar helpen' meer opbrengt dan 'strijden', wordt je gezin hechter, en worden je kinderen sterker.

Eenmaal je zelf bereid bent een andere toekomst op te bouwen, ontdek je dat er nog andere leuke dingen zijn in het leven. Indien je als zelfstandige buiten de landbouw werk verricht voor derden, is een uurloon van 25 Euro een minimum. In de bouw smeekt men om goede werkers. In de grootkeukens (van zieken- en rusthuizen) staan verschillende vacatures al maanden (jaren) open.
Het durven overwegen om iets anders te doen, geeft hoop, vertrouwen, warmte, die je nodig hebt voor jezelf en voor je kinderen. (Klik hier voor heroriëntatie)

Probeer in ieder geval om je eigen zorgen en onzekerheden zo min mogelijk te uiten in het bijzijn van de kinderen. Als je het even niet ziet zitten, probeer dan de kinderen te beschermen door hen niet te confronteren met je tranen of je woede-uitbarsting. Bel de gratis hulplijn van vzw Boeren op een Kruispunt 0800.99.138 of Teleonthaal 106.

Steun van anderen

Zorg in ieder geval voor steun van vrienden en familie. Zet eventuele schaamte opzij!

Je kinderen kunnen maar steun krijgen bij vrienden en familieleden, als je hen ook een verhaal meegeeft, waarin ze hun problemen kunnen kaderen.

 • Het gaat slecht op het bedrijf, maar het gaat slecht in (bijna?) heel de sector. Vzw Boeren op een Kruispunt begeleidt al 2000 bedrijven. Wie gaat nu nog ontkennen dat er een serieus probleem is in de sector? Zeggen dat het moeilijk gaat op het bedrijf, is dus geen schande.
 • Jullie hebben alles gedaan wat jullie konden, om deze problemen te voorkomen. Het is dus zeker niet jullie schuld. Het is nog minder de schuld van de kinderen. Zet hiermee jullie eventuele schaamte opzij!
 • Jullie gezin gaat er sterker uitkomen. Er is terug tijd voor mekaar en de kinderen met ruimte voor ontspanning, zonder die onmenselijke stress. Er wordt meer gepraat en gelachen. 'We blijven voor mekaar zorgen' 'We blijven voor onze kinderen zorgen'.
 • Jullie zoon of dochter krijgt hierdoor kansen, die hun vrienden misschien nog niet gezien hebben. Beter loon, beter inkomen, meer vakantie, meer sociale bescherming.
 • In de nieuwe situatie zal je meer respect krijgen van de omgeving dan wat je nu als boer in nood krijgt.

Waar kunnen je kinderen terecht, buiten jullie om?

Sommige kinderen praten niet graag over de problemen met hun ouders. Hun angst om verkeerde vragen te stellen, emoties los te weken, waar ze geen antwoord op hebben, maakt hen bang en gesloten.
Daarom is het belangrijk dat ze ook bij andere instanties terecht kunnen.

 • Op iedere school is er een sociale dienst. Licht als ouder, de school in dat er mogelijk betalingsproblemen zijn op jullie bedrijf en vraag naar betalingsfaciliteiten. Meteen weet de school dat je zoon of dochter nood kan hebben aan een goede babbel met een vertrouwenspersoon op school.
 • Informeer de school over het bestaan van Boeren op een Kruispuntvoor boeren en tuinders in nood. De Getuigenissen op onze website kan hen misschien overtuigen dat je vraag niet abnormaal is.
 • Indien je meer wilt weten over hoe je de kinderen psychosociaal kan ondersteunen, kan je ook terecht bij je huisarts. Hij kan je introduceren bij Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (voor jongere kinderen) of het Centrum voor Algemeen Welzijn (voor oudere kinderen), de psychosociale dienstverlening van het Sociaal Huis van je gemeente of een vrijwilligersorganisatie, eventueel in de parochie.

Zoek positieve mensen op, die al veranderd zijn van beroep

 • Neem contact op met ex-collega's boeren, die nu actief zijn buiten hun landbouwersbedrijf.
 • Luister naar de verhalen van doorstarters in de bouw, in de horeca, in de verkoop, ….
 • En inspireer je kinderen dat ze nu nog meer kansen hebben dan vroeger.

Vzw Boeren op een Kruispunt kan je met hen in contact brengen.

 • Regelmatig hebben we vergaderingen met boeren en tuinders die hun problemen opgelost hebben. Indien je wenst deel te nemen, kan je zich aanmelden.
 • Over enkele maanden willen we een nieuwe lijst van Getuigenissen publiceren van gezinnen, die hun bedrijf hebben stopgezet.
  • Hoe voelden ze zich voor de verandering?
  • Tijdens het stopzettingproces?
  • Hoe voelen ze zich nu?

De antwoorden zijn kort en bondig: 'Opgelucht", "Beter", "Hoopvol", "Gelukkig".
Indien je discreet wilt praten over dergelijke problemen, kan je gratis bellen naar ons hulpnummer 0800.99.138.
We kunnen je telefonisch ondersteunen, op ons kantoor ontvangen of thuis begeleiden in samenwerking met een van onze psychologen.

Top