maandag , september , 20 2021

Huishoudbudgetplanning en alimentatiebepaling

Werkelijke basiskost van een kind volgens leeftijd en gezinsinkomen

Voor onze kasplanning houden we rekening met het huishoudbudget. Maar hoe schat je dan de kosten in voor de kinderen? De studiedienst van de gezinsbond maakte een boeiende studie over de kostprijs van kinderen.

Leeftijd Netto-gezinsinkomen (kinderbijslag inbegrepen) in euro
  1500,00 1954,44 2400,00 3000,00 3434,13 5000,00
1 jaar 181,32 236,25 290,11 362,63 415,11 604,39
6 jaar 221,97 289,22 355,15 443,94 508,18 739,89
12 jaar 267,57 348,64 428,12 535,15 612,59 891,92
18 jaar 310,02 403,94 496,03 620,04 709,77 1033,40
25 jaar 356,00 463,86 569,60 712,00 815,04 1186,67
gemiddelde 267,57 348,64 428,12 535,14 612,59 891,91

De volledige studie kan je nalezen op deze link.

In deze studie staat ook interessant info rond het noodzakelijke onderhoudsgeld bij scheiding en onderhoudsgeld, die kinderen kunnen betalen aan de ouders, indien ze blijven inwonen en reeds gaan werken.

  • Voor de problematiek van onbetaald onderhoudsgeld kan je beroep doen op de Dienst Alimentatievorderingen. Deze dienst kan
    • het maandelijks onderhoudsgeld en de achterstallen bij de onderhoudsplichtige invorderen
    • in voorkomend geval voorschotten op onderhoudsgeld uitkeren aan de onderhoudsgerechtigde.
    Voor de meest actuele informatie over deze dienstverlening, kan u terecht op www.davo.belgium.be.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top