Je bent hier : Dienstverlening  >  Persoonlijke ondersteuning  >  Gezinsoplossingen  >  Gezinsbudget  >  Loopbaan
woensdag , juni , 26 2019

Wat de ene overheid aan je vraagt, kan je bij de andere overheid gaan vragen.

Globaal loopbaanoverzicht

Voor de aanvraag van verschillende sociale rechten (werkloosheidsvergoeding, of pensioen) kan u beroep doen op de diensten van het OCMW, de gemeente, uw ziekenfonds of uw sociaal verzekeringsfonds.

  • Voor bedienden en werknemers: loopbaanoverzicht@rvp.fgov.be Gratis telefoonnummer 1765 Fax 02.529.36.20
  • Voor zelfstandigen en zelfstandig helpers: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel , Gratis nummer 1765
  • Voor prestaties als vastbenoemd ambtenaar: Pensioenstelsel voor de Overheid (PFOS) Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel Gratis nummer 1765

Met uw EID en pincode kan u dit zelf ook consulteren via http://www.mycareer.be

Voor een raming van uw pensioenrechten kan u terecht op de website van Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Je hebt voor iedere aanvraag je rijksregisternummer nodig: je kan dit vinden achteraan je identiteitskaart: geboortejaar, maand, dag xxx-xx

Ter info:

In de Meitelling van 2010 waren er nog 28.354 land- en tuinbouwbedrijven.
Daarvan waren er toen 6.533 tussen de 55 en 60 jaar oud en 6.054 meer dan 60 jaar: in totaal 12.587 bedrijven

43% van deze land- en tuinbouwbedrijven kunnen vanaf 2015 een pensioenraming aanvragen en eventueel op pensioen gaan.
Zij kunnen na hun pensionering nog gedeeltelijk landbouwactiviteiten uitoefenen. Vraag hierover informatie bij je sociaal verzekeringsfonds.

Top