woensdag , juni , 19 2019

Je gezinsbudget leren kennen, helpt je vooruit.

Jaarlijks organiseert onze overheid een onderzoek naar het gemiddeld gezinsbudget.

 

We filterden hieruit het gemiddeld gezinsbudget in Vlaanderen. Dit gaat over een gezin van een man, een vrouw en 1.8 kinderen (gemiddeld).

Een gemiddeld gezinsbudget was in Vlaanderen 38.000 euro.
Vlaamse gezinnen kunnen dit blijkbaar jaarlijks besteden aan hun gezin en halen dit uit hun besteedbaar inkomen.

Wanneer we dit toepassen op land- en tuinbouwbedrijven, zijn enkele correcties verantwoord.
De kosten voor huisvesting (huur of aflossing woning) worden meestal rechtstreeks betaald door het bedrijf.
Kosten voor vervoer kunnen ook lager liggen, omdat de aankoop, verzekering, verbruik van de wagen ook door het bedrijf kunnen betaald worden.

Na deze correcties, gaan we daarom uit van een gemiddeld gezinsbudget in land- en tuinbouw van 25.000 euro.

Een gemiddeld gezinsbudget is dikwijls niet haalbaar.

In de jaren dat vzw Boeren op een Kruispunt bestaat, ontmoeten we veel gezinnen waar het gezinsbudget niet rond te krijgen is.

Gemiddeld wil immers zeggen dat 50% van de mensen dit niet halen.

 • Dit is heel erg als we berekenen hoeveel uren man en vrouw hiervoor moeten werken.
  Als man en vrouw (2 personen) gedurende minstens 250 dagen per jaar (2 x 250 = 250 mandagen) minstens 10 uur per dag werken, dan werken ze samen minstens 5000 uur.
 • Wanneer nu blijkt dat zij samen geen 25.000 euro uit hun bedrijf kunnen halen, dan werken ze in feite voor minder dan 5 euro per uur,
 • als arbeidsvergoeding (minimum loon voor seizoenarbeiders is 8.70 euro/uur (2013))    
 • om zelf belastingen en sociale bijdragen te kunnen betalen.
 • als vergoeding voor hun eigen vermogen in het bedrijf (rente op eigen vermogen)
 • als ondernemersloon voor verantwoordelijkheid, inzet en risico.

Deze vaststelling staat haaks op de vele plichten, waaraan een zelfstandige moet voldoen.

 • hard werken
 • efficiënt werken
 • goed financieel beheer
 • goede technische resultaten
 • goed personeelsmanagement
 • goede administratie om te bewijzen dat hij/zij voldoet aan alle nieuwe maatschappelijke eisen: dierwelzijn en milieu
 • goed crisisinterventie kunnen doen: herstellingen waterleiding, elektriciteit, informatica,

Bedrijven, die voldoende verdienen, kunnen een aantal van deze plichten uitbesteden aan specialisten. Deze specialisten kosten meestal een veelvoud van het uurloon van de bedrijfsleider. Op zich is dit duurder uurloon geen probleem, voor zover de opbrengst voor het bedrijf een veelvoud is van de kosten.

Wanneer echter de middelen ontbreken, maken veel bedrijfsleiders de fout om zaken, die ze zelf niet kunnen, ook niet uit te besteden.

 • Gewoon omdat ze het niet kunnen betalen.
 • Omdat er andere leveranciersfacturen of banklasten moeten betaald worden
 • Omdat ze de normale kosten voor gezin en kinderen prioriteit geven op de noodzakelijke bedrijfsverplichtingen.

Hierdoor is ook het bedrijf niet crisisbestendig en lopen bedrijven op problemen, die moelijker te herstellen zijn.

Daarom adviseren we iedereen om te zorgen voor een rendabele bedrijfsactiviteit,

 • waar je voldoende gezinsinkomen kan halen
 • en waarmee je toch de noodzakelijke ondersteuning kan inkopen.

Als eerste stap in de bewaking van het gezinsbudget, raden we iedereen ten stelligste aan

 • om een aparte gezinsrekening te openen bij de bank en een nieuwe bankkaart te vragen voor je gezinsbestedingen,
 • maandelijks een vast gezinsbudget van de bedrijfsrekening naar de gezinsrekening te storten (met een bestendige opdracht).
 • en de bestaande bankkaart op de bedrijfsrekening terug te geven aan de bank (je kan immers alle facturen via de bank betalen)

 

 

Top